ZMLUVY a DOHODY V ROKU 2019

Zneškodňovanie odpadu skladovaním - zmluva. SARO s.r.o.pdf (1962456)

Zber komunálneho a ostatného odpadu - zmluva TS.pdf (529339)

Zmluva Krajná Poľana -Hunkovce, kanalizácia a ČOV.pdf (3113791)

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2018

UPSVaR §12.pdf (1029198)

UPSVaR -§ 10.pdf (1301074)

audit 2017 - zmluva.pdf (1379619)

zmluva o dielo -Vybudovanie chodníka na cintoríne Krajná Poľana.pdf (1530057)

TOPSET Solutions- zmluva.pdf (5580714)

dodatok č.1 k zmluve-Dobudovanie systému pre odvoz KO.pdf (654373)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo -Odstránenie čiernej skládky v o.pdf (711700)

Zmluva na - veľkoobjemový kontajnerna stojisko .pdf (3639362)

zmluva -veľkoobjemový kontajner na stojisko.pdf (3233423)

dodatok k zmluve č.1, k zmluve č.1.pdf (419636)

zmluva - ako výsledok VO -XENON, s.r.o..pdf (2162312)

ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2017

zmluva -Dobudovanie systému pre odvoz komunálného odpadu v obci.pdf (5543522)

zmluva - Odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.pdf (4633996)

Priloha_c._1_-_Detailna_specifikacia.pdf (2222175)

Zmluva o dielo na rekonštrukciu KD.pdf (7308279)

zamestnávateľska zmluva.pdf (870600)

Zmluva -posudok k starategickému dokumentu.pdf (1261419)

zmluva o dielo -Východosl.región.pdf (1837764)

vodné toky-zmluva.pdf (2338174)

Zmluvy v roku 2016

zmluva s DATA centrom (DECOM-DEUS).pdf (770130)

 

Zmluvy v roku    2015

Zmluva o dielo č. 22015.pdf (1994649