Zmluvy a dohody v roku 2021

zverejnené dňa 24.03.2021
 
zverejnené dňa 18.03.2021
 
zverejnená dňa 08.03.2021
 
zverejnené dňa 22.01.2021
Zmluva o výpožičke ŠÚ SR.pdf (421443)
zverejnené dňa 12.01.2021

 

Zmluvy  a dohody v roku 2020

zverejnené dňa 29.12.2020
 
zverejnené dňa 23.12.2020
 
zverejnené dňa 02.11.2020
Elektrické vykurovanie KD- zmluva o dielo.pdf (1327181)
zverejnené dňa 20.07.2020
Dohoda o finančnom vysporiadaní.pdf (690484)
zverejnená dňa 23.03.2020
zverejnené dňa 21.01.2020
 

ZMLUVY a DOHODY V ROKU 2019

Dohoda s UPSVaR o pomoci v hmotnej nudzi.pdf (833001)
zverejnená 07.01.2020

Dohoda o spolupráci.pdf (390768)

zverejnená dňa 20.12.2019
 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.pdf (863120)

Zmluva o zriadení záložného práva.pdf (1986003)

Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory.pdf (9197309)

Úverová zmluva.pdf (10580607)

zverejnené dňa 12.12.2019
 

dodatok č.1.k stav.prácam rekonštrukcia KD -kuchyňapdf (541782)

zverejnené dňa 08.12.2019

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb.pdf (1339670)

Externý manažment-Rekonštrukcia KD Krajná Poľana.pdf (2286388)

Rámcova  zmluva na dodávku ovocia školským a predškolským zariadeniam.pdf (747926)

 

Zneškodňovanie odpadu skladovaním - zmluva. SARO s.r.o.pdf (1962456)

Zber komunálneho a ostatného odpadu - zmluva TS.pdf (529339)

Zmluva Krajná Poľana -Hunkovce, kanalizácia a ČOV.pdf (3113791)

 

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2018

zmluva o dielo -Vybudovanie chodníka na cintoríne Krajná Poľana.pdf (1530057)

TOPSET Solutions- zmluva.pdf (5580714)

dodatok č.1 k zmluve-Dobudovanie systému pre odvoz KO.pdf (654373)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo -Odstránenie čiernej skládky v o.pdf (711700)

Zmluva na - veľkoobjemový kontajnerna stojisko .pdf (3639362)

zmluva -veľkoobjemový kontajner na stojisko.pdf (3233423)

dodatok k zmluve č.1, k zmluve č.1.pdf (419636)

zmluva - ako výsledok VO -XENON, s.r.o..pdf (2162312)

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2017

zmluva -Dobudovanie systému pre odvoz komunálného odpadu v obci.pdf (5543522)

zmluva - Odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.pdf (4633996)

Priloha_c._1_-_Detailna_specifikacia.pdf (2222175)

Zmluva o dielo na rekonštrukciu KD.pdf (7308279)

zamestnávateľska zmluva.pdf (870600)

Zmluva -posudok k starategickému dokumentu.pdf (1261419)

zmluva o dielo -Východosl.región.pdf (1837764)

vodné toky-zmluva.pdf (2338174)

Zmluvy v roku 2016

zmluva s DATA centrom (DECOM-DEUS).pdf (770130)

 

Zmluvy v roku    2015

Zmluva o dielo č. 22015.pdf (1994649