ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2018

zmluva o dielo -Vybudovanie chodníka na cintoríne Krajná Poľana.pdf (1530057)

TOPSET Solutions- zmluva.pdf (5580714)

dodatok č.1 k zmluve-Dobudovanie systému pre odvoz KO.pdf (654373)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo -Odstránenie čiernej skládky v o.pdf (711700)

Zmluva na - veľkoobjemový kontejnerna stojisko .pdf (3639362)

zmluva -veľkoobjemový kontajner na stojisko.pdf (3233423)

dodatok k zmluve č.1, k zmluve č.1.pdf (419636)

zmluva - ako výsledok VO -XENON, s.r.o..pdf (2162312)

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2017

zmluva -Dobudovanie systému pre odvoz komunálného odpadu v obci.pdf (5543522)

zmluva - Odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.pdf (4633996)

Priloha_c._1_-_Detailna_specifikacia.pdf (2222175)

 

DOHODA §12 UPSVaR.pdf (1082284)

Zmluva o dielo na rekonštrukciu KD.pdf (7308279)

)DOHODA §10.pdf (947257)

 

zamestnávateľska zmluva.pdf (870600)

Zmluva -posudok k starategickému dokumentu.pdf (1261419)

Dohoda UPSVaR  §54.pdf (6984369)

zmluva o dielo -Východosl.región.pdf (1837764)

TELEKOM a.s..pdf (1240145)

vodné toky-zmluva.pdf (2338174)

Zmluva -havarijny stav telocvičňa ZŠ.pdf (1623948)

DOHODA §12.pdf (1079643)

AUDITORSKÁ ZMLUVA.pdf (1272952)

DOHODA §10.pdf (947257)

Zmluvy v roku 2016

zmluva s DATA centrom (DECOM-DEUS).pdf (770130)

Rekonštrukcia MK - zmluva.pdf (840022)

 

Zmluvy v roku    2015

Zmluva KD.pdf (228508)

Zmluva o dielo č. 22015.pdf (1994649