Zmluvy v roku 2024

Miestne  občianske a preventívne služby v obci Krajná Poľana  č.821/2023
 
 

Zmluvy a dohody v roku 2023

Zostava.pdf (904086)  FUN& PLAY  zmluva 
zverejnená dňa 31.01.2022

Zmluva  č. 309070Z657 rekonšt.KD  .pdf (714996) príloha č.1.

pdf (840789),príloha č.2 pdf (248002)

zverejnené dňa 25.01.2022
Zmluva - hudobná skupina.pdf (623891)
zverejnená dňa 11.01.2022
 
 

Zmluvy a dohody v roku 2021

zverejnené dňa 21.12.2021
 
zverejnené dňa 14.12.2021
 
zverejnené dňa 04.11.2021
 
zverejnené dňa 15.12.2021
 
zverejnená dňa 03.11.2021
 
zverejnené dňa 24.09.2021
 
zverejnené dňa 08.09.2021
 
zverejnené dňa 18.03.2021
 
zverejnená dňa 08.03.2021
 
zverejnené dňa 22.01.2021
Zmluva o výpožičke ŠÚ SR.pdf (421443)
zverejnené dňa 12.01.2021

 

Zmluvy  a dohody v roku 2020

zverejnené dňa 29.12.2020
 
zverejnené dňa 23.12.2020
 
zverejnené dňa 02.11.2020
 
 
 
zverejnené dňa 20.07.2020
Dohoda o finančnom vysporiadaní.pdf (690484)
zverejnená dňa 23.03.2020
zverejnené dňa 21.01.2020
 

ZMLUVY a DOHODY V ROKU 2019

Dohoda s UPSVaR o pomoci v hmotnej nudzi.pdf (833001)
zverejnená 07.01.2020

Dohoda o spolupráci.pdf (390768)

zverejnená dňa 20.12.2019
 

dodatok č.1.k stav.prácam rekonštrukcia KD -kuchyňapdf (541782)

 

Externý manažment-Rekonštrukcia KD Krajná Poľana.pdf (2286388)

Rámcova  zmluva na dodávku ovocia školským a predškolským zariadeniam.pdf (747926)

 

Zneškodňovanie odpadu skladovaním - zmluva. SARO s.r.o.pdf (1962456)

Zber komunálneho a ostatného odpadu - zmluva TS.pdf (529339)

Zmluva Krajná Poľana -Hunkovce, kanalizácia a ČOV.pdf (3113791)

 

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2018

 

TOPSET Solutions- zmluva.pdf (5580714)

dodatok č.1 k zmluve-Dobudovanie systému pre odvoz KO.pdf (654373)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo -Odstránenie čiernej skládky v o.pdf (711700)

Zmluva na - veľkoobjemový kontajnerna stojisko .pdf (3639362)

zmluva -veľkoobjemový kontajner na stojisko.pdf (3233423)

dodatok k zmluve č.1, k zmluve č.1.pdf (419636)

zmluva - ako výsledok VO -XENON, s.r.o..pdf (2162312)

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2017

zmluva -Dobudovanie systému pre odvoz komunálného odpadu v obci.pdf (5543522)

zmluva - Odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.pdf (4633996)

Priloha_c._1_-_Detailna_specifikacia.pdf (2222175)

Zmluva o dielo na rekonštrukciu KD.pdf (7308279)

zamestnávateľska zmluva.pdf (870600)

Zmluva -posudok k starategickému dokumentu.pdf (1261419)

zmluva o dielo -Východosl.región.pdf (1837764)

 

Zmluvy v roku 2016

zmluva s DATA centrom (DECOM-DEUS).pdf (770130)

 

Zmluvy v roku    2015

Zmluva o dielo č. 22015.pdf (1994649