P.č .                Dodávateľ                    Hodnota FA                Obsah                        Úhrada

ROK 2021

December 
 
 
145.
 
November 
144.SARO Slovakia s.r.o. BA                               176,00  uloženie odpadu                   07.12.2021
143. Slovak TELEKOM? s.r.o. BA                         49,99   internet                                 06.12.2021
142. Školská jedáleň                                             51,20   réžia MŠ                               06.12.2021
141. PP PROTECT s.r.o. MI                                  33,00  zodpovedná osoba                30.11.2021
140. TS mesta Svidník                                         153,63  vývoz KUKA nádob               30.11.2021
139. ZMOS, Bezručova 9BA                                  38,66   čl.poplatok                            30.11.2021
138. FEBA Projekt s.r.o. BJ                                   33,35    všeob.mater. MŠ                  22.11.2021
137. FEBA Projekt s.r.o. BJ                                   77,40    čist.prostriedky MŠ              22.11.2021
136.FEBA Projekt, s.r.o. BJ                                   65,59    kanc.potreby                        22.11.2021
135. MARO,s.r.o. Podhradská cesta, Sučany 50 948,78   časť úhrady" Multif.ihrisko"  29.11.2021
134. VSE, Mlynská 31, KE                                   193,74   elektrina KD                         22.11.2021
133. VSE, Mlynská 31,KE                                    185,86  elektrina Oc.ú                       22.11.2021
132. VSE, Mlynská 31,KE                                    302,00  elektrina VO,PZ,DS              18.11.2021
131.S.Vanat, Kapišová                                         102,00  spot.materiaá                        04.11.2021
 
Október
 
 
130. SARO Slovakia s.r.o. BA                         649,00  uloženie odpadu                    
129.Slovak TELEKOM a.s. BA                          49,99  internet                                  04.11.2021
128. PP PROTECT s.r.o. MI                              33,00  zodp.osoba                           04.11.2021
127. Technické služby mesta SK                     234,82  vývoz kontajnerov                 29.10.2021
126. Technické služby mesta SK                     153,96  vývoz KUKA nádob               29.10.2021
125. FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                          16,60  učebné pomôsky MŠ 111      25.10.2021
124.Školská jedáleň, Kraj.Poľana                     14,08   réžia strava MŠ                     25.10.2021
123.Obec Nižný Orlík SÚ                                186,96  služby MŠ                              25.10.2021
122.Šarišské združenie matrikárok                    8,00   členský poplatok                    25.10.2021
121.VSE, Mlynská 31, KE                               130,84  elektrina Ocú                         22.10.2021
120.VSE, Mlynská 31, KE                                58,69  elektrina KD                           22.10.2021
119.M.Groško-MGP, Miňovce 40                     40,00   prevádzkovanie cintorínov    15.10.2021
 
September
 
118.SARO Slovakia s.r.o. BA                         312,13 zakl.popl. a uloženuie odpadu 11.11.2021
117. Slovak TELEKOM a.s. BA                       49,99  internet                                     11.11.2021
116. TS mesta Svidník                                  153,96  vývoz KUKA nádob                   01.10.2021
115. Školská jedáleň, Kr.Poľana                      48,64  réžia za stravu MŠ                   30.09.2021
114. AL"NA s.r.o. SK                                      389,00  nákup KUKA nádob                  30.09.2021
113. PP PROTECT s.r.o. MI                             33,00 zodp.osoba ocHr. osob. údajov30.09.2021
112. Cemtrum polyg.služieb BA                       15,42 tlačivá - matrika                         30.09.2021
111. VSE, Mlynská 31, KE                               72,59 elektrina Ocú                             22.09.2021
110.VSE, Mlynská  31 KE                               59,70 elektrina KD                               22.09.2021
109. DATATRADE s.r.o.  Zlaté Moravce         49,92 portál obce INFO                        13.09.2021  
108. Technické služby mesta SK                  156,47 vývoz kontajnera                        13.09.2021
 
august
 
107.SARO Slovakia s.r.o.                             133,96 poplatok za uloženie odpadu     06.,09.2021
106.Slovak TELEKOM                                   49,99 internet                                        06.09.2021
105.Technické služby mesta SK                   153,96 vývoz KUKA nádob                    06.09.2021
104.UP Slovensko s.r.o.                               621,54 stravne lístky                              26.08.2021
103.PP PROTECT s.r.o. MI                           33,00 zodpovedná osoba                     31.08.2021
102.MARMON- SK s. r. o. Ladomirová       247,48 pracovné odevy                           31.08.2021
101.S.Vanat, Kapišova 58                           349,60  oprva kosačky(236) materiál (107,6) 08.2021
100.ALLIANZ SP                                         100,00 poistenie kontajnera                    26.08.2021
99. SOZA, Rastislavova 3 , Bratislava          20,40  autorská odmena                        26.08.2021
98. VSE, Mlynská 31 KE                               69,30  elektrina Ocú                              19.08.2021
97. VSE, Mlynská 31, KE                              53,52 elektrina KD                                 19.08.2021
96. VSE, Mlynská 31, KE                            302,00 elektrina  VO, PZ, DS                  16.08.2021
95. Technické služby mesta Svidník           233,39 vývoz kontajnera                          05.08.2021
 
Júl
 
94.TS mesta Svidník                                   153,96 vývoz KUKA nádob
93.SARO Slovakia  s.r.o.BA                       459,98 poplatok za odpad a uloženie
92.Slovak Telekom a.s. BA                          49,99  internet                                           04.08.2021
91.PP PROTECT s.r.o. SK                          33,00  zodpovedná osoba                         04.08.2021
90.DATALAN s.r.o. KE                               339,60  inštalácia Pc DCOM                       22.07.2021
89.TS mesta Svidník                                  128,66 plošina                                            22.07.2021
88.VSE, Mlynská 31, KE                              87,72 elektrina Ocú                                  22.07.2021
87.VSE, Mlynská 31, KE                             56,03  elektrina KD                                    22.07.2021
86.SANOP s.r.o. Stropkov                      5 003,58  schodisko pri KD   111                    07.07.2021
 
Jún
 
85.SARO Slovakia s.r.o. BA                      489,17    poplatok za odpad a uloženie         07.07.2021
84.TS mesta Svidník                                 230,94    vývoz KUKA nádob                         07.07.2021
83.Slovak TELEKOM a.s. BA                      49,99    internet                                            06.07.2021
82.PP PROTECT Michalovce                     33,00    zodpovedná osoba                          06.07.2021
81.VVS KE                                                  15,55     vodné stočné KD, OCú                   30.06.2021
80.Školská jedáleň, Kr.Poľana                    53,76     réžia MŠ                                          30.06.2021
79.ALLIANZ poisťovňa                              100,02    poistenie elktroniky MŠ                    30.06.2021
78.TS mesta Svidník                                 109,66    vývoz kontajnera                              22.06.2021
77.ZMOD-Giraltovce                                   20,00    členský príspevok 2021                    22.06.2021
76.VVS a.s.KE                                            14,74    voda DS                                            11.06.2021
75.VSE, Mlynská 31, KE                             62,87    elektrina KD                                      18.06.2021
74.VSE, Mlynskí 31,KE                             159,37    elektrina Oc.ú                                   18.06.2021
73.M.Baran-mComp , SK                          914,00    počítač,toner        111 ŠÚ                 11.06.2021
72. NOMiland s.ro.                                    239,00    staoličky pre MŠ                               03.06.2021
 
MÁJ
 
71.SARO Slovakia s.r.o. BA                       596,13   popl. za uloženie odpadu  a ulož.odpadu
70.TS mesta Svisník                                  153,96    vývoz KUKA nádob                          07.06.2021
69.Slovak TELEKOM  BA                            49,99    internet                                             04.05.2021
68.PP Protect s.r.o. MI                                 33,00    zodpov.osoba ochrana osob.údajov04.06.2021
67.Školská jedáleň Kr.Poľana                      53,76    réžia MŠ                                          31.05.2021
66.ARES spol.s.r.o. BA                                10,80    predškolská výchova                       31.05.2021
65.PETINA, P. Fejer, Višňova 9 , PO           70,00    dekont. chlad.zariadenia DS           31.05.2021
64.Slovenský Červený kríž -SK                 965,00    testovanie                                        25.05.2021
63.ŠEVT, B.Bystrica                                    26,81    tlačivá MŠ                                        25.05.2021
62.Spol.obecný úrad N.Orlík                      21,16     spracovanie agendy ŽP                  18..05.2021
61.TS mesta SVIDNíK                              109,00    vývoz kontajnerov                            18.05.2021
60.VSE, Mlynská  31 KE                            220,84    elektrina Ocú                                  21.05.2021
59.VSE, Mlynská 31, KE                              63,22    elektrina KD                                    21,05.2021
58.VSE, Mlynská 31, KE                            302,00    elektrina(VO-112,PZ-65,DS-12)5   17.05.2021
 
APRÍL
 
57.SARO s.r.o.                                             252,34 uloženie odpadu
56.Spol.obecný úrad N.Orlík                        186,96 spracovanie účt.amiezd MŠ           05.05.2021
55.Slovak telekom                                         49,99  internet                                           05.05.2021
54.Školská jedáleň Kr.Poľana                       46,08  réžia strava MŠ                              30.04.2021
53.PHZ tender Poprad                                100,00  verejné obstar.-ihrisko                    30.04.2021
52.PP PROTECT s.r.o.                                 33,00  zodp. osoba ochr.osob. údajov       30.04.2021
51.TS mesta Svidník                                  153,96   vývoz KUKA nádob                        30.04.2021
50.Allianz  slov. poisťovňa                         100,00   poistenie stojiska                            28.04.2021
49.Allianz slov. poisťovňa                          534,85    poistenie majetku obce                  28.04.2021
48.ZMOS ,Bezručova 9 ,BA                       216,00   členský príspevok (Dcom)              28.04.2021
47.Allianz poisťovňa                                  113,88    poistenie auta FABIA                      21.04.2021
46.Slovenský Červený kríž                    1 715,00     testovanie COVID 19                     21.04.2021
45.VSE, mlynská 31, KE                           248,95    elektrina Ocú                                  23.04.2021
44.VSE, Mlynská 31, KE                              91,25    elektrina KD                                   23.04.2021
43.SARO s.r.o. BA                                      112,15    uloženie odpadu                            21.04.2021
42. CBS spol.s,r,o. B. Bystrica                   528,00    doplatok knižná publikácia            14.04.2021
41.Baran Matej-Mcomp.SK                        350,00    desk počítač MŠ                            01.04.2021
 
MAREC
 
40.Slovak Telekom s.r.o. BA                      51,89   internet                                                 06.04.2021
39.Cent.nezis.spol. OZ, BA                     169,00    portál-isamospráva                              01.04.2021
38.PP PROTECT s.r.o. Michalovce          33,00    ochrana osob.údajov                            06.04.2021
37.Školská jedáleň-Kr.Poľana                  58,88    réžia MŠ                                                01.04.2021
36.TS mesta Svidník                              153,96    vývoz KUKA nádob                                01.04.2021
35.JAMATO s. r. o-Hunkovce                 524,50    odhrňanie snehu                                    18.03.2021
34.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                 142,76     kancelárske potreby                              11.03.2021
33.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                  72,43      čistiace prostriedky                               11.03.2021
32.VSE, Mlynská 31  KE                        262,04    elektrina Ocú                                         19.03.2021
31.VSE, Mlynská 31 KE                         119,80    elektrina KD                                           19.03.2021
30.FEBA PROJEKT.s.r.o. BJ                    83,00    školské pomôcky MŠ -111                    11.03. 2021

Február

 
29.TS mesta Svidník                               153,96 vývoz KUKA nádob                                 08.03.2021
28.PP PROTECT s.r.o. MI                        33,00  ochrana osobných údajov  zodp.osoba  08.03.2021
27.Slovak Telekom a.s.BA                        49,27  internet                                                   10.03.2021
26.SARO Slovakia  Ventúrska 7 BA       447,50  zákonný popl.za vývoz a skládku           08.03.2021
25. Spločná úradovňa N. Orlík            1 296,02   réžijné náklady na obyvateľa obce        03.03.2021
24.R. Jurčišin J.R. Consulting. PO           25,00  priebežná správa -vodné toky rigol        19.02.2021
23.Slovenský červený kríž SK                570,00  testovanie obyvateľov                            18.02.2021
22.Školská jedáleň pri ZŠ                         17,92 réžia strava MŠ                                       18.02.2021
21.JAMATO, Hunkovce                           625,00 odhrňanie snehu                                     15.02.2021
20.VÚM,  a.s. Svidník                               67,00  vedenie účtu cenných papierov              21,.01.2021
19.VSE, Mlynská 31, KE                        283,54  elektrina Ocú                                           19.02.2021
18.VSE  Mlynská 31 , KE                       219,11  elektrina  KD                                            19.02.2021
17.TS mesta Svidník                              181,57  vývoz kontajnérov                                    15.01.2021
16.THS, Kežmarok , Garbiarska 19         55,79  ohrievač (2ks)                                          08.02.2021
15.VSE, Mlynská 31, KE                        302,00 elektrina VO, PZ, DS                                08.02.2021
14.SLOVGRAM, Jak.nám. BA                  38,40 verejný prenos zvukových zázn.              08.02.2021

Január

 
13.SARO Slovakia s.r.o. BA                  134,67 uloženie odpadu                                   08.02.2021
12.Slovak Telekom a.s.                           48,49 internet                                                  08.02.2021
11.TOPSET Solution a.s.                        78,00 licencia                                                  08.02.2021
10.WEBNODE AG                                343,20 doména -prémium 2 roky                      21.01.2021
9.TS mesta Svidník                              153,96  vývoz KUKA nádob                               08.02.2021
8.PP Protect, MI                                     33,00   ochrana osobných údajov                    02.02.2021
7.Up.Slovensko , BA                             606,63  sociálny fond - zamestnanci                 28.01.2021                  
6.TOPSET Solition a.s.                            4,20    registratúra - aktual.systému                21.01.2021
5.RTVS, Mlynská dolina                         55,68    úhrady RTVS                                       13.01.2021
4.Up Slovensko s.r.o. BA                   1 247,46   strávne lístky (1-6/2021)                       08.01.2021
3.Obč.združenie DUKLA, Kružľová      108,00   členský príspevok                                 13.01.2021  

2.Spoločná úradovňa N.Orlík                186,96   služby za MŠ                                        13.01.2021

1.Spoločná úradovňa N.Orlík                400,00 réžijné náklady                                        13.01.2021

ROK   2020

december

165.VSE, Mlynská 31, KE              -212,83  vrátka elektrina (VO, DS, PZ)                   21.07.2021

164.VSE, Mlynská 31, KE              345,80   elektrina OcÚ                                            22.01.2021

163.VSE, Mlynská 32, KE                98,32    elektrina KD                                              22.01.2021

162.SARO Slovakia s.r.o. BA          225,40 poplatok za uloženie odpadu                      13.01.2021      

161.Slovak Telekom a.s.                    48,49 internet                                                        08.01.2021

160.TS mesta Svidník                       230,94 vývoz KUKA nádob                                    08.01.2021

159.Školská jedáleň Kr.Poľana            35,84 réžia MŠ                                                    30.12.2020

158.Ml.-audit s.r.o.                         1 320,00  audit 2019                                                  23.12.2020

157.VVS. a.s. Komenského 50KE      13,17   voda                                                          23.12.2020

156.UP Slovensko s.r.o.                 1 815,04   vianočný príspevok                                   11.12.2020                         

155.VSE, Mlynská 31, KE                 187,94    elektrina  KD                                            21.12.2020

154.VSE, Mlynská 31, KE                  223,85  elektrina OcÚ                                            21.12.2020

153.BAJEX s.r.o. BJ                        3 540,00    nákup stolov                                            30.12.2020

152.VVS a.s.- Komenského 50, KE   14,44    DS vodné                                                   16.12.2020                

151.PP PROTECT s.r.o.                    33,00    zodpovedná osoba                                    16.12.2020

150.Ján Marusin-PETRAMA              47,80    materiál                                                      10.12.2020

149.T.Drabova,Niž.Jadlova 104        247,20    hračka pre MŠ 111                                    10.12.2020

November

148.SARO Slovakia s.r.o. BA             157,36    zmesový KO+ zákon.poplatok                   10.12.2020
147.Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49    internet, pevná linka                                   10.12.2020
146.Školská jedáleň Kr.Poľana            39,68    réžia MŠ- strava                                         30.11.2020
145.PP PROTECT s.r.o. MI                 33,00    zodpovedná osoba -ochr.osob.údajov        30.11.2020
144.Party Time Agenci spol.s.r.o.        83,19    kostým MIKULÁŠ                                       27.11.2020
143.ZMOS, Betručova 9, BA                38,54    členský poplatok 2021                                26.11.2020
142.TS mesta Svidník                          153,96  vývoz KUKA nádob                                     26.11.2020
141.KOVMAK, a.s. Svidník               2 381,72  oprava odkvapov na Ocú                            18.11.2020
140.VSE, Mlynská 31, KE                   234,25   elektrina KD                                                20.11.2020
139.VSE, Mlynská 31, KE                   167,95   elektrina  Ocú                                              20.11.2020       
138.KOVMAK s.r.o. Svidník                818,40   usadenie parapiet na KD                             05.11.2020
137.VSE,Mlynská 31, KE                    349,00   elektrina VO, PZ,DS                                    16.11.2020

Október

 
136. SARO Slovakia s.r.o.                     820,27  Zmes.KO, Objem.KO ZP                               10.11.
135. Slovak TELEKOM s.r.o.                   48,74   internet                                                          05.11.
134. TS masta Svidník                           144,85  vývoz kontajnera                                            05.11.
133.TS mesta Svidník                            153,96  vývoz KUKA nádob                                        05.11
132. PP PROTECT s.r.o. MI                   33,00    zodp.osoba ochrana OÚ                               04.11.
131.S.Vanát, Kapišová 58                     233,60   oprava kosačky a materiál                             03.11.
130. Školská jedáleň Kr.Poľana              53,76   réžia MŠ                                                         03.11.
129.TS mesta Svidník                           141,29   vývoz kontajnéra                                            30.10.
128. Prokopovič S, ZP, Staškovce        580,00    usadenie priepustu                                        27.10.
127. EX úrad JUDr. Brožina , SK         168,00     zastavenie starej exekúcie                            27.10.
126. Šarišské združ.matrikárok              8,00      členský poplatok                                            22.10.
125. TS mesta Svidník                         101,95     vývoz kontajnera                                            22.10
124. TS mesta Svidník                           31,42     oprava VO                                                      22.10.
123. CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54,BB 792,00    knižné publikácie Svidník -okolie (záloh.FA    22.10.
122. VSE, Mlynská 31, KE                      88,40     elektrina KD                                                    22.10.
121. VSE, Mlynská 31, KE                      76,61     elektrina  Ocú                                                  22.10.
120. M.Groško, Miňovce                         40,00      vyznačovanie  hrob.miest                               09.10.
119. FEBA  PROJEKT BJ                     112,87       čistiace prostriedky                                        09.10.
118 .FEBA PROJEKT  BJ                       96,00       kancelárske potreby                                      09.10.                 
117. FEBA PROJEKT  BJ                       83,00        školské potreby MŠ  HN                                09.10.           
116. Bajex s.r.o.                                 3 540,00        záloha na stoly a stoličky KD                         02.10.
 

September

115.SARO Slovakia s.r.o.,BA            161,60            zmesový kom . odpad        07.10.
114.Slovak TELEKOM a.s.                 48,49            internet                                07.10.
113.PP PROTECT s. r. o.                   33,00            ZP -ochrana osob.údajov    05.10
112.TS mesta Svidník                       153,96            vývoz KUKA nádob             05.10.
111.Spol.úradovňa Nižný Orlík          186,96            služby pre MŠ                     30.09.
110.Školská jedáleň, Kr.Poľana          48,64             réžia - strava MŠ                30.09.
109.S.Vanát, Kapišová 58                317,88             oprava kosačky+materiál    28.09.
108.SOZA, Rastislavova 3 ,BA           20,40             ochrana autor.práv              28.09.
107.ELKO, s.r.o. Kojatice 18          9 862,80            elektrické vykur. v KD          23.09.
106.M.Medlen-JURIS Dat. 
Ondavská 8, Bratislava                        22,90            predp. vzdel.-publikácia       30.09.
105.M.Hajduk, Kružľová 13                194,00            ozvučenie v DS                   16.09.
104.Maliarské práce -Gula, SK       1 591,08            maľba KD                            16.09.
103.VSE, Mlynská 31, KE                    75,28            elektrina Ocú                       22.09.
102.VSE, Mlynská 31, KE                    61,76            elektrina KD                         22.09.
101.DATATRADE s.r.o. 
Mozyesová 12, Zl.Moravce                  49,92             poltár obce INFO                10.09.

August

100.Slovak TELEKOM s.r.o.                  48,49            internet                                  10.09.
99.SARO s.r.o.                                     152,39            zmesový KO                          10.09.
98.S.Prokopič,Staškovce 39                315,00            zemné práce KŠ-zozuv         07.09.
97.GEO Slovakia s.r.o. Popr.90,KE     699,60            geol.práce na záchr.prácach 07.09.   
96.PP PROTECT s.r.o. MI                     33,00            zodpovedná osoba                03.09.
95.TS mesta Svidník                            153,96            vývoz KUKA nádob               10.09.
94.William&Perun s,r,o,                        960,00            KŠ- zosuv                              07.09.
93.Spol.úradovňa N.Orlík                       20,80            dotácia na ŽP                        25.08.
92.ALLIANZ SP, KE                              100,00            poistenie kontajnera             25.08.
91.VSE,Mlynská 31, KE                         52,52            elektrina KD                          21.08.
90.VSE,Mlynská 31, KE                         81,43            elektrina Ocú                        21.08.
89.Up Slovensko s.r.o.                      1 040,74            stravné lístky                        12.08.
88.ZMOD -Giraltovce                             20,00            členský poplatok                   12.08.
87.VSE,Mlynská 31,KE                        349,00            elektrina (VO,PZ,DS)            17.08.

Júl

86.SARO Slovakia s.r.o.                         805,26            objemový a zmesový KO   10.08.
85.TS mesta Svidník                               242,24            vývoz kontajnerov              10.08.
84.PP PROTECT s.r.o. MI                        33,00            zodpovedná osoba             10.08
83.TS mesta Svidník                              230,94           vývoz KUKA nádob              10.08.
82.Slovak TELEKOM a.s.BA                    48,76           internet                                 10.08.
81.VSE, Mlynská 31,KE                         108,71           elektrina Ocú                        21.07        
80.VSE, Mlynská 31,KE                           52,36           elektrina KD                          21.07.
79.ŠEVT B.Bystrica                                 18,89            tlačivá MŠ                            13.07.

Jún

78.Slovak TELEKOM s.r.o.                  49,01           internet                                  03.07.
77.SARO Slovakia s.r.o.                    196,34           zmesový KO                          03.07.
76.PP PROTECT s,.r.o. MI                  33,00           zodpovedná osoba                03.07.
75.S.Vanát, Kapišová 58                    280,90          oprava a materiál  kosačka    03.07.
74.Školská jedáleň Kr.Poľana             53,76            réžia strava MŠ                     30.06.
73.TS mesta Svidník                         153,96            vývoz KUKA nádob               25.06.
72.VVS a.s. Komenského 50, KE       20,77            voda KD, Ocú                        25.06.
71.ALLIANZ SP , KE                         100,02           poistenie elektroniky MŠ        25.06.
70.VVS a.s Komenského 50 KE         14,44            voda DS                                 25.06.
69.VSE, Mlynská 31,KE                      54,28            elektrina KD                          19.06.    
68.VSE, Mlynská 31,KE                    146,63            elektrina OCú                        19.06.                

Máj

67.Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49                internet                                   08.06
66.ZMOS , Bezručová 9, BA            219,00                čl.poplatok -užívanie Dcom    08.06.
65.SARO Slovakia s.r.o.                  625,76                zmes.komun.odpad            08.06.
64.PP PROTECT,s.r.o. MI                 33,00                zodpovedná osoba             03.06.
63.TS mesta Svidník                        153,96                vývoz KUKA nádob            28.05.
62.PETINA ,Čeláre 60                      70,00                dekontaminácia chlad.zariadenia    28.05.
61.TS mesta Svidník                       238,44                vývoz kontajnerov                20.05
60.VSE, Mlynská 31,KE                  244,09                elektrina Ocú                        25.05.
59.VSE, Mlynská 31,KE                    61,42                elektrina KD                         25.05.
58.VSE, Mlynská 31,KE                  349,00                elektrina  VO,PZ,DS            15.05.
57.ALLIANZ SP, KE                        534,85                 budovy KD -fasáda             15.05.
56.ALLIANZ SP, KE                         100,00                poistenie stojiska                15.05.           
55.ALLIANZ SP, KE                         112,80                poistenie FABIA                   15.05.    
54.Obec Nižný Orlík                        186,96                služby MŠ                            15.05.

Apríl

53.SARO Slovakia s.r.o.                   197,04                zmes KO                                05.04.
52.Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49                internet                                    05.05.
51.PP PROTECT s.r.o.MI                   33,00                zodpovedná osoba                  05.05.
50.TS mesta Svidník                         153,96                vývoz KUKA nádob                 30.04.
49.FEREX s.r.o. Nitra                        864,00                kontajnery                               24.04.
48.SARO Slovakia s.r.o.                    147,43                 zmes KO                                24.04.
47. VSE, Mlynská 31, KE                     68,70                elektrina KD                            21.04.
46. VSE, Mlynská 31, KE                   238,46                elektrina Ocú                           21.04.
45. ALNA SK s.r.o. Svidník                143,60                prac.odev §54                          09.04
44.UEZ s r.o. HN                                220,56                rúška (COVID 19)                    07.04.

43.SLOVGRAM, BA                             38,40                odmena umelcom                    07.04

Marec

42. T.Žigray, Michal nad Žitav 51   2 520,38                služby -rekonš.KD                06.04.

41. Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49                internet                                 06.04.
40. PP PROTECT s.r.o.                      33,00                zodpovedná osoba               06.04.
39. ŠJ Krajná Poľana                          10,24                réžia MŠ                               06.04.
38. TS mesta Svidník                        153,96                vývoz KUKA nádob              31.03.
37.CNZ, Einstainova 21, BA              169,00                portál -samospráva              31.03.
36.JAMATO s.r.o. Hunkovce 53        279,00                odhrňanie snehu                   26.03.
35. MJm Group s.r.o. Kurov 85         105,00                 info-tabuľa KD projekt          26.03.
34. M.Milý MILTEX,Rovné 137         525,00                 ochranné rúška                    17.03.  
33.Topset Solution s.r.Stupava           78,00                 licencia                                 17.03.
32. VSE, Mlynská 31, KE                   93,08                 elektrina KD                          20.03.
31.VSE, Mlynská 31, KE                   330,00                elektrina Ocú                        20.03.
30. Spol.úradovňa N. Orlík             1 314,00                réžijne náklady -obyvateľ     09.03.
29.RTVS, Mlynská dolina , BA           224,46                zákld.popl.                           09.03.

Február

28.SARO Slovakia s.r.o.                     65,59               KO+ZP                            11.03.
27.Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49               internet                            09.03        
26.PP PROTECT s.r.o. MI                  33,00               zodpovedná osoba         17.03.
25.CPS ,Sklabinská  1, BA                  34,12              tlačivá REGOB                02.03.
24.TS mesta Svidník                         153,96               vývoz KUKA nádob         02.03.
23.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ              60,06               čistiace potreby               28.02.
22. FEBA PROJEKT s.r.o BJ              83,75               kanc.potreby                    28.02.
21.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ              66,40               školské pomôcky             28.02.
20.ŠJ Kr.Poľana                                  46,08                   réžia MŠ                                    28.02.   
19.KORONA, DUKLA                          20,00               inzerát na HK                   21.02
18.VSE, Mlynská 31, KE                   176,99               elektrina KD                     21.02.
17.VSE, Mlynská 31, KE                   297,92               elektrina OCú                   21.02.
16.ALLIANZ SP a.s.                            73,14               poistenie fasáda KD         12.02.
15.SARO Slovakia s.r.o.                    306,20               kom. odpad, +ZP             12.02
14.VSE, Mlynská 31, KE                    349,00               elektrina VO,PZ,DS        17.02.

Január

13. Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49                   internet                          12.02.

12.ŠJ Kr.Poľana                                   46,08                   réžia obedy MŠ             05.02.

11.PP PROTECT s.r.o.                        30,00                    zodpovedná osoba       05.02.

10.TS mesta Svidník                          153,96                    vývoz KUKA nádob      05.02.

9.  Up Slov.s.r.o. BA                            487,76                    socialny fond               31.01.

8. Up Slov. s.r.o. BA                        1 247,46                     stravné lístky zam.       31.01.

7. TS mesta Svidník                              91,45                    vývoz kontajnera         31.01.   

6. VVS, Komenského 50, KE               -11,16                    dobropis PPD005        30.01.  

5. VVS, Komenského 50,KE                  -1,61                    dobropis PPD004        30.01.

4. ALLIANZ SP, a.s.                             109,68                    pripoist.KD                  22.01.

3. OZ DUKLA Kružlová                        109,50                    členský poplatok         16.01.

2. Spoločná úradocňa N.Orlík              186,96                    služby MŠ                   16.01.

1. Spoločná úradovňa N.Orlík              400,00                    réžijné náklady            16.01.