ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2018

zmluva -veľkoobjemový kontajner na stojisko.pdf (3233423)

zmluva - ako výsledok VO -XENON, s.r.o..pdf (2162312)

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2017

zmluva -Dobudovanie systému pre odvoz komunálného odpadu v obci.pdf (5543522)

zmluva - Odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.pdf (4633996)

Priloha_c._1_-_Detailna_specifikacia.pdf (2222175)

Zmluva o dielo -audit 2016.pdf (956305)

zmluva o dielo - výstavba kríža na starom cintoríne.pdf (1154269))

Zmluva - Ochranný rigol pri dome č.49.pdf (1507456)

DOHODA §12 UPSVaR.pdf (1082284)

Zmluva o dielo na rekonštrukciu KD.pdf (7308279)

)DOHODA §10.pdf (947257)

)zmluva -spevnená plocha (parkovisko pri Ocú).pdf (1506617)

zamestnávateľska zmluva.pdf (870600)

Zmluva -posudok k starategickému dokumentu.pdf (1261419)

zmluva o dielo - folklórna skupina Brežinky.pdf (420506)

Dohoda UPSVaR  §54.pdf (6984369)

zmluva o dielo -Východosl.región.pdf (1837764)

DOHODA UPSVaR §52a.pdf (5432567)

Dohoda UPSVaR §52.pdf (5552014)

TELEKOM a.s..pdf (1240145)

vodné toky-zmluva.pdf (2338174)

Zmluva -havarijny stav telocvičňa ZŠ.pdf (1623948)

DOHODA §12.pdf (1079643)

AUDITORSKÁ ZMLUVA.pdf (1272952)

DOHODA §10.pdf (947257)

Zmluvy v roku 2016

zmluva s DATA centrom (DECOM-DEUS).pdf (770130)

Rekonštrukcia MK - zmluva.pdf (840022)

dobrovoľnícka činnosť-dohoda.pdf (5930259)

 

Zmluvy v roku    2015

Zmluva KD.pdf (228508)

Zmluva o dielo č. 22015.pdf (1994649)

ZŠ -Základná umelecká škola -zmluva.pdf (738009

audítor- zmluva.pdf (1277190)

zmluva Gréckokatolícke arcibiskupstvo CVC.pdf (653213)

 

 

§10-dohoda.pdf (1002445)

 

Zmluvy v roku 2014

Zmluva o dielo.pdf (2921984)

dodatok č1 k dohode č.4§52 s UP.pdf (1832692)

zmluva o dielo 12 2014.pdf (5057089)

zmluva o dielo 13 2014.pdf (5077866)

zmluva ZŠ-UŠ Svidník.pdf (1144622)

Informačný systémDátového centra obcí a miest.pdf (4843621)

Zmluva o dielo č.14 2014.pdf (3154955)

KAMERY -zmluva.pdf (1702526)

dohoda UPSVaR.pdf (1150577)

 

Zmuvy v roku 2013

Zmluva o spolupráci.pdf (2401909)

Zmluva o dielo.pdf (2921984)