FAKTÚRY 

 p.č.    dodávateľ                                  hodnota FA                obsah FA                    dátum úhrady

 
 
 
 

Máj

 

70.    TS mesta Svidník                             76,98    vývoz KUKA nádob (31.05.)-prepr.    11.06.2019

69.    SARO Slovakia s.r.o. 

        Ventúrsa 7, BA                                658,42        uloženie odpadu - skládka            11.06.2019

68.    Slovak TELEKOM    s r.o. BA           50,08        internet                                          05.06.2019

67.    PP PROTECT s.r.o. MI                    30,00        zodpovedná osoba                        05.06.2019

66.    Školská jedáleň Kr.Poľana                48,64        réžia MŠ                                       31.05.2019

65.    TS mesta Svidník                              153,96      KUKA nádob vývoz-prepravné    31.05.2019        

64.    KORONA , n.o.                         

          gen.Svobodu 691/14, SK                 30,00    inzeráz VK  na riaditeľa ZŠ, MŠ    24.05.2019

63.     TS mesta Svidník                            235,13        vývoz kontajnera -prepravné    24.05.2019

62.    ALLIANZ poisťovňa                          104,32        poistenie FABIA                        22.05.2019

61.    S.Vanát, Kapišová                             169,83        materiál-kosačka                     22.05.2019

60.    FS Brežinky, Mestisko                       260,00                 vystúpenie                     19.05.2019

59.    A.Magerová ROMSTALL

         Karpatská 743/4 SK                        350,21    darčak DEŇ MATIEK                     22.05.2019

58.    M.Špak,Mierova 2190/42, SK       2 684,00    motor,podvozok,vozík,radlica        16..05.2019

57.    VSE Mlynská 31, KE                       46,84                elektrina KD                      24,05.2019

56.     VSE Mlynská 31, KE                    137,75                elektrina Ocú                    24.05.2019

55.    TS mesta Svidník                            248,98             vývoz KUKA nádob -prepravné16.05.2019

54.    VSE, Mlynská 31,   KE                     32,6,00            elektrina -VO,PZ,DS         15.05.2019       

53.    Obec Nižný Orlík                               177,12            účtovníctvo školstvo(MŠ)    07.05.2019        

Apríl
52.    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                   51,90    internet                           07.05.2019
51.    PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka MI    30,00    zodpovedná osoba        07.05.2019
50.    Školská jedáleň KR.Poľana                  37,12    réžia MŠ                         07.05.2019
49.    SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30, BA            325,20    dopravné zrkadlo            30.04.2019
48.    ALLIANZ poisťovňa                            308,01    poistenie OCú                  30.04.2019
47.    ALLIANZ poisťovňa                           100,00    poistenie stojiska              30.04.2019
46.    VSE, Mlynská 31, KE                          47,02    elektrina KD                      23.04.2019
45.    VSE ,Mlynská 31, KE                        338,58    elektrina Ocú                    23.04.2019
44.    Priemstav s. r. o. Š.Štiavnik                 84,00    pomocné práce pri
                                                                                   odstránení stromu pri DS 16.04.2019
43.    Spol.Oc/ , N.Orlík                               134,00    doplatok  úradovňa         10.04.2019   

42.    TOPSET Solution s.r.o.                         78,00    licencia                            05.04.2019

Hollého 2366/25B Stupavav

Marec

41.  Slovak TELEKOM                                        48,00        internet                            16.04.2019

40.  TS mesta Svidník                                    189,00        vývoz KUKA nádob            05.04.2019

39.  PP PROTECT s.r.o. MI                                30,00    zodpovedná osoba            05.04.2019

38.  ZMOS, Bezručova 8, BA                            210,00    mimoriadne členské        02.04.2019

37.  TS mesta Svidník                                       52,85   plošina výmena žiaroviek  02.04.2019  

36.  Cent.nezis.spol.o z,Einstainova 21, BA    169,00    portál i samospráva            02.04.2019

35.  Školská jedáleň Kr.Poľana            47,36    réžia MŠ                                    29.03.2019

34.  VVS a.s. Komenského 50, KE      86,45    voda KD,Ocú                            07.03.2019

33.  S,Hvozda, D.Millyho 483/10 SK    66,50    ochranné pomôcky    111§54    18.03.2019

32.  L.Džugan, Hunkovce 50               200,00            rezanie stromu                18.03.2019

31.  VSE, Mlynská 31, KE        138,12            elektrina KD                    25.03.2019

30.  VSE, Mlynská 31,KE           282,73           elektrina Ocú                25.03.2019   

29.  FEBA PROJ. s.r.o. BJ                        55,43                   čistiace potreby MŠ            12.03.2019                                                                                                                                                                                    

28.  FEBA PROJ. s.r.o. BJ                 70,61                           kancel.potreby                        12.03.2019                                                                

27.  FEBA PROJ. s.r.o. BJ                 49,80                      škol.pomôcky MŠA -111          12.03.2019                                                      

26.  VVS-Komenského 50,KE              7,12                      voda DS                                   12.03.2019                                                   

25.  TS- Svidník                                472,50                       vývoz KUKA nádob-1,2,-2019  12.03.2019                                                  

24.  JAMATO s.r.o. Hunkovce          910,50                      odhrňanie snehu                      12.03.2019 

23.  UP Slovensko s.r.o. BA             484,67                      soc.fond                                    06.03.2019                                                      

22.  Spolčná úradovňa, N. Orlík     1 260,00                                    režijné náklady - na obyvateľa   03.03.2019

Február

 
21.     Slovak TELEKOM, s r.o. BA               49,72                            internet                             06.03.2019
20.    PP PROTECT, s.r.o. A.Bernoláka M    30,00                          zodpovedná osoba            06.03.2019
19.    SOZA, BA                                            20,40                            odmena umelcom            01.03.2019
18.    RVC-Prešov                                        20,00                            školenie                            28.02.2019
17.    Školská jedáleň, ZŠ                            17,92                            réžia MŠ                           01.03.2019
16.    Odpadový hospodár s.r.o.                 240,00                            sprac. programu POH      25.02.2019
15.    UP Slovensko s.r.o. BA                  1 197,85                            strávne lístky 1-6./2019    15.02.2019
14.    WEBNODE AG                                 179,75                            navyšenie služby              15.02.2019
13.    Rozhlas a televízia , BA                    56,88                            admin.poplatok RTVS        15.02.2019
12.    VSE, Mlynská 31, KE                        364,00                            elektrina KD                     22.02.2019   
11.    VSE, Mlynská 31, KE                        326,00                             VO,PZ, DS                      15.02.2019  
10.    VSE, Mlynská 31, KE                        312,62                            elektrina Ocú                    22.02.2019

Január          

9.  Slovak TELEKOM, s r.o. BA                  49,21                            internet                                   06.02.2019
8.  PP PROTECT, s.r.o. A.Bernoláka MI     25,00                            zodpovedná osoba                06.02.2019
7.   ZMOD Giraltovce                                  40,00                            členské                                   06.02.2019
6.  Školská jedáleň, Kr.Poľana                    34.56                            réžia MŠ                                 06.02.2019
5.  SLOVGRAM, Kakub.námestie 14 BA    38,40                            odmena umelcom                   31.01.2019
4.  Obč.združenie DUKLA, Kružlová         105,00                            členské                                   31.01.2019
3.  Spol.úradovňa N.Orlík                         177,12                             služby za MŠ                         31..01.2019
2.  Spol.úradovňa N.Orlík                         266,00                             réžijné náklady                       31.01.2019   
1.  RVC Prešov                                           25,00                             členský poplatok                    16.01.2019              

ROK 2018

 
december 
 
163.    VVE, Mlynská 31, KE                              -107,47                  vrátka el. VO,DS,PZ                       21.01.2019
162.    VVE, Mlynská 31 KE                                317,89                 elektrina Ocú                                    21.01.2019
161.    VVE,Mlynská 31, KE                                241,06                  elektrina KD                                    21.01.2019
160.    TOPSET Solution s.r.o. Hollého 25B STUpava    4,20         aktual.licencie  -el.pošta                  08.01.2019           
159.    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                      48,00                    internet                                            08.01.2019
158.    PP PRTECT s.r.o. A.Bernoláka, MI          25,00                    zodpov.osoba - ochr.osob.údajov   08.01.2019
157.    Združenie mikroreg.pod DUKLOU            30,00                    čl.príspevok                                    08.01.2019
156.    TS mesta Svidník                                     157,50                    vývou KUKA nádob                       28.12.2018
155.    In kom. spol.s.r. o A.Bernoláka, MI            96,28                    LED  trubice -VO                            28.12.2018
154.    A.V.Z. Mudr.Pribulu A. Šlepecká                20,00                     zdrav.posudok                               21.12.2018
153.    školská jedáleň, Kr.Poľana                        37,12                      režía MŠ                                       21.12.2018
152.    VVS, Komenského 50, KE                        56,32                      voda KD,Ocú,cintorín                    21.12.2018
151.    VSE, Mlynská 31, KE                               136,82                    elektrina za KD                               27.12.2018
150.    VSE, Mlynská 31, KE                               197,27                    elejktrina Ocú                                 27.12.2018
149.     ALNA SK s.r.o. Sov.hrdinov 467/1 SK    150,00                        §52-111                                       12.12.2018
148.    VVS.a.s. Komenského 50, KE                    7,20                        voda DS                                       12.12.2018
 
november 
 
147.    ML-audit, s.r.o. Nebiljaka 658/7 SK        1 320,00                 audit-overenie účt.závierok                 12.12.2018
146.    Technické služby mesta SK                       157,50                 vývoz KUKA nádob                             06.12.2018
145.    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                         48,00                  pevná linka-internet                            06.12.2018
144.    Miana Consulting.s.r.o. Dukl.650/24 SK    110,00                  vyprac.žiadosti o II.platbu -rigoly        04.12.2018
143.    PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka MI           25,00                  zodp.osoba -ochrana osob.údajov     04.12.2018
142.    školská jedáleň                                            51,20                  réžia MŠ                                             30.11.2018
141.    CONROOF s.r.o. Pri rybníku 1863/17 Stropkov                
                                                                          5 620,42                       opatrenia mimo vod.toku-rigol       18.12.2018
140.    Technické služby mesta Scvidník             125,19                        vývoz kontajnera                           27.11.2018
139.    ALNA SK, Sov.hrdinov 467/1                    148,50                        §52- 111                                        27.11.2018
138.    ALNA SK, Sov.hrdinov 467/1 SK             354,00                        odpadové koše                              27.11.2018
137.    ZMOS, Bezručova 9 BA                             35,07                        členský poplatok                            27.11.2018
136.    VSE, Mlynská 31, KE                               111,92                         elektrina KD                                  23.11.2018
135.    VSE, Mlynská 31, KE                                54,22                        elektrina KD                                   23,11.2018
134.    VSE,Mlynská 31, KE                               344,00                        elektrina VO, PZ, DS                     15.11.2018
 
 
október
 
 
133.    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                 48,00            internet                                           09.11.2018
132.    Tech.služby mesta Svidník                157,50            vývoz KUKA nádob                        05.11.2018
131.    AN forst.s.r.o. Hrabovčík 12               100,00            doplnenie žiadosti na rek. KD        31.10.2018
130.    PP PROTECT s.r.o. Michalovce          25,00            zodp.osoba -ochr.osob.údajov       31.10.2018
129.    školská jedáleň, Kr.Poľana                  51,20            réžia MŠ                                         29.10.2018
128.    CONFROOF s.r.o. 
            Pri rybníku 1863/17 Stropkov       77 539,33          opatrenia mimo vod.toku (111)         12.11.2018
127.    ALNA SK s.r.o. Sov.hr.SK              150,00               §52 prac.náradie (111)                     19.10.2018
126.    National PEN ,BA                           109,49               reprezentačné                                  17.10.2018
125.    S.Vanát, Kapišová 58                     312,67               oprava krovinores a píla                   17.10.2018
124.    Šarišské zdr.matrík PO                     8,00                čl.poplatok                                         17.10.2018
123.    VSE, Mlynská 31 KE                       73,01               elektrina Ocú                                      23.10.2018
122.    VSE, Mlynská 31 KE                       46,44                elektrina KD                                      23.10.2018
121.    M.Groško-MGP Miňovce 40            40,00                prevádzkovanie cintorínov                08.10.2018
 
september
 
120.    RVC Prešov                                    18.,00                školenie                                            03.09.2018
119.    Slovak TELEKOM a.s. BA               50,60                 internet                                             08.10.2018
118 .   TS mesta Svidník                          157,50                 vývoz KUKA nádob                          08.10.2018
117.    PP PROTECT s. r. o MI                   25,00                zodp.osoba , ochr.osob.údajov        08.10.2018
116.    Obecný úrad N. Orlík                     177,12                sprac.miezd MŠ                               08.10.2018
115.    FEBA PROJEKT, Sviast. BJ            77,69                kanc.potreby                                     28.09.2018
114.    FEBA PROJEKT , Sviast. BJ           82,70                čist.prostr.MŠ                                    28.09.2018
113.    Školská jedáleň , Kr.Poľana             48,64                réžia MŠ                                           28.09.2018             
112.    FEBA PROJEKT, s. r. o. Svias. BJ   49,80                uč.pomôcky  MŠ   111                      28.09.2018
111.    S.Hvozda, D. Millyho 483/101, SK  150,00               ochranné pomôcky    §52 111           26.09.2018
110.    DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12    46,56               portál info obce                                 26.09.2018                     
109.    ALLIANZ SP a.s. KE                       100,00               poistenie kontajnera                          24.09.2018
108.    VVS    Komenského 50, KE              10,38                voda OCú, KD                                  24.09.2018
107.    PRIEMSTAV s.r.o. Š.Štiavnik        3 177,91              chodník nový cintorín                        12.09.2018
106.    VSE, Mlynská 31, KE                       49,33                elekteina KD                                      24.09.2018
105.    VSE,Mlynská 31 KE                         65,52                elektrina Ocú                                     24.09.2018
104.    VVS, Komenského  50, KE                 7,27                vodné -stočné DS                             07.09.2018
103.   PRIEMSTAV s.r.o. Š.Štiavnik        8 245,14                chodník nový cintorín                        03.09.2018 
 
 
august
 
102.   TS , mesta SK                                  236,25                       vývoz KUKA nádob                             24.09.2018
101.  ALNA SK s.r.o. SK                              47,55                       spotr.mat.                                             07.09.2018
100.  Slovak TELEKOM s.r.o. BA                48,00                       internet                                                  07.09.2018
99.    SAD Humenné a.s. prev .SK           414,16                        preprava osôb                                       03.09.2018
98.    PP PROTECT s.r.o. Bernoláka  MI.   25,00                       zodp.osoba -ochr.osob.údajov               31.08.2018
97.    TS mesta SK                                    221,34                       vývoz kontajnera                                    31.08.2018
96.    S.Hvozda, D.Millyho   483/10 SK     150,00                       §52 ochr.odevy  111                               16.08.2018
95.   S.Hvozda , D. Millyho 483/10  SK     250,00                       MOS §12-prac.odev                               16.08.2018
94.    VSE, Mlynská 31, KE                         46,44                        elektrina KD                                            22.08.2018
93.    VSE, Mlynská 31, KE                         64,37                        elektrina OCú                                          22.08.2018
92.    VSE,Mlynská  31 KE                        344,00                        elektrina VO,PZ,DS                                15.08.2018
 
júl
 
91.    .Slovak TELEKOM                              48.00                       internet                                       10.08.2018                                                                                      90.    PPPROTECT s.r.o. A.Bernoláka  MI  25,00                    zodp.osoba ochr. osob. údajov  01.08.2018
89.    Technické služby mesta Svidník        157,50                    vývoz KUKA nádob                  01.08.2018
88.    S.Hvozda D.Millyho 483/10               150,00                    prac.odevy §52 111                   31.07.2018
87.    Maiana Colsulting s .r.o.                    180,00                    VO codník cintorín                    31.07.2018
86.    Up.Slovenko s.r.o. BA                        834,02                    stravenky 7-11.2018                20.07.2018
85.    ZMOS, Bezručova 9, BA                   211,00                    mimoriadny príspevok Dcom    20.07.2018
84.    Technické služby mesta Svidník       270,00                    vývoz kontajnera                       19.07.2018
83.    VSE,Mlynská 31 , KE                        -72,15                    vrátka elektriny Ocú                  24.07.2018
82.    VSE, Mlynská 31, KE                         46,14                    elektrina KD                              24.07.2018
81.    S.Vanát, Kapišová 58                        316,00                    údržba,náhr.diely,oleje            13.07.2018
 
jún
 
 
80.    Slovak TELEKOM a.s.BA                 47,65                      internet                                      13.07.2018
79.    PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka
         Michalovce                ;                        25,00                     ochrana osobných údajov        13.07.2018
78.    Spol.úradovňa N.Orlík                       20,00                      za vedenie opatrovat. služby 13.07.2018
77.    Spol.úradovňa N.Orlík                      14,68                        dotácia životné prostredie      13.07.2018
76.    Technické služby mesta SK            157,50                        vývoz KUKA nádob                13.07.2018
75.    Školská jedáleň    Kr.Poľana           51,20                        réžia  MŠ                                  29.06.2018                
74.    Komunálna poisťovňa, BA                9,75                        poistenie pracovníkov §52        29.06.2018
73.    VVS, a.s. ,Komenského 50, KE       56,88                        voda KD                                  29.06.2018
72.    ALIANZ , poisťovňa a.s.                 100,02                        poistenie elektroniky MŠ        29.06.2018
71.    VSE, Mlynská 31, KE                    -93,86                          vrátka za elektrinu KD           18.06.2018
70.    VSE, Mlynská 31, KE                    -240,80                        vrátka za elektrinu OCú         18.06.2018
69.    VVS, a.s.Komenského 50 KE            7,27                        vodné DS                                11.06.2018
 
máj
 
68.    spevácky súbor GAŠTANKA
         Družstevná 489 Strážske                 210,00    vystúpenie "DEŇ matriek  "                      20.05.2018
67.    Slovak TELEKOM                              47,60    internet                                                     06.06.2018
66.    PP PROTECT s.r.o. 
         A.Bernoláka Michalovce                    25,00    ochrana osobných údajov                         06.06.2018
65.    TS mesta Svidník                            157,50    vývoz KUKA nádob                                    06.06.2018
64.    Školská jedáleň Kr.Poľana                 51,20    réžia MŠ                                                    31.05.2018
63.    KOVMAK s.r.o. Poštová 233 , SK    111,40      zámočnícke práce -úradna tabuľa            31.05.2018
62.    ALLIANS SP, BA                              100,00    poistenie stojiská                                       28.05.2018
61.    M&J Slovakia s.r.o. Kr.POľana 15    220,50     podanie stravy "Deň matiek"                    25.05.2018
60.    Maiana Colsunting,s.r.o. ,
         Hrabovčík 120                                 180,00        VO -opatrenia mimo vodného toku(rigol)22.05.2018
59.    VSE, Mlynská 31, KE                      -241,59        vrátka za elektrinu KD                           21.05.2018
58.    VSE, Mlynská 31 ,KE                       140,00        zálohoivá platba elektrina KD                15.06.2018
57.    VSE , Mlynská 31, KE                    -183,73         vrátka za elektrinu OCú                         21.05.2018
56.    XENON , s.r.o. Čičarovce 13        2 280,00         externý m,anažment -skládky                14.05.2018
55.    KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.        103,80          poistenie vozidla FABIA                        22.05.2018
54.    Občianské združenie  DUKLA         105,50           členský poplatok                                  11.05.2018
53.    Obec Nižný Orlík                             177,12           spracovanie miezd MŠ-111                  11.05.2018
52.    VSE, Mlynská 31 Košice                 344,00           elektrina VO, DS a PZ                          15.05.201
51.    RVC PREŠOV Nám.Mieru                36,00           školenie                                                02.05.201
 
apríl
 
34.    SOZA, Rastislavova3, BA                        20,40    licencia -hudobné diela                            01.04.2018
35.    JAMATO s.r.o. Hunkovce 53                 414,50    odhrňanie snehu                                     11.04.2018
36.    EUROINVESTING s.r.o. Mojš 201     4 097,86    dobudovanie systému pre odvoz KO       19.06.2018
37.    ALLIANZ -Sl.poisťovňa                         308,01    poistenie obecných  budov                       11.05.2018
38.    CONSORTIO SILVE s.r.o.
         gen.Svobodu 681/1 SK                    1 630,80       dodávka kontajnera                                02.05.2018
39.    SIPASPOL s.r.o. Ladomirová 222    1 554,60       žulový kríž a práce spojené s ním          18.04.2018
40.    Technické služby mesta Svidník           31,64        oprava na VO                                        20.04.2018
41.    VSE, Mlynská 31, KE                         139,40         elektrina Ocú                                         24.04.2018
42.    VSE, Mlynská 31,KE                          140,00        zálohová platba KD                                15.05.2018
43.    VSE, Mlynská 31, KE                          61,10         vyuč.platby za elekt.Ocú                        24,04.2018
44.    VSE, Mlynská 31, KE                        320,00        zálohová platba Ocú                               15.05.2018
45.    IN kom,spol.s.r.o.
         Cesta pod hradovou 40, KE                72,20        náhr.trubica LED                                    24.04.2018
46.    TIMOTI desing s.r.o. 
         Bjonsordová 2, Prešov                        600,00        projekt-chodník nový cintorín                23.04.2018
47.    IZA-G.S.Jarosz, Karpatská 754/7        501,40       výsadba okr.drevín    pokl.                     03.05.2018
48.    Školská jedáleň, Kr.Poľana                   48,64        réžia MŠ                                                02.05.2018
49.    Slovak TELEKOM s.r.o.    BA                47.40         internet                                                 07.05.2018
50.    Technické služby mesta Svidník         157,50        úhrada za vývoz KUKA nádob              11.05.2018
 
marec
18.    Up Slovensko s.r.o. BA                        484,67    soc.fond za rok 2017                                06.03.2018
19.     FEBA  PROj.A.Svian.2548/15    BJ      99,60    školské potreby                                        12.03.2018
20.    FEBA PROJK. A. Svian.2548/15 BJ     86,08    kanc.potreby                                             12.03.2018
21.    FEBA PROJJ. A Svian.2548/15  BJ    47.29     čistiace potreby MŠ                                   12.03.2018
22.    VVS,a.s. Komenského 50, KE               7,07      voda DS                                                    12.03.2018
23.    VSE, Mlynská 31 KE                           45,07     elektrina Ocú                                               22.03.2018
24.    VSE, Mlynská 31,KE                         273,24     elektrina KD                                                22.03.2018
25.    VSE, Mlynská 31, KE                        320,00     preddavok Ocú                                          16.04.2018
26.    VSE, Mlynská 31 KE                         290,00     preddavok KD                                            16.04.2018
27.    VVS, a.s. Komenského 50 , KE            5,57     voda Ocú                                                    29.03.2018
28.    Euroinvesting Slovakia , s.r.o.
         Mojš 201                                      50 497,60  odstránenie čierných skládok                        11.05.2018
29 .   Školská jedáleň ZŠ-Krajná Poľana     46,08    režia MŠ                                                        29.03.2018
30.    SLOVGRAM, Jak.nám.14                   38,50    odmena umelcom                                         04.04.2018
31.    Centr.nez.spol.OZ, 
          Einsteinova 21, BA                           169,00 portál isamospráva                                           04.04.2018
32.    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                  47,40  internet                                                           05.04.2018
33.    Technické služby mesta Svidník        157,50  vývoz KUKA nádob                                        11.04.2018
 
február
 
8.       VSE, Mlynská 31, KE                              344,00           elektrina - (platba 01.01-28.02. VO, PZ, DS)    15.02.2018
9.      Rozhlas a televíza  SR                             56,88           admin.poplatok                                    13.02.2018
10.    VSE, Mlynská 31, KE                               13,29            elektrina Ocú                                       03.02.2018
11.    VSE, Mlynská 31, KE                             260,00            elektrina preddavok Ocú                      15.03.2018
12.    VSE,Mlynská 31, KE                              103,07            elektrina KD                                         23.02.2018 
13.    Topset Solutions s.r.o.                              78,00            aktual.programu registratúra                20.02.2018
14.    Šk.jedáleň- Kr.Poľana                              32,00             réžia MŠ                                              20.02.2018                       
15.     Spoločná úradovňa N. Orlík                1 171,05            náklady na obyvateľa                           05.03.2018     
16.    Slovak TELEKOM                                    47,40            internet                                                 05.03.2018
17.    Tech.služby mesta Svidník                    157,50            vývoz KUKA nádob                              20.03.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
január 
 
1.    Spločná úradovňa N. Orlík                        266,00                                režijné náklady                     05.01. 2018
2.    Spoločná úradovňa N. Orlík                      177,00                                služby (účtovníctvo MŠ)       05.01. 2018
3.    Up.Slovensko s.r.o. BA                              999,40                                stravné lístky                       12.01.2018
4.    RVC Prešov                                                 25,00                                členský poplatok                  12.01.2018 
5.    Školská jedáleň Kr.Poľana                          46,08                                réžia  MŠ                              31.01.2018
6.    Tech.služby Bud.446/1 SK                        236,25                                vývoz KUKA nádob              06.02.2018
7.    Slovak TELEKOM                                       47,40                                internet                                 06.02.2

 

 

Faktúry  v roku 2017

por.č.    dodávateľ                    hodnota  FA    obsah FA            dátum úhrady

1    MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A                  27,50                podpora URBIS                09.01.2017
2    Spoločná úradovňa N .Orlík                          266,00                réžijné náklady                 09.01.2017
3    Spoločná úradonňa N.Orlík                           196,80                služby MŠ-mzdy              10.02.2017
4    RVC    Prešov                                                  25,00                členský pollatok               09.01.2017   
5    VSE,Mlynská 31, Košice                                220,00                preddavok elekt.Ocú       09.01.2017
6    Slovak Telekom s.r.o. Bratislava                      37,57                mobilný telefón                16.01.2017
7    VSE,Mlynská 31, Košice                                310,00                preddavok  elekt. Ocú     15.02.2017
8    VSE, Mlynská 31, Košice                               170,00                preddavok elektrina KD  15.02.2017
9    LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. BA                999,40               stravné lístky 1-6. mes.   16.01.2017
10    Občianské združenie DUKLA                       104,00               členský poplatok              18.01.2017
11    Technické služby Budovateľská 446/1,SK    157,50               vývoz KUKA nádob          31.01.2017
12    Školská jedáleň- Kr.POľana                           24,32                réžia MŠ                          06.02.2017
13    Slovak Telekom s.r.o. Bratislava                    37,68                pevná linka                      06.02.2017
 
14    VSE,Mlynská 31,Košice                               625,00                elektrina VO,PZ,DS         15.02.2017
15    Spoločná úradovňa N.Orlík                       1 080,00                réžijné náklady                 09.02.2017
16    Slovak Telekom s.r.o. Bratislava                    28,48                 mobilný telefón                15.02.2017
17    Rozhlas a televízia SR                                   56,68                admin.poplatok                15.02.2017
18    VSE,Mlynská 31, Košice                              282 31                 úhrada FA KD                 24.02.2017
19    VSE,Mlynská 31,Košice                               280,00                 preddavok KD                 15.03.2017                       
20    VSE, Mlynská 31,Košice                               89,00                  úhrada FA Ocú                24.02.2017
21    VSE,Mlynská 31, Košice                             310,00                  preddavok Ocú                15.03.2017  
22    LE CHEQUE  DEJENUER s.r.oBA             452,62                  stravne lístky SF              20.02.2017
23    Technické služby mesta Svidník                 157,50                  vývoz KUKA nádob          28.02.2017
24    Školská jedáleň Kr.Poľana                            33,28                  réžia MŠ                          03.03.2017
25    Slovak Telekom s.r.o.Bratislava                    74,86                  pevná linka                      07.03.2017
 
26    Komunálna poisťovňa a.s. BJ                        3,25                   úrazové poistenie §52                03.03.2017
27    Komunálna poisťovňa  a.s.BJ                      19,92                   úrazové poistenie §52a              03.03.2017
28    omylom vynechané        
29    OK Soft s.r.o. za cintorínom Púchov          130,00                   licencicia popl.a dane                    07.03.2017
30    Reg.združenie MaO pod Duklou                  20,20                   čl.poplatok                                     14.03.2017  
31    Slovak Telekom sr.o   BA                             40,68                    mobilný telefón                             14.03.2017   
32    Maiana Consulting, s r.o. Dukl.650/24 Sk 500,00                     sprac.žiadosti na zateplenie KD   14.03.2017
33    VVS ,a.s. Komenského Košice                      6,97                    vodné ,stočné DS                         14.03.2017
34    JAMATO s.r.o. Hunkovce 53                      998,50                    odhrňanie snehu                           14.03.2017
35    SOZA-Rastislavova 3 BA                             20,40                    licencia -hud.diela                         14.03.2017
36    FEBA Proj. s.r.o. Svian. 2548/15               132,80                     školské potreby                            16.03.2017
37    FEBA Proj. s.r.o. Svian. 2548/15               143,73                     §52a   111                                    16.03.2017
38    ŠEVT a.s. CEment. 16, B.Bystrica              12,30                     tlačivá MŠ        111                       20.03.2017
39    VSE , Mlynská 31 Košice                            21,38                     elektrina opr.FA Ocú                     28.03.2017
40    VSE, Mlynská  31, Košice                             4,91                     elektrina por.FA KD                      28.03.2017
41    S.Hvozda D.Millyho 483/10 Svidník            47,90                     ochr.pomôcky §52 111                 20.03.2017
42    VSE,Mlynská 31, Košice                           - 62,15                     vrátka el. Ocú                              24.03.2017
43    VSE,Mlynská 31, Košice                            -99,55                     vrátka el. KD                               24.03.2017
44    VSE, Mlynská 31,Košice                           270,00                     preddavoík Ocú                          18.04.2017
45    VVS,a.s. Komenského 50, Košice                6,88                     vodné ,stočné KD,Ocú                27.03.2017
46    Východosl.reg.Zápotoc.4025/21PO          360,00                     relev.štúdia-stojiská (skládky)     27.03.2017
47    SLOVGRAM,Jak.nám 14 , Bratislava         38,50                     odmena   pre umelcov  (MR)      31.03.2017
48    Školská jedáleň Kr.Poľana                          40,96                     réžia MŠ                                     31.03.2017 
49    Centr.nez.spol.o.z.Einsteinova 21 BA       149,00                     portál-isamospráva                     31.03.2017
50    Technické služby mesta Svidník               236,25                     za služby-vývoz KUKA nádob    10.04.2017
51    Slovak Telekom, s r.o.Bratislava                 44,06                     poplatok pevná linka                  10.04.2017
 
52    MADE spol. s. r.o.   B.Bystrica                         27,50                 podpora URBIS-Dcom               10.04.2017
53    Slovak telekom BA                                           28.57                 mobilný telefón                           20.04.2017             
54    EKOTEc spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 BA   204,00                 kontrola detských ihrísk -MŠ      20.04.2017
55    VSE, Mlynská 31 KE                                     -234,11                 vrátka  za elektrinu KD               21.04.2017
56    VSE,Mlynská 31 KE                                       - 96,68                 vrátka za elektrinu Ocú              21.04.2017
57    VSE, Mlynská 31 KE                                      210,00                 zálohová platba Ocú                  15.05.2017
58    Topset Solution s r. o.  Hollého 2366/25B
        Stupava                                                           78,00                 aktual. programu registratúra     20.04.2017
59    DETECH s.r.o. Jilemnického 680/18
         Nové zámky                                                 950,00                 pora. a konzult. služby skládky    
60    S.Hvozda,D.Millyho 483/10 SK                    143,60                 ocranné prostriedky §52a   111        28.04.2017
61    S.Hvozda, D.Millyho 483/10  SK                    47,90                 ochranné prostriedky    §52    111    28.04.2017
62    ZMOS , Bezručova 9 BA                              216,00                 členský príspevok ZMOS-DCOM     28.04.2017
63    Školská jedáleň-Krajná Poľana                      40,96                 réžia MŠ                                           28.04.2017
64    Technické služby mesta Svidník                  157,50                  za služby - vývoz KUKA nádob       28.04.2017
65    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                           43,28                  telefón-  pevná linka                        04.05.2017
 
66    WEBNODE AG                                         95,05                prevádzka webovej stránky obce     04.05.2017    
67    ALNA SK s.r.o. Svidník                           998,56                sad tanierov,príborov a mís              12.05.2017
68    Slovak TELEKOM s. r. o. BA                    28,48                mobilný telefón                                 12.05.2017
69    VSE, Mlynská 31 KE                               -28,04                vrátka za elektrinu VO                      15.05.2017
70    VSE, Mlynská 31 KE                                 -1,10                vrátka za elektrinu VO                      15.05.2017
71    VSE,Mlynská 31 KE                               195,00                záloh.platba VO,PZ,DS                    15.05.2017
72    Obec Nižný Orlík                                    196,80                za služby úradovňa MŠ 111              22.05.2017
73    ALLIANZ poisťovňa                               308, 01                poistenie majetku Ocú                      22.05.2017
74    VSE, Mlynská 31 KE                             -113,52                vrátka el. za Ocú                              22.05.2017
75    VSE, Mlynská 31 KE                                45,46                elektrina za KD                                24.05.2017
76    VSE, Mlynská 31 KE                              160,00                zal.platba elektrina Ocú                   15.06.2017
77    S.Hvozda D.Millyho 483/101 Svidník     119,60                ochranný odev §54                          22.05.2017
78    S.Hvozda ,D.Millyho 483/101 Svidník      94,00                ochranné odevy     §52a                  22.05.2017
79    Národný ústav celož.vzdel. BA                40,00                 školenie el.chránky                         22.05.2017
80    RVC Prešov                                             60,00                 školenie  el.chránky  v praxi           02.06.2017
81    školská jedáleň -Krajná Poľana               51,20                 réžia MŠ                                         02.06.2017
82    Technické služby mesta Svidník            157,50                 za služby -vývoz KUKA nádob       05.06.2017
83    Slovak TELEKOM a.s. BA                       42,88                 pevná linka                                     05.06.2017
 
84    ARES soil s.r.o.B.Bystrica                       21,80                uč.noviny ,časopis MŠ                     02.06.2017
85    KOOPERATÍVA poisťovňa BA                95,81                zákonné poistenie FABIA                 09.06.2017
86    ALNA s r. o. Svidník                                24,80                doplnenie riaduädžbán)                    09.06.2017 
87    VVS, a.s. Komenského   50, KE               7,13                vodné, stočné DS                             09.06.2017
88    VSE,Mlynská 31 KE                                58,10                elektrina KD                                     22.06.2017
89    VSE , Mlynská 31, KE                          -133,97                vrátka el. OCú                                 20.06.2017
90    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                     31,78                mobil                                               22.06.2017
91    Technické služby mesta Svidník            157,50                za služby -vývoz KUKA nádob       30.06.2017
92    VVS, a .s. Komenského 50, KE               24,36               voidné ,stočné KD,Ocú                   30.06.2017  
93    Školská jedáleň Kr.Poľana                       52,48               réžia MŠ                                          30.06.2017
94    Slavomír Vanát, Kapišová 58                 141,60               materiál na kosačky                        30.06.2017
95    Slovak TELEKOM a.s. BA                       42,88               pevná linka                                      06.07.2017
 
96    Allianz SP,Štúrová 7 KE                            100,02             poistenie  elektroniky MŠ                  11.07.2017
97    VSE, Mlynská 31 KE                                   45,01            elektrina KD                                       25.07.2017
98    VSE, Mlynská 31 KE                                 -98,04             vrátka za elektrinu Ocú                     21.07.2017
99    Slovak TELEKOM s.r.o.- BA                       32,47             mobil                                                 24.07.2017
100  P.Pilip BYTSERVIS Stropkovská SK     1 386,86             materiál na chodník pri ZŠ                24.07.2017
101    SIPASPOL s. r. o. Ladomírová 222     1 500,00             záloha na kríž                                   25.07.2017    
102    LE CHEGUE DEJENUER s.r.o. BA        834,02            strávne lístky                                     26.07.2017
103    S.Vanát, Kapišová 58                              809,00           (799-kosačka +10 olej )                     26.07.2017
104    JUMI STAV spol.s.r.o.
          Sov.hrdinov 370 SK                             3 835,39            spevn. plôch chodníka   pri ZŠ            28.07.2017
105    TS mesta Svidník                                    157,50           vývoz KUKA nádob                              31.07.2017
106    JOMI SPAK s.r.o.                                    342,00           preprava osôb- MAĎARSKO                02.08.2017
107    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                      43,25           pevná linka                                           10.08.2017
 
108     VSE, Mlynská 31 KE                               360,00    elektrina VO,PZ,DS                             15.08.2017
109    ALNA SK s.r.o. Svidník                            249,00    chladnička                                            10.08.2017
110    Ocú Nižný Orlík                                          14,69    pren.výkon šp-ŽP                                 10.08.2017
111    Spol.obecný úrad N.Orlík                           20,00    opatrovateľská činnosť                         10.08.2017
112    Slovak, TELEKOM s.r.o.                            32,47    mobilný telefón                                     15.08.2017
113    Tech.služby mesta Svidník                       291,08    vývoz kontajnerov                                15.08.2017
114    VSE, Mlynská 31 KE                                  59,60    elektrina Ocú                                        22.08.2017
115    VSE, Mlynská 31 KE                                  45,17    elekteina KD                                        22.08.2017
116    S.Vanát , Kapišová 58                              221,08    materiál-kosačky                                  05.09.2017
117    Slovak TELEKOM s r.o. BA                        42,73    pevná linka                                          05.09.2017
118    Technické služby mesta Svidník               236,25    vývoz KUKA nádob                             08.09.2017
 
119    P.Gurbaľ ,Továrne 167                              400,00    posudok UP                                        05.09.2017
120    DATATRADE s.r.o.
          Moyzesova 12 Zl.Moravce                          46,56     portál-  info obce                                 08.09.2017
121    ALNA SK s.r.o. Sov.hrdinov 467 /1 Svid.   181,50    materiál DS                                         08.09.2017
122    VVS, a.s. Komenského 50, Košice                7,13    vodné, storčné DS                              18.09.2017
123    Slovak TELEKOM s. r. o. BA                       32,47     mobil                                                  18.09.2017
124    VSE, Mlynská 31 KE                                   62,08     elektrina OCú                                      25,09.2017
125    VSE, Mlynská 31 KE                                   45,01     elektrina KD                                        25.09.2017
126    S.Hvozda D.Millyho 483/101   Svidník      144,00     pracovný odev                                    22.09.2017
127    Komunálna poisťovňa a.s.                          30,42     poistenie žiakov MŠ                            22.09.2017 
128    VVS, a.s. Komenského    50,KE                   6,88     vodné, stočné ( KD-1,57,Ocu 5,31)    29.09.2017
129    školská jedáleň,Krajná Poľana                   44,80     réžia MŠ                                              29.09.2017
130    GAS-MG,spol. s.r.o.                                 168,17      materíál -DS                                       29.09.2017
131    Ocú Nižný Orlík                                        177,12      spracovanie miezd  111    MŠ            29.09.2017
132    Technické služby mesta Svidník              157,50      vývoz KUKA nádob                            11.10.2017
133    Slovak TELEKOM s.r.o.BA                        45,84      pevná linka                                         11.10.2017    
 
 
134    Slovak Telekom s.r.o. BA                                         27,58    mobilný  telefón                                12.10.2017
135    FEBA  proj. s.r.o.Sviaščenka 2548/15 BJ                49,80     šk.pomôcky MŠ                                12.10.2017
136    FEBA proj. s.r.o. Sviaščenka 2548/15 BJ                76,46     kancel potreby -matrika 111             12.10.2017
137    FEBA proj. s.r.o. Sviaščenka 2548/15 BJ              104,07    voľby VUC   111                                12.10.2017
138    VSE, Mlynská 31 KE                                                63,25    elektrina Ocú                                    23.10,2017
139    VSE, Mlynská 31 KE                                                45,01    elektrina KD                                     23.10.2017
140    J.Mičo, KOVMAK, SK                                            498,00     zámočnícke práce  (príst.MŠ)         18.10.2017   
141    M.Groško  MGP, Miňovce SK                                   35,00    prevádzkovánie cintorínov              18.10.2017   
142    M.Medle-JurisS Dat, Ondavská 8 BA                       16,70    predprim.vzdelávanie MŠ                18.10.2017
143    SunriseGroup s.r.o. ar.gen. Svobodu 6460/32 PO   60,00    aktuálizácia žiadosti -rigol                24.10.2017
144    H.K.K. mont, s.r.o. Festivalova 709/5   SK             210,00    oprava schodov pri MŠ                    31.10.2017
145    Technické služby mesta Sk                                    157,50    vývoz KUKA nádob                         31.10.2017
146    Šariš.združ.matrikárok Hlavná 73 PO                       8,00    členské -matrika 111                        31.10.2017
147    školská jedáleň     Kr.Poľana                                   51,20    réžia MŠ                                          31.10.2017
148    Slovak TELEKOM a.s. BA                                       47,40    pevná linka                                      06.11.2017
 
 
149    Priemstav s.r.o. Šarišský Štiavnik 75                    5 757,84    spevnéná plocha pri Ocú            07.11.2017 (kapitál)     
150    VSE, Mlynská 31KE                                                360,00    elektrina (VO, DS, PZ)                15.11.2017
151    Slovak TELEKOM a.s.BA                                          26,04    mobilný telefón                            15.11.2017     
152    VSE, Mlynská 31 KE                                                45,46    elektrina KD                                  23.11.2017
153    VSE, Mlynská 31, KE                                              133,46    elektrina Ocú                               23.11.2017
154    VSE, Mlynská 31, KE                                              130,00    zálohová platba  elektrina Ocú    
155    Technické služby  mesta SK                                    159,92    vývoz kontajnera                        23.11.2017
156    Maiama Colsulting, s.r.o,Hrabovčík 120, SK            500,00   opak. žiadosť na rekon.KD         30.11.2017  
157    ZMOS, Bezručova 9, BA                                            34,82     členský poplatok                       30.11.2017
158    MP Profit PB, Hliníky 712/25, Považská Bytrica     360,00     VO pre rekon.KD                       30.11.2017   
159    školská jedáleň Kr.Poľana                                        51,20       réžia MŠ                                   04.12.2017
160    S.Vanát, Kapišová 58                                             157,14     oprava STHIL-benz.píla             04.12.2017
161    Technické služby mesta Svidník                             157,50    vývoz KUKA nádob                    06.12.2017
162    Slovak TELEKOM a.s. BA                                       47,40    pevná linka intenet                      06.12.2017
163    Technické služby mesta Svidník                              26,00    plošina  VO                                 06.12.2017
164    cent.polyg.služieb ,Sklabinská 1 , BA                      55,53    tlačivá (matrika)                          06.12.2017
 
165    LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomašikova 23/D 1 278,47  vianočný príspevok  (star.dôch.) 04.12.2017
166    VVS a.s. Svidník                                                         7,06     vodné , stočné DS                   12.12.2017
167    Slovak TELEKOM s .r.o. BA                                       0,86    mobol.telefón                            18.12.2017
168    VSE, Mlynská 31, KE                                               45,89    elektina KD                                22.12.2017
169    VSE, Mlynská 31, KE                                             243,88    elektrina OCú                            22.12.2017
170    VSE, Mlynská 31, KE                                             250,00    zálohová platba Ocú                 15.01.2018
171    VVS a.s. Svidník                                                      46,86    vodné stočné OCú, KD              22.12.2017 
172    C.Dudáš Sov.hrdinov 373/11 SK                           130,40     upevnenie  drôtov na VO          22.12.2017
173    školská jedáleň- Kr.Poľana                                      40,96     réžia MŠ                                   22.12.2017
174    ML-audit, s.r. o. Nebiljaka 658/7, SK                   1 080,00    overenie účt. závierky 2016     29.12.2017
175    Technické služby mesta Svidník                            157,50    vývoz KUKA nádob                  29.12.2017
176    Slovak TELEKOM  s.r.o. BA                                    47,40     internet                                    05.01.2018
177    VSE, Mlynská 31, KE                                            139,33     elektrina OCú                          22.01.2018
178    VSE, Mlynská 31, KE                                            250,00     zálohová FA elektrina Ocú
179    VSE, Mlynská 31, KE                                            108,54     elektrina KD                               22.01.2018
180    VSE, Mlynská 31, KE                                           -138,53     vrátka  za elektrinu(VO,DS,PZ)  18.01.2018
181    TOPSET Solution s.r.o.Hollého 2366/25B Stupava 12,60    aktuál. prog-licencia                   23.01.2018
                       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.