P.č .                Dodávateľ                    Hodnota FA                Obsah                        Úhrada

ROK 2024

89. TS mesta Svidník                                     84,66 vývoz KUKA nádob               07.06.2024          
88.TS mesta Svidník                                    211,22 vývoz kontajnera                   07.06.2024
87.Slovak Telekom s.r.o. BA                          83,40 internet, zariadenie                06.06.2024
86.VKÚ Harmanec , Kynceľ 54                    327,60 turistická mapa                      06.06.2024
85.SARO Slovakia s.r.o.                              463,33 uloženie odpadu                    04.06.2024
84.PP PROTECT MI                                     33,00 zodpovedná osoba                 04.06.2024
83.ENVIA cons.,KE                                     117,00 školenie MOPS                       04.06.2024
82. ALNA s.r.o. SK                                        75,20 Dohoda č.67 -2                       31.05.2024
81.Školská jedáleň Kr.Poľana                       53,76 réžia MŠ                                 31.05.2024
80.M&J Slovakia s.r.o. Kr.Poľana                640,00 podanie stravy Deň M a O     28.05.2024
79.MARTIN SK, s.r.o. SK                            100,00 tonery-far.tlačiareň                 17.05.2024
78.VSE, Mlynská 31, KE                             314,36 elektrina Ocú                          20.05.2024
77.VSE,Mlynská 31, KE                                57,41 elektrina KD                            20.05.2024
76.S.Vanát, Kapišová                                  469,00 oprava kosačky bubn.            14.05.2024
75.OZ BOVAP, Kokava nad Rimavicou       450,00  MOPS zúčtovanie I.q            14.05.2024
74.VSE, Mlynská 31, KE                             344,00 elektrina VO, DS, PZ              15.05.2024
73.Up-Dejenuer s.r.o. BA                          1 083,54 Deň matiek a otov-poukážka 09.05.2024
 
APRÍL
 
72.Slovak Telekom s.r.o.BA                        83,40 internet, zariadenie  09.05.2024
71.SARO Slovakia s.r.o.                           166,26 uloženie odpadu      06.05.2024
70.Školská jedáleň Kr.Poľana                    49,92 réžia MŠ                   06.05.2024
69.TS mesta Svidník                                  84,66 vývoz KUKA nádob   06.05.2024
68.PP PROTECT s.r.o. MI                         33,00 zodpovedná osoba    30.04.2024
67.ŠEVAN s.r.o. BJ                               7 282,00 fasáda skladu pri Ocú30.04.2024
66.Martex EU s.r.o.                                  296,04 MOPS- odevy           29.04.2024
65.JAMATO s r.o.Hunkovce                     244,20 odhrňanie snehu(2024) 25.04.2024
64.ALLIANZ s p.KE                                  567,75 poistenie budov       25.04.2024
63.ALLIANZ s.p. KE                                 100,00 stojisko                    25.04.2024
62.NOMiland, s.r.o., KE                              70,00 vzde.proces  111     19.04.2024
61.ZMOS, Bezručova , BA                        227,00 členské                   18.04.2024
60.UP Dejenuer s.r.o.                               750,74 SF-zametnanci        18.04.2024
59.ALNA SK, Svidník                                  75,20 dohoda č.67 PUPN217.04.2024
58.VSE,Mlynská 31, KE                            464,50 elektrina OCú         22.04.2024
57.VSE, Mlynská 31, KE                             89,82 elektrina KD            22.04.2024   
56.NOMiland s.r.o. KE                              735,00 vzdelá. proces  111 17.04.2024
55.TS mesta Svidník                                   65,50 pološina                  09.04.2024
54.NOMiland s.r.o. KE                               -12,80 dopbropis  MŠ 111  09.04.2024
53.Komun.poisťovňa BJ                             75,00 poistenie PUPN2     03.04.2024
52.Ing.Ivo Virgala-Váš bezpečák              107,30 bezpeč.technik        03.04.2024
 
MAREC
 
51.NOMiland s.r.o., KE                       1 148,70 vzdel. proces 111 MŠ05.04.2024
50.Slovak Telekom,BA                             83,40 internet, zariadenie    05.04.2024
49.NOMiland s.r.o.-  KE                         352,00 vyuč.proces 111 MŠ  03.04.2024
48.SARO Slovakia s.r.o.                        724,22 zák. popl.ulož.odpadu03.04.2024
47.PP PROTECT, MI                               33,00 zodpovedná osoba    03.04.2024
46.SOZA, BA                                           25,20 reproduk.hudba         03.04.2024
45.TS mesta Svidník                               84,66 vývoz KUKA nádob    03.04.2024
44.Školská jedáleňKr.Poľana                  44,80 réžia MŠ                     27.03.2024
43.Spoločná úradovňa, N.Orlík          1 665,00 réžijné náklady na obyv. 03.2024
42.TS mesta Svidník                             203,56 vývoz kontajnera        26.03.2024
41.TOPSET Solution s.r.o.                    114,00 licencia registratúra    14.03.2024
40.VSE,Mlynská 31,KE                        422,10 elektrina Ocú              19.03.2024
39.VSE, Mlynská 31,KE                         73,94 elektrina KD                19.03.2024
38.Spol.uradovňa N.Orlík                     320,,00 sparc.účtov. MŠ         14.03.2024
37. FEBA PROJ.BJ                                 57,70 čist.potreby MŠ          12.03.2024
36.FEBA PROJ. BJ                               129,85 kanc.potreby              12.03.2024
35.iPKO spol s.r.o. Mestisko                 500,00 školenie MOPS          12.03.2024
34.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                132,80 škol. potreby  MŠ 111 05.03.2024
 
FEBRUÁR
 
33. Slovak Telekom a.s.                          82,20 pevna sieť                    07.03.2024
32.SARO Slovakia s.r.o.                        318.86  uloženie odpadu         07.03.2024
31.PP PROTECT s.r.o.                            33,00  zodp.osoba                 04.03.2024
30.Bochňak s.r.o. Fentice                       159,84 hasiace prístroje          04.03.2024
29.TS mesta Svidník                             128,53 vývoz kontajnera           04.03.2024
28.TS mesta Svidník                               62,16 plošina VO                    04.03.2024
27.TS mesta Svidník                               84,66 vývoz KUKA nádob       04.03.2024
26.RZMaO pod DUKLOU Giraltovce      22,00 členský poplatok            29.02.2024
25.Internet MALL Slovakia s.r.o.           276,30 výchovno vzdel.proces111 02.2024
24.ALNA SK s.r.o. Svidník                 1 503,90 sporák na tuhé palivo    27.02.2024
23,Školská jedáleň,Ktr.Poľana                33,28 rážia MŠ                        23.02.2024
22.ALLIANZ SP a.s. KE                        147,36 zákonné poistenie FABIA2.02.2024
21.VSE, Mlynská 31,KE                        485,83 elektrina Ocú                 21.02.2024
20.VSE, Mlynská 31, KE                       174,28 elekteina KD                  21.02.2024
19.VSE, Mlynská 31, KE                       344,00 elektrina VO, PZ, DS     15.02.2024
18.MARMON-SK s.r.o. Ladomirová        34,20 PUPN dohoda č.1349/6 07.02.2024
17.MARMON-SK s.r.o. Ladomirová      136,80 PUPN dohoda č.1402/5 07.02.2024
16.MARMON-SK s.r.o. Ladomirová        34,20 PUPN dohoda č.1971/4 07.02.2024
15.R.Jurčišin JRConsulting                     25,00 monit.správa-rigoly        05.02.2024

 

JANUÁR

14.Slovak Telekom s.r.o. BA                    76,99 interne, zariadenie         05.02.2024

13.PP PROTECT.s.r.o.                            33,00 zadpovedná osoba         05.02.2024

12.MARTEX EU s.r.o.                            318,26 MOPS prac.odevy         05.02.2024

11.SARO Slovakia s.r.o. BA                   191,69 uloženie odpadu             05.02.2024

10.TS mesta Svidník                                84,66 vývoz KUKA nádob        01.02.2024

9.Školská jedáleň    Kr.Poľana                 43,52 réžia MŠ                         01.02.2024                          

8.ŠEVT a.s. BA                                        31,61 osvedčenia MŠ                31.01.2024

7.SLOVGRAM, Jak.nám.14, BA               38,40 verejná rozhlas,               29,012024        

6.MARMON -SK s.r.o. Ladomirová           34,20 PUPN dohoda č.1349/5  17.01.2024

5.MARMON-SK s.r.o.- Ladomirová           34,20 PUPN dohoda č. 1971/3 17.01.2024

4.MARMON-SK s.r.o. Ladomirová          136,80 PUPN  dohoda č.1401/4  17.01.2024

3.OZ Dukla , Kružľová                             111,00 členský poplatok              17.01.2024

2.Spol.úradovňa N.Orlík                          400,00 réžijné náklady                 08.01.2024

1.VKÚ Harmanec,s.r.o Kynceľ 54            140,40 mapy                                03.01.2024

ROK 2023

230.VSE , Mlynská 31,KE                          259,49 elektrina VO, PZ, DS       22.01.2024
229.VSE, Mlynská 31, KE                          619, 50 elektrina  KD                   22.01.2024
228.VSE, Mlynská 31 , KE                         596,22 elektrina  Ocú                   22.01.2024
227.Slovak Telekom , BA                             77,45 internet, zariadenie           08.01.2024
226.TS mesta Svidník                                  84,66 vývoz KUKA nádob          08.01.2024
225.SARO s.r.-o                                         397,59 uloženie odpadu              03.01.2024
224.TOPSET Solution s.r.o.                            4,20 registratúra                      03.01.2024
223.JAMATO s.r.o Svidník                          362,40 odhrňanie snehu              03.01.2024
222.VVS a.s KE                                            33,32  vodné,stočné KD, Ocú, DS  12.2023
221.TS mesta Svidník                                   74,16 plošina VO                       28.12.2023
220.AVALON IT KE                                        21,36  redukcia inteakt.tabuli MŠ   12.2023
219.školská jedáleň                                       40,96 réžia MŠ                          21.12.2023
218.ALNA s.r.o Svidník                                171,00 PUPN dohoda č.1402     20.12.2023    
217.ALNA s.r.o Svidník                                  68,40 PUPN dohoda č.1971     20.12.2023 
216.ALNA SK s.r.o. Svidník                           34,20 PUPN dohoda č.1349     20.12.2023
215.VSE, Mlynská 31, KE                            451,54 elektrina Ocú                  20.12.2023
214.VSE, Mlynská 31, KE                              95,93 elektrina KD                    20.12.2023
213.DEUS elektroinštalácia                           15,00  kompenzácia nákladov   11.12.2023
212 Mesto Bardejov                                     142,00  príspevok na dieťa CVC 11.12.2023
211.PPO Protect s.r.o. MI                               33,00 zodpovedná osoba         11.12,2023
210.NOMILAND s.r.o.                                   142,00 uč.pomôcky  111             08.12.2023
209.Kondela s.r.o. Tvrdošín                          120,41 vianočný stromček          07.12.2023
208.MARMON s.r.o.Ladomirová                   442,00 odevy pre aktivač.prac.   06.12.2023
 
November
 
207.NOMILAND s.r.o. KE                           1 430,20 uč.pomôcky 5 ročné deti 111
206.TS mesta Svidník                                     84,66 vývoz KUKA nádob     06.12.2023
205.Slovak Telekom, BA                                 76,99  internet,zariadenie      06.12.2023
204.SARO s.r.o. BA                                      479,61  uloženie odpadu         04.12.2023
203.PP PRTECT s.r.o MI                                 33,00 zodpovedná osoba     04.12.2023                         
202.CVC Svidník                                            325,00 príspevok CVC           04.12.2023                      
201.ML-audit  s.r.o.                                     1 560,00 audit 2022                   01.12.2023
200.ZMOS, Bezručova BA                               43,47 členský poplatok na    01.12.2023
199.UpDEJENUER s.r.o BA                       2 435,22  vianočný príspevok    30.11.2023
198.Školská jedáleň                                         49,92 réžia MŠ                     30.11.2023
197.OZ BOVAP, Hnúšťa                                 390,00 sprac.žiadosti MOPS  30.11.2023
196.Kondela s.r.o                                           365,00 nábytok MŠ   111        24.11.2023
195.MALL s.r.o.                                              617,33 hračky MŠ     111        24.11.2023
194.MALL s.r.o.                                                37,65 kostým anjela              20.11.2023
193.TS mesta Svidník                                   133,57 vývoz kontajnera          20.11.2023
192.MARMON-SK  s.r.o  Ladomirová           171,00 PUPN doh.č.1402/2      20.11.2023
191.MARMON -SK s.r.o. Ladomirová             68,40 PUPN doh.č.1971/1      20.11.2023
190.MARMON -SK s.r.o. Ladomirová             34,20 PUPN doh.č.1349/3      20.11.2023
189.AVALON  IT  s.r.o. KE                         1 476,00 interakt.tabuľa   111       20.11.2023
188. MALL, Slovakia                                       51,86 kostým čerta                  14.11.2023
187.VSE , Mlynská 31 KE                             280,78 elektrina Ocú                 20.11.2023
186.VSE, Mlynská 31 ,KE                             110,41 elektrina KD                   20.11.2023
185.VSE, Mlynská 31,KE                              293,00 elektrina VO, DS PZ      15.11.2023
 
október
184. TS mesta Svidník                                   129,76 vývoz kontajnera           15.11.2023
183. Slovak Telekom BA                                  76,99  internet                          07.11.2023
182. PP PROTECT s.r.o MI                             33,00  zodpovedná osoba        07.11.2023
181. SARO Slovakia BA                                 448,11  uloženie odpadu            07.11.2023                   
180. OCú N.Orlík                                            256,00  sprac.miezd a účtov.MŠ 06.11.2023
176.-179.  VSE , Mlynská 31, KE                    -73,31  vrátka el. KD                 06.11.2023
172.- 175. VSE, Mlynská 31, KE                      -92,75  vrátka  elek. OcÚ         06.11.2023
171. TS mesta Svidník                                       84,66 vývoz KUKA nádob      30.10.2023
170. Školská jedálen                                         48,64 réžia MŠ                        30.10.2023
166.-169. VSE , Mlynská 31, KE                  - 244,18 vrátka  el. KD  1-4          30.10.2023
162.-165. VSE, Mlynská 31, KE                  - 308,68 vrátka el. OcÚ  1.-4         30.10.2023
161. S.Vanat , Kapišova                                 167,30  nákup materiálu             23.10.2023
160. MARMON -SK s.r.o. Ladomirová             34,20  PUPN dohoda č.1349/2 19.10.2023
159. VSE, Mlynská 31, KE                             116,47  elektrina Ocú                  19.10.2023
158. VSE, Mlynská 31, KE                               56,62  elektrina KD                   19.10.2023
157. FEBA PROJ. BJ.                                      67,60  čistiace prostriedky        13.10.2023
156. M.Groško -MGP Miňovce                         40,00  prevádzkovanie cint.      11.10.2023
155.MARMON -SK, Ladomirová                    172,00  PUPN dohoda č.1402/1 11.10.2023
154.FEBA proj. BJ                                          116,20  školské potreby              05.10.2023                      
 
september
 
153. SARO s.r.o. Slovakia s.r.o. BA                172,26 uloženie odpadu             03.10.2023
152. TS mesta Svidník                                      84,66 vývoz KUKA nádob         03.10.2023
151.Slovak Telekom s.r.o.                                 76,99  internet                           03.10.2023
150. JM- BAU GROUP Mazur                        150,00  zapojenie el.pece            03.10.2023
149. PP PROTECT s.r.o.                                 33,00   zodpovedná osoba         03.10.2023
148.Školská jedáleň Kr.Poľana                        46,08  réžia MŠ                          29.09.2023
147.Samuel Hudačin, Vyšná Olšava           9 717,40   rekonštrukcia strechy     26.09.2023
146.TS mesta Svidník                                     231,32  vývoz kantajnera            25.09.2023
145.Ing. A.Kapcová , Hviezdoslavova ,
Kalinova                                                           390,00  PHa SR obce 2023-2027                                                                  
144. DATA TRADE ,Moyzesova 12                    60,00 info obce                         25.09.2023
143. MARMON -SK Ladomirová                      34,20   PUPN-dohoda č.1349/1 19.09.2023  
142. Eurogastrostrop PO                             4 000,00   elektrický sporák           19.09.2023
141.ŠEVT a. s. Cementárska BB                      20,27   tlačiva MŠ                      08.09.2023
140. VSE Mlynská 31, Košice                           96,17   elektrina OcÚ                 21.09.2023
139. VSE, Mlynská 31, KE                                57,20   elektrina KD                   21.09.2023
138. FEREX s.r.o. Nitra                                   408,00   odpadové nádoby          13.09.2023
137.Stanislav Prokopovič, Staškovce              255,00  úprava terénu pri DS      06.09.2023
 
august
136. SARO Slovakia s.r.o.BA                          363,48   skladka a zak.popl.odpad 06.09.2023
135.  S.Vanat, Kapišová                                  124,00   oprava spojky traktora  074.09.2023                        
134. Slovak TELEKOM  a.s. BA                        76,99   internet                          05.09.2023                  
133. PP PROTECT a.s MI                                 33,00  zodpovedná osoba         04.09.2023
132. VVS, Komenského 50, KE                       445,72  práce pri vod.šachte DS 04.09.2023
131. VVS a.s. Komenského 50, KE                 234,00   šachta pri DS                04.09.2023
130. TS mesta Svidník                                      84,66    vývoz KUKA nádob       31.08.2023
129. ALLIANZ SP, KE                                      100,00    poistenie kontajnera     24.08.2023
128. VSE, Mlynská 31,KE                                 92,32    elektrina Ocú                 21.08.2023
127. VSE, Mlynská 31, KE                                56,62    elektrina KD                   21.08.2023
126. MARMON-Sk s.r.o.  Ladomirová             205,20    dohoda č1236-aktiv.čin.15.08.2023
125. MARMON-Sk s.r.o. Ladomirová                68,40    dohoda č. 1080 -akt.čin.15.08.2023
124. MARMON -SK s.r.o. Ladomirová               34,00   PUPN č.354-akt.práce   15.08.2023
123. Šarišské reg.združ. matrikárok                    8,00    členské                          11.08.2023.
122. VSE, Mlynská 31,KE                                293,00    elektrina VO,PZ,DS      15.08.2023
 
júl
121. Slovak TELEKOM BA                                76,99  internet                           10.08.2023
120. SARO Slovakia S.r.o. BA                         133,98  skladka a zak.popl. odpad    04.08.2023     
119. SAD Humenné                                         491,20 zájazd Maďarská rep.     04.08.2023
118. PP PROTECT s.r.o. MI                             33,00  zodpovedná osoba          04.08.2023         
117. TS mesta Svidník                                      84,66  vývoz KUKA nádob         04.08.2023
116. JM-BAU GROUP s.r.o. Mazur                 264,12   montáž el.zásuvka pre plyn.sporák
115. MARMON s.r.o. Ladomirová                     68,40   dohoda č.1080-akt.čin.   18.07.2023
114.MARMON s.r.o., Ladomirová                    205,20  dohoda č.1236-akt.čin.   18.07.2023
113.MARMON s.r.o Ladomirová                         34,20 PUPN č.354  -akt.čin.     18.07.2023
112. MARMON -SK ,Ladomirová                      205,20 dohoda č.70-akt.činn.     18.07.2023
111. VSE, Mlynská 31, KE                                  96,49  elektrina Ocú                  25.07.2023
110. VSE, Mlynská 31,KE                                  85,28  elektrina KD                    25.07.2023
109.GETOS s.r.o. Trenčín                               112,80  známky pre psov             12.07.2023
108. S.Vanát , Kapišová                                  568,00 oprava traktora, kosačka 06.07.2023
    
Jún
 
107.TS mesta Svidník                                        84,66 vývoz KUKA nádob        06.07.2023
106. TS mesta Svidník                                      178,60 vývoz kontajnera            06.07.2023
105. Slovak Telekom, BA                                     76,99 internet                          06.07.2023
104. SARO Slovakia s.r.o. BA                           640,71 odpat, zák.popl.             06.07.2023
103. PP PROTECT s.r.o.                                     33,00 zodpovedná osoba        06.07.2023      
102. školská jedáleň,Kr.Poľana                           53,76 réžia MŠ                        30.06.2023
101, VVS, Komenského 50, KE                           23,97 voda KD, OCú               27.06.2023                   
100. ALLIANZ poiťovňa,KE                                100,02 elektronika MŠ              27.06.2023  
99. ARES s.r.o. Elektrárenská , BA                     10,80 predškol.výchova           21.06.2023
98. S .Vanát Kapišová                                    4 499,00 traktorová kosačka        21.06.2023
97. VSE, Mlynská 31, KE                                  261,79 elektrina Ocú                  21.06.2023
96.VSE, Mlynská 31,KE                                    141,36 elektrina KD                   21.06.2023
95. VVS , Komenského 50, KE                          17,40  voda DS                         14.06.2023
94.MARMON -SK s.r.o. Ladomirová                  68,40  dohoda č.1080-akt.čin.   14.06.2023
93. FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                          145,00  čistiace potreby MŠ        12.06.2023
92. FEBA PROJEKT.s.r.o. BJ                          173,41   kanc.potreby                  12.06.2023
91. MARMON -SK s.r.o. Ladomirová              205,78   dohoda č.1236-akt.činn.08.06.2023
90.MARMON SK s.r.o. Ladomirová                  68,40   PUPN  č. 354-akt.čin.    08.06.2023
89. MARMON SK s.r.o. Ladomirová                205,78  dohoda č.70  -aktiv.čin.  08.06.2023   
88.S.Vanat,Kapišová                                        299,70 oprava a mat.kosačky    07.06.2023
 
MÁJ 
 
87.SARO Slovakia s.r.o.                                  254,04 popl.uloženie odpadu        06.06.2023
86.Slovak Telekom s.r.o.                                    78,79 internet                              06.06.2023
85.Spol.obecný úrad N.Orlík                            243,20  spracovanie miez MŠ      06.06.2023
84.TS mesta Svidník                                           84,66 vývoz KUKA nádob          01.06.2023
83.PP Protect s.r.o. MI                                        33,00 zodpovedná osoba           01.06.2023
82.Ivan Spihn, Soľ.133                                   2 604,00 náter strechy DS a Ocú   31.05.2023
81.Grec.kat.arcibiskupstvo PO                            65,00 CVC -1 osoba                  31.05.2023
80.Školská jedáleň Kr.Poľana                             53,76 réžia MŠ                           31.05.2023
79.M&J Slovakia s.r.o Kr.Poľana                      640,00 pod.ravy DEŇ MATIEK     19.05.2023
78.Dual Trade  s.r.o. Praha                              291,04 darček DEŇ MATIEK        19.05.2023
77.Obec Nižný Orlík                                          23,00  život.prost. -spac.údajov   19.05.2023
76. TS mesta Svidník                                      131,66 vývoz kontajnéra                08.06.2023
75.A.Servická, Prešov                                     500,00 vystúpenie DEŇ MATIEK  15.05.2023
74.VSE, Mlynská 31, KE                                 455,89 elektrina Ocú                     19.05.2023
73.VSE, Mlynská 31, KE                                   71,28 elektrian KD                       19.05.2023                   
72.VSE, Mlynská 31 KE                                  293,00 elektrina (VO, PZ, DS)       15.05.2023               
71.ALNA SK, Svidník                                      205,20 dohoda UPSVaR  č.70       10.05.2023
70.MARMON-SK, s.r.o. Ladomirová                68,40  PUPN UPSVaR č. 354       05.05.2023
69.MARMON-SK s.r.o. Ladomirová                 68,40 dohoda UPSVaRč. 1080     05.05.2023
68.P.Sivák-PONOPRES, Svidník                   100,00 inzerát VK-riad.MŠ              05.05.2023
 
 Apríl
67.SARO Slovakia s.r.o BA                            146,16 uloženie odpadu, dkládky     10.05.2023
66. Slovak TELEKOM s.r.o BA                          61,69 internet                                 05.05.2023
65. TS mesta Svidník                                        84,66 vývoz KUKA nádob              05.05.2023
64.PP PROTECT a.s., MI                                 33,00 zodpovedná osoba               03.05.2023
63. Školská jedáleň, Kr.Poľana                        40,96 réžijné náklady MŠ                03.05.2023
62. Komunálna poisťovňa, BJ                          10,00 poistenie AČ  111-1x              28.04.2023              
61. Komunálna poisťovňa, BJ                          20,00 poistenie AČ  111-2x              28.04.2023
60.SOZA , BA                                                   22,80 reprod.hudba                         26.04.2023
59.ALLIANZ SP.a.s. ,KE                                 567,75 poistenie budov                     03.04.2023
58. ALLIANZ SP.a..s. KE                                100,00 poistenie kontajnera               03.05.2023
57. ZMOS, Bezručova 4 BA                           222,00 mimor.čl.príspevok Dcom       26.04.2023
56.MARMON SK, Ladomirová                       205,20  pracovné odevy (111)            19.04.2023
55.Mário Ferér, PETINA , KE                           89,00 dekontaminácia katafalk         19.04.2023
54. VSE, Mlynská 31, KE                               584,84 elektrina Ocú                          26.04.2023
53. VSE, Mlynská 31, KE                               309,56 elektrina KD                            26.04.2023
52.Centr.nez.spol. BA                                    199,00 portál samospráva                  13.04.2023
51.TOPSET s.r.o.                                           114,00 licencia, aktualiz.prog.            13.04.2023
 
Marec
 
50.SARO s.r.o. BA                                             761,25 uloženie a popl.za odpad    05.04.2023
49. SlovakTELEKOM a.s. BA                               49,99 internet                                05.04.2023
48. Spoločný obecný úrad N.Orlík                  1 560,00 režijné náklady na obyvateľa   04.2023
47.PP PROTECT, s. r.o. MI                                 33,00 zodpovedná osoba              05.04.2023
46.TS mesta Svidník                                         196,61 vývoz kontajnerov 2x           03.04.2023
45.TS mesta Svidník                                           84,66 vývoz KUKA nádob              03.04.2023
44.Školská jedáleň Kr.                                         44,80 réžia MŠ                              03.04.2023
43.Up Slovensko, BA                                         545,94 soc.fond                              22.03.2023         
42.FEBA proj. BJ.                                              116,20 školské pomôcky 111          15.03..2023
41.Komunálna poisťovňa, a.s. BJ                        30,00 pois.prac opatrenie č.2       15.03.2023
40.TS mesta Svidník                                          141,19 vývoz kontajnera                 15.03.2023
39. VSE, Mlynská 31, KE                                1 107,48 elektrina KD                         21.03.2023
38.VSE, Mlynská , KE                                        647,16 elektrina  Ocú                      21.03.2023
37.ŠEVT a.s. Cementárska BB                            21,60 tlačiva MŠ                           13.03.2023
36.MARMON  s.r.o. Ladomiroví                         205,20 opatrenie č.2 111                 13.03.2023
35.MARMON  s.r.o.LAdomirová                           63,50 opatrenie č.2 111                13.03.2023
34.IN Kom,spol.KE                                             152,40 trubice LED osvetlenie VO 07.03.2023
 
Február
 
33.PP PROTECT s.r.o.                                           33,00 zodpovedná osoba       15.03.2023
32. JAMATO, Hunkovce                                       792,75 odhrňanie snehu           13.03.2023
31.SARO Slovakia s.r.o.                                        149,29 zákonný poplatok         07.03.2023
30.Slovak TELEKOM s.r.o. BA                                49,99 internet                         13.03.2023
29. TS mesta Svidník                                              84,66 vývoz KUKA nádob       03.03.2023                                       
28.SLOVGRAM,Jak.nám. BA                                  38,40 odm. za zvuk..záz.        03.03.2023 
27.BOZP  a PO servis BJ                                      172,80 hasiace prístroje           01.03.2023
26.PO servis Bardejov                                           134,00 dokumentácia PO         01.03.2023
25. Školská jedáleň                                                 51,20  réžia MŠ                       28..02.0232
24.allianz POISŤOVŇA                                          131,88 zákonné pois. FABIA     
23.Hravá škôlka ,Košice                                        112,96 hračky MŚ                      20.02.2023
22.RZMaO pod Duklou, Giraltovce                         20,80  členský poplatok            15.02.2023
21.S.Vanát, Kapišová                                            151,30  oprava,traktor                15.02.2023
20. VSE, Mlynská 31, KE                                       774,90 elektrina KD                   23.02.2023
19. VSE, Mlynská 31, KE                                       512,96 elektrina OCú                 23.02.2023                            
18.VSE, Mlynská 31, KE                                        293,00 elektrina VO, DS, PZ     15.02.2023
17. TS mesta Svidník                                               76,98 vývoz KUKA-január       15.02.2023
16.FEREX, s.r.o. NItra                                         1 225,10 nákup kontajnerov         07.02.2023
15.Spoločný obecný úrad N.Orlík                          243,20 sparc.účtovníctva MŠ     07.02.2023
14.MARMON,-SK Ladomirová                                66,00 pracovné rukavice           06.02.2023
13.MARMON-SK,Ladomirová                                 63,50  opatrenie č.2 UPSVaR   06.02.2023             
12.Spol.obecný úrad N.Orlík     
                            400,00  réžijné náklady               01.02.2023
Január
 
11.Slovak TELEKOM s.r.o. BA                                49,99 internet                            07.02.2023
10.SARO Slovakia s.r.o.                                       131,62 uloženie odpadu              06.02.2023
9. PP PROTECT s.r.o.                                            33,00 zodpovedná osoba          06.02.2023
8.Školská jedáleň, Kr.Poľana                                 40,96  režijné náklady MŠ          01.02.2023
7.OZ DUKLA , Kružlová                                       104,00  členský poplatok              31.01.2023           
6.R.Jurčišin -JR Consulting                                   25,00   monit.správa -rigoly         27.01.2023        
5 MARMON-SK Ladomirová                                 63,50   opatrenie č.2 UPSVaR     25.01.2023
4. RTVS, BA                                                          55,68   zákonný poplatok            25.01.2023
3. Ex.úrad , Brožina,SK                                         24,24   návrh exekúcie               18.01.2023
2.Ex.úrad ,Brožina , SK                                         22,20   návrh na  exekúciu         18.01.2023

1.WEBNODE                                                       533,20  webová stránka 2roky     10.01.2023

ROK 2022

DECEMBER
 
175.VSE, Mlynská 31, KE                                      687,06 elektrina KD                    23.01.2023
174.VSE , Mlynská 31, KE                                     392,11 elektrina  Ocú                  23.01.2023           
173. VSE , Mlynská 31, KE                                    171,46 VO, PZ, DS                     24.01.2023
172. T. Sučko, Hunkovce                                       233,25 odhrňanie snehu              11.01.2023
171. TS mesta Svidník                                             62,16 oprava VO-plošina           10.01.2023
170.Slovak TELEKOM a.s. BA                                49,99 internet                              05.01.2023
169. SARO Slovakia s.r.o.  BA                              522,56 uloženie odpadu,poplatok 05.01.2023
168.TS mesta Svidník                                           153,96 vývoz KUKA nádob         02.01.2023
167. TOPSET Solutions s. r. o.                                4,20   aktualizácia programov  02.01.2023
166.TS mesta Svidník                                           146,92  vývoz kontajnera            02.01.20233
165. ML. audit Svidník                                       1 320,00  audit 2022                       28.12.2022
164.Školská jedáleň, Kr.Poľana                              40,96  réžia MŠ                         28.12.2022
163. VVS a.s. Košice                                               23,79 vodné stočné KD, Ocú    21.12.2022
162.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                                 63,50  kan.potreby opatrenie č. 2 -111   
161. TS mesta Svidník                                          133,03  vývoz kontajnéra           14.12.2022
160. VVS a. s. Košice                                             16,19 vodné stočné DS            14.12.2022
159. ZMOS, Bezručova, 9 BA                                 40,52 členské na rok 2023       14.12.2022
158. VSE, Mlynská 31, KE                                    256,43 elektrina Ocú                  21.12.2022
157. VSE , Mlynská 31                                          143,69 elektrina  KD                   21.12.2022
156. Slavomír Vanát, Kapišová                             184,00 oprava +materiál strojov 12.12.2022
155. PP PRPTECT s. r.o. MI                                  33,00  zodpovedná osoba         12.12.2012
154. UP SLovensko s. r. o BA                            1 605,78 vianočný príspevok         07.12.2022
 
November
 
153. Slovak Telekom s.r.o. BA                               49,99 internet                           05.12.2022
152.SARO s.r.o. BA                                             580,93 uloženie odpadu             05.12.2022        
151.TS mesta Svidník                                         230,94 vývoz KUKA nádob         01.12.2022
150. Školská jedáleň                                            48,64  réžia MŠ                         01.12.2022
149. PP PROTECT s.r.o. MI                                33,00   zodpovedná osoba        30.11.2022      
148. MARMON -SK s.r.o.                                    145,00  prac.odev                      23.11.2022
147. MARMON -SK s.r.o                                       64,00 opatrenie č.2   111          21.11.2022
146. CVC Svidník                                               195,00  výchovno vzdel.činnosť15.11.2022                              
145. TS mesta Svidník                                        209,81  vývoz kontajnera          15.11.2022
144. VSE, Mlynská 31,KE                                   213,79 elektrina Ocú                22.11.2022
143. VSE, Mlynská 31, KE                                   73,03 elektrina KD                   22.11.2022
142. VSE, Mlynská 31, KE                                 272,00 elektrinaVO, PZ, DS      15.11.2022
141. 4Home  CEE s.r.o.  BA                               140,99 buracie kladivo               09.11.2022
140.FINSTONES CENTRUM s.r.o. VT          12 997,03 oplotenie DS                  01.12.2022
139. DELIVER DOORS s.r.o. Slov.Grob         1 929,00 kolotoč MŠ  111              04.12.2022
 
Október
138. SARO s.r.o. BA                                         183,79 uloženie odpadu            07.11.2022
137. Slovak TELEKOM s.r.o.                             49,99 internet                           07.11.2022
136.PP PROTECT s.r.o. MI                               33,00 zodpovedná osoba         03.11.2022
135. PROFIL INVEST FIVE s.r.o. VV         11 544,67 oplotenie cintorína           03.11.2022
134. Školská jedáleň Kr.Poľana                        44,80  réžia MŠ                          31.10.2022
133. TS mesta Svidník                                    153,96  vývoz KUKA nádob         31.10.2022
132. FEBA Projekt s.r.o. BJ                               82,55 čistiace potreby                24.10.2022
131. FEBA Projekt s.r.o. BJ                             109,57 kancelárske potreby         24.10.2022
130.Spoločná úradovňa N.Orlík                      186,96 služby MŠ 111                   24,10.2022
129. FEBA Projekt s.r.o. BJ                             116,20 školské potreby MŠ 111    18.10.2022
128. VSE, Mlynská 31, KE                               92,69 elektrina Ocú                      22.10.2022
127.VSE, Mlynská 31, KE                                63,47  elektrina DS                       22.10.2022
126. JM.BAU GROUP s.r.o.                           396,00  rozvádzač pri DS               17.10.2022
125.M.Groško MGP Miňovce                           40,00 prevádzkovanie cintorínov  17.10.2022
124.Stanpro s.r.o. Staškovce                         650,00 práce  DS pri oplotení         05.110.2022
September
123.SARO Slovakia s.r.o.                              461,41 komunálny odpad          05.10.2022
122.Slovak TELEKOM a.s., BA                       49,99  internet                          05.10.2022
121. Vanat , Kapišová 58                                92,00 oprava bubn.kosačky     05.10.2022
120.Školská jedáleň Kr.Poľana                      43,52 réžia strava MŠ               05.10.2022
119.PP PROTECT, MI                                    33,00 zodpovedná osoba          05.10.2022
118.TS mesta Svidník                                  153,96  vývoz KUKA nádob         26.09.2022
117. ROOMSTAL, A. Magerová ,SK              48,00   materská škola              26.09.2022                   
116. TS mesta Svidník                                   209,81 vývoz kontajnera            26.09.2022
115.Centrum polig.služieb BA                         27,60 matričné tlačivá               19,09.2022
114. VSE, Mlynská 31, KE                              76,24 elektrina Ocú                   22.09.2022
113.VSE, Mlynská 31, KE                               66,96 elektrina KD                    22.09.2022
112. MARMON-SK s.r.o. Ladomirová           278,02 prac.odev                        12.09.2022
111.DATATRADE s.r.o. Zl.Moravce                60,00  portál obce -ifo                09.09.2022
august
110.SARO s.r.o.                                            386,24 uloženie odpadu              12.09.2022
109.Slovak TELEKOM a.s.                              49,99 internet                            06.09.2022
108.PP PROTECT s.r.o.                                  33,00 zodpovedná osoba         06.09.2022
107.TS mesta Svidník                                   153,96 vývoz KUKA nádob         06.09.2022
106.OKAY Slovakia spol.s.r.o                         78,20 vysávač MŠ                     30.08.2022
105.Spol.úrad N.Orlík                                   109,50 režijné náklady                 24.08.2022
104.ALLIANZ SP  a.s. KE                            100,00 poistenie kontajnera         24.08.2022
103.FEDES s.r.o. Zlatá Baňa                  13 848,00 pokládka asfaltu pri  KD   15.08.2022 
102.TS mesta Svidník                                  207,68 vývoz kontajnerov            12.08.2022
101.SANOP s.r.o. Stropkov                       6 487,27 výmena svietidiel MŠ       12.08.2022    
100.VES,Mlynská 31, KE                               73,55 elektrina  Ocú                   19.08.2022
99. VSE, Mlynská 31, KE                               59,77 elektrina KD                      19.08.2022
98. VSE, Mlynská 31,KE                              272,00 elektrina  VO, DS, PZ       15.08.2022
 
júl
97.Slovak TELEKOM a.s. BA                        49,99  internet                            05.08.2022
96.TS mesta Svidník                                   153,96 vývoz KUKA nádob          05.08.2022
95.PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 4, KE 1 279,20  pieskovisko     111           04.08.2022
94.SARO Slovakia s.r.o.                            142,52  uloženie odpadu               02.08.2022
93.PP.PROTECT  s.r.o. MI                          33,00  zodpovedná osoba           02.08.2022
92.ŠEVT a.s. B.Bystrica                              33,02  tlačivá MŠ                         25.07.2022
91.Obč.združenie DUKLA ,Kružľová        100,00  členský príspevok              18.07.2022
90.VSE, Mlynská 31, KE                             86,84  elektrina Ocú                     22.07.2022
89.VSE, Mlynská 31, KE                            71,90 elektrina KD                        22.07.2022
 
jún
88.SARO Slovakia s,r.o.                       397,27  uloženie odpadu              07.07.2022
87.TS mesta Svidník                             230,94 vývoz KUKA                     07.07.2022
86. SlovakTelekom a.s.BA                        49,99 internet                            07.07.2022
85.PP PROTECT, MI                                33,00 zodpovedná osoba          07.07.2022
84.TS mesta Svidník                              228,64 vývoz kontajnera             30.06.2022
83.Školská jedáleň, Kr.Poľana                 53,76 réžia MŠ                          30.06.2022
82.ALLIANZ SP, KE                               100,02 poistenie elektroniky MŠ  30.06.2022
81.VVS, Komenského , KE                     23,96   vodné, stočné KD,Ocú   30.06.2022
80.S.Vanát, Kapišová                            194,69   oprava, materiál             22.06.2022
79.INSGRAF s.r.o. Kráľ.,Šaľa             2 972,00 učebné pôcky   111          24.06.2022
78.ARES spol. Bratislava                         10,80 predškolská výchova       16.06.2022
77.Hravá škôlka Kromp.510, KE             356,79 uč. pomôcky MŠ- 111     13.06.2022
76.VVS, Komenského KE                         15,60  vodné, stočné DS          13.06.2022
75.Spol.obec.úrad N.Orlík                        21,93 ŽP --  111                        13.06.2022
74.VSE, Mlynská 31,KE                         183,84 elektrina KD                    21.06.2022
73.VSE,Mlynská 31, KE                         135,10 elektrina Ocú                   21.06.2022
Máj
 
72.SARO s.ro.o BA                                 246,10 uloženie odpadu              08.06.2022
71.Slovak telekom                                     49,99 internet                            08.06.2022
70.PP Protect, MI                                      33,00 zodpovedná osoba          06.06.2022
69.Školská jedáleň Kr.Poľan                     53,76 réžia MŠ                           06.06.2022   
68.TS mesta Svidník                               153,96 vývoz KUKA nádob          31.05.2022
67.MAROs.r.o.  Sučany                          120,00 motor.rotač.kefa                08.06.2022
66.MARO s.r.o. Sučany                     20 739,10 multifunkčné ihrisko          26.05.2022
65.Spol.obecný úrad N.Orlík                   186,96 sprac.účtov. MŠ -111        19.05.2022
64.SOZA ,Rastislavova 3, BA                   20,40  autorská odmena             19.05.2022
63.Ing.Miroslav Benka Goč                     600,00 projekt svetlá MŠ,             16.05.2022
                                                                            oplotenie cintorín a DS
62.S.Vanat, Kapišova                             199,00 fukár s vysávačom          12.05.2022
61.VSE, Mlynská 31, KE                        212,03 elektrina Ocú                     19.05.2022
60.VSE,Mlynská 31, KE                         168,80 elektrina KD                       19.05.2022
 
Apríl
 
59.SARO s.r.o. BA                                 166,67 uloženie a popl..za odpad    03.05.2022
58.PP PROTECT s.r.o. MI                       33,00 zodpovedná osoba               03.05.2022
57.VSE, Mlynská 31, KE                       272,00 elektrina VO, PZ, DS            16.05.2022
56.Slovak TELEKOM a.s., BA                49,99  internet                                 05.05.2022
55.Školská jedáleň Kr.Poľana                40 96  réžia MŠ                               03.05.2022
54.Technické služby  Svidník               153,96  vývoz KUKA nádob               29.04.2022
53.ALLIANZ poisťovňa                        100,00  poistenie stojiska                   03.05.2022
52.Šarišské združenie matrikáro             8,00  členský poplatok                   27.04.2022
51.ZMOS, Bezručová, BA                    219,00  členský poplatok 2022          27.04.2022
50.VSE-Mlynská 31, KE                      340,54  elektrina KD                          21.04.2022
49.VSE, Mlynská 31, KE                     254,66  elektrina Ocú                         21.04.2022
48.Technické služby Svidník                  51,86 polšina VO                             21.04.2022
 
Marec
 
47.ALLIANZ poisťovňa , BA                 567,75 poisteniebudov                         05.05.2022
46.SARO  Slovakia s.r.o. BA               471,02  uloženie odpadu                      06.04.2022
45.TS mesta SK                                  232,06  vývoz kontajnera                      06.04.2022
44.Slovak Telekom a.s.,BA                    49,99  internet                                     06.04.2022
43.PP PROTECT, MI                             75,60  ochrana GDPR -prevádzk.       06.04.2022
42.PP PROTECT, MI                             33,00  zodpovedná osoba                   06.04.2022
41.Školská jedáleň, Kr.Poľana               58,88  réžijné náklady -strava MŠ       06.04.2022
40.Centrum NS ,BA                              169,00 portál Isamospráva                   31.03.2022
39.TS mesta SK                                   153,96  vývoz KUKA nádob                   31.03.2022
38.JAMATO s.r.o. Hunkovce                  36,00  odhrňanie snehu (marec)         31.03.2022
37.Spoločná úradovňa, N.Orlík         1 314,00  réžijné náklady na obyvateľa   25.03.2022
36.FEBA Proj. BJ                                 139,16  5- ročné deti -111                      25.03.2022
35.FEBA Proj. BJ                                 106,70   čistiace prostriedky                  25.03.2022
34.Jar.Hrinko INŠTALDOM, SK           149,72  nainštalovanie sporáka             25.03.2022
33..VSE, Mlynská 31, KE                     279,83 elektrina OCú                            21.03.2022
32.VSE, Mlynská 31, KE                      205,32  elektrina KD                              21.03.2022
31.FEBA PROJ. BJ                                33,20  škols.pomôcky 111                    10.03.2022
 
Február
 
30.ALLIANZ a.s. poisťovňa                  118,92     zák.poistenie FABIA
29.JAMATO s. ro.o. Hunkovce            706,00     odhrňanie snehu                      14.03.2022
28.SARO s.r.o. BA                               130,06    za uloženie odpadu                   04.03.2022
27.Slovak Telekom a.s. BA                   49,99      pevná sieť ,internet                   04.03.2022
26.TS mesta SK                                  153,96    vývoz KUKA nádob                    04.03.2022
25.Školská jedáleň Kr.Poľana               29,44    réžia MŠ                                     28.02.2022
24.PP PROTECT MI                             33,00    zodpovedná osoba                     28.02.2022
23.KOVMAK, SK                              1 564,49    zábradlie pri kuchyni KD             28.02.2022
22.GASTROMÁNIA CZ, Čes. Tešín 2 640,00    plynový sporák KD                      28.02.2022
21.VSE,Mlynská 31, KE                      647,74    elektrina KD                                23.02.2022
20.VSE, Mlynská 31, KE                     326,56    elektrina Ocú                               23.02.2022
19.ALLIAZ poisť., KE                            10,46    dopoistenie kuchyne KD              14.02.2022
18.TOPSET Solutions, s.r.o.                78,00    aktualizácia programov                14.02.2022
17.ALZA .sk, Jankovičová 1522, BA  172,10  odvlhčovač vzduchu                      11.02.2022
16.SLOVGRAM, Jak.nám.BA              38,40     verejný prenosz zvuk.záz.          10.02.2022
15.VSE, Mlynská 31, KE                    272,00    elektrina VO, PZ, DS                   15.02.2022
14.Up.Slovensko s.r.o. BA                  483,30     soc.fond.                                     10.02.2022
 
JANUÁR
 
13.VÚB Svidník                               72,00      vedenie účtu akcie VVS               31.01.2022
12.Slovak TELEKOM a.s. BA          50,24      internet                                         04.02.2022
11 SARO , Slovakia s.r.o. BA        349,49       poplatok za uloženie odpadu      10.02.2022
10.PP PROTECT s.r.o.                    33,00      zodpovedná osoba                      10.02.2022
9.  TS mesta Svidník                     153,96      vývoz KUKA nádob                      03.02.2022
8.  TS mesta Svidník                       51,86      oprava VO                                    03.02.2022
7.   Školská jedáleň MŠ                    38,40      réžia MŠ                                      03.02.2022
6  .Spločný obecný úrad N.Orlík    186,96     účtovníctvo MŠ                             31.01.2022
5.  RTVS , Mlynská Dolina BA         55,68      zákonný poplatok                         27.01.2022
4.  ZMOD -OZ  Giraltovce               21,90      členský poplatok                           21.01.2022
3.  TS mesta Svidník                    171,41      vývoz kontajnéra                           21.01.2022
2..  Spoločná úradovňa N.Orlík     400,00     réžjné náklady                               21.01.2022

1.  OZ  DUKLA Kružľová                109,50    členský pollatok                             14.01.2022

ROK 2021

December 
164.J.Kuthan,Rovina 56 Sedlčeny                       133,18  kostým čerta a anjela         VPD č.099
163.VSE , Mlynská 31,KE                                 - 141,89  vrátka elektriny VO,DS,PZ 20.01.2022
162.VSE, Mlynská 31,KE                                    408,56  elektrina KD                       21.01.2022
161.VSE, Mlynská 31, KE                                   311.,09 elektrina Ocú                      21.01.2022
160.TS mesta Svidník                                         230,94 vývoz KUKA nádob             14.01.2022
159.TOPSET Solutions, BA                                   4,20  syst.podpora                        05.01.2022
158.SARO s.r.o. BA                                            201,71  uloženie odpadu, zák.popl.  05.01.2022
157.Slovak Telekom s.r.o.                                     50,36  internet                                05.01.2022
156.SANOP s.r.o. Stropkov                            23 337,66 rekonštrukcia kuchyne         23.12.2021
155.MM Podlahy L.M. SK                                    125,80 rohož                                    23.12.2021
154. ML-audit s.r.o. SK                                     1 320,00  audit 2020                           20.12.2021
153. Školská jedáleň Kr.Poľana                           33,28  réžia MŠ                               20.12.2021
152.VVS, Komenského 50, KE                            19,17  vodné , stočné  KD,Ocú       20.12.2021
151.VVS. a.s. Komenského KE                           15,17  vodné , stočné DS                14.12.2021
150.VSE, Mlynská 31, KE                                   225,78 elektrina KD                         21.12.2021
149.VSE, Mlynská 31, KE                                   247,90  elektrina Ocú                       21.12.2021
148.M.Rodák -stolárstvo  SK                                70,00  oprava stola  MŠ                 10.12.2021
147.FUN & PLAY s.r.o.                                      3 000,00 hracia zostava    111           09.12.2021      
146.UP Slovensko s.r.o.                                     1 901,54 dôchodcovia                       07.12.2021
145.PP PRPTECT s.r.o.                                          33,00 zodpovedná osoba             07.12.2021
 
November 
144.SARO Slovakia s.r.o. BA                               176,00  uloženie odpadu                   07.12.2021
143. Slovak TELEKOM? s.r.o. BA                         49,99   internet                                 06.12.2021
142. Školská jedáleň                                             51,20   réžia MŠ                               06.12.2021
141. PP PROTECT s.r.o. MI                                  33,00  zodpovedná osoba                30.11.2021
140. TS mesta Svidník                                         153,63  vývoz KUKA nádob               30.11.2021
139. ZMOS, Bezručova 9BA                                  38,66   čl.poplatok                            30.11.2021
138. FEBA Projekt s.r.o. BJ                                   33,35    všeob.mater. MŠ                  22.11.2021
137. FEBA Projekt s.r.o. BJ                                   77,40    čist.prostriedky MŠ              22.11.2021
136.FEBA Projekt, s.r.o. BJ                                   65,59    kanc.potreby                        22.11.2021
135. MARO,s.r.o. Podhradská cesta, Sučany 50 948,78   časť úhrady" Multif.ihrisko"  29.11.2021
134. VSE, Mlynská 31, KE                                   193,74   elektrina KD                         22.11.2021
133. VSE, Mlynská 31,KE                                    185,86  elektrina Oc.ú                       22.11.2021
132. VSE, Mlynská 31,KE                                    302,00  elektrina VO,PZ,DS              18.11.2021
131.S.Vanat, Kapišová                                         102,00  spot.materiaá                        04.11.2021
 
Október
 
 
130. SARO Slovakia s.r.o. BA                         649,00  uloženie odpadu                    
129.Slovak TELEKOM a.s. BA                          49,99  internet                                  04.11.2021
128. PP PROTECT s.r.o. MI                              33,00  zodp.osoba                           04.11.2021
127. Technické služby mesta SK                     234,82  vývoz kontajnerov                 29.10.2021
126. Technické služby mesta SK                     153,96  vývoz KUKA nádob               29.10.2021
125. FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                          16,60  učebné pomôsky MŠ 111      25.10.2021
124.Školská jedáleň, Kraj.Poľana                     14,08   réžia strava MŠ                     25.10.2021
123.Obec Nižný Orlík SÚ                                186,96  služby MŠ                              25.10.2021
122.Šarišské združenie matrikárok                    8,00   členský poplatok                    25.10.2021
121.VSE, Mlynská 31, KE                               130,84  elektrina Ocú                         22.10.2021
120.VSE, Mlynská 31, KE                                58,69  elektrina KD                           22.10.2021
119.M.Groško-MGP, Miňovce 40                     40,00   prevádzkovanie cintorínov    15.10.2021
 
September
 
118.SARO Slovakia s.r.o. BA                         312,13 zakl.popl. a uloženuie odpadu 11.11.2021
117. Slovak TELEKOM a.s. BA                       49,99  internet                                     11.11.2021
116. TS mesta Svidník                                  153,96  vývoz KUKA nádob                   01.10.2021
115. Školská jedáleň, Kr.Poľana                      48,64  réžia za stravu MŠ                   30.09.2021
114. AL"NA s.r.o. SK                                      389,00  nákup KUKA nádob                  30.09.2021
113. PP PROTECT s.r.o. MI                             33,00 zodp.osoba ocHr. osob. údajov30.09.2021
112. Cemtrum polyg.služieb BA                       15,42 tlačivá - matrika                         30.09.2021
111. VSE, Mlynská 31, KE                               72,59 elektrina Ocú                             22.09.2021
110.VSE, Mlynská  31 KE                               59,70 elektrina KD                               22.09.2021
109. DATATRADE s.r.o.  Zlaté Moravce         49,92 portál obce INFO                        13.09.2021  
108. Technické služby mesta SK                  156,47 vývoz kontajnera                        13.09.2021
 
august
 
107.SARO Slovakia s.r.o.                             133,96 poplatok za uloženie odpadu     06.,09.2021
106.Slovak TELEKOM                                   49,99 internet                                        06.09.2021
105.Technické služby mesta SK                   153,96 vývoz KUKA nádob                    06.09.2021
104.UP Slovensko s.r.o.                               621,54 stravne lístky                              26.08.2021
103.PP PROTECT s.r.o. MI                           33,00 zodpovedná osoba                     31.08.2021
102.MARMON- SK s. r. o. Ladomirová       247,48 pracovné odevy                           31.08.2021
101.S.Vanat, Kapišova 58                           349,60  oprva kosačky(236) materiál (107,6) 08.2021
100.ALLIANZ SP                                         100,00 poistenie kontajnera                    26.08.2021
99. SOZA, Rastislavova 3 , Bratislava          20,40  autorská odmena                        26.08.2021
98. VSE, Mlynská 31 KE                               69,30  elektrina Ocú                              19.08.2021
97. VSE, Mlynská 31, KE                              53,52 elektrina KD                                 19.08.2021
96. VSE, Mlynská 31, KE                            302,00 elektrina  VO, PZ, DS                  16.08.2021
95. Technické služby mesta Svidník           233,39 vývoz kontajnera                          05.08.2021
 
Júl
 
94.TS mesta Svidník                                   153,96 vývoz KUKA nádob
93.SARO Slovakia  s.r.o.BA                       459,98 poplatok za odpad a uloženie
92.Slovak Telekom a.s. BA                          49,99  internet                                           04.08.2021
91.PP PROTECT s.r.o. SK                          33,00  zodpovedná osoba                         04.08.2021
90.DATALAN s.r.o. KE                               339,60  inštalácia Pc DCOM                       22.07.2021
89.TS mesta Svidník                                  128,66 plošina                                            22.07.2021
88.VSE, Mlynská 31, KE                              87,72 elektrina Ocú                                  22.07.2021
87.VSE, Mlynská 31, KE                             56,03  elektrina KD                                    22.07.2021
86.SANOP s.r.o. Stropkov                      5 003,58  schodisko pri KD   111                    07.07.2021
 
Jún
 
85.SARO Slovakia s.r.o. BA                      489,17    poplatok za odpad a uloženie         07.07.2021
84.TS mesta Svidník                                 230,94    vývoz KUKA nádob                         07.07.2021
83.Slovak TELEKOM a.s. BA                      49,99    internet                                            06.07.2021
82.PP PROTECT Michalovce                     33,00    zodpovedná osoba                          06.07.2021
81.VVS KE                                                  15,55     vodné stočné KD, OCú                   30.06.2021
80.Školská jedáleň, Kr.Poľana                    53,76     réžia MŠ                                          30.06.2021
79.ALLIANZ poisťovňa                              100,02    poistenie elktroniky MŠ                    30.06.2021
78.TS mesta Svidník                                 109,66    vývoz kontajnera                              22.06.2021
77.ZMOD-Giraltovce                                   20,00    členský príspevok 2021                    22.06.2021
76.VVS a.s.KE                                            14,74    voda DS                                            11.06.2021
75.VSE, Mlynská 31, KE                             62,87    elektrina KD                                      18.06.2021
74.VSE, Mlynskí 31,KE                             159,37    elektrina Oc.ú                                   18.06.2021
73.M.Baran-mComp , SK                          914,00    počítač,toner        111 ŠÚ                 11.06.2021
72. NOMiland s.ro.                                    239,00    staoličky pre MŠ                               03.06.2021
 
MÁJ
 
71.SARO Slovakia s.r.o. BA                       596,13   popl. za uloženie odpadu  a ulož.odpadu
70.TS mesta Svisník                                  153,96    vývoz KUKA nádob                          07.06.2021
69.Slovak TELEKOM  BA                            49,99    internet                                             04.05.2021
68.PP Protect s.r.o. MI                                 33,00    zodpov.osoba ochrana osob.údajov04.06.2021
67.Školská jedáleň Kr.Poľana                      53,76    réžia MŠ                                          31.05.2021
66.ARES spol.s.r.o. BA                                10,80    predškolská výchova                       31.05.2021
65.PETINA, P. Fejer, Višňova 9 , PO           70,00    dekont. chlad.zariadenia DS           31.05.2021
64.Slovenský Červený kríž -SK                 965,00    testovanie                                        25.05.2021
63.ŠEVT, B.Bystrica                                    26,81    tlačivá MŠ                                        25.05.2021
62.Spol.obecný úrad N.Orlík                      21,16     spracovanie agendy ŽP                  18..05.2021
61.TS mesta SVIDNíK                              109,00    vývoz kontajnerov                            18.05.2021
60.VSE, Mlynská  31 KE                            220,84    elektrina Ocú                                  21.05.2021
59.VSE, Mlynská 31, KE                              63,22    elektrina KD                                    21,05.2021
58.VSE, Mlynská 31, KE                            302,00    elektrina(VO-112,PZ-65,DS-12)5   17.05.2021
 
APRÍL
 
57.SARO s.r.o.                                             252,34 uloženie odpadu
56.Spol.obecný úrad N.Orlík                        186,96 spracovanie účt.amiezd MŠ           05.05.2021
55.Slovak telekom                                         49,99  internet                                           05.05.2021
54.Školská jedáleň Kr.Poľana                       46,08  réžia strava MŠ                              30.04.2021
53.PHZ tender Poprad                                100,00  verejné obstar.-ihrisko                    30.04.2021
52.PP PROTECT s.r.o.                                 33,00  zodp. osoba ochr.osob. údajov       30.04.2021
51.TS mesta Svidník                                  153,96   vývoz KUKA nádob                        30.04.2021
50.Allianz  slov. poisťovňa                         100,00   poistenie stojiska                            28.04.2021
49.Allianz slov. poisťovňa                          534,85    poistenie majetku obce                  28.04.2021
48.ZMOS ,Bezručova 9 ,BA                       216,00   členský príspevok (Dcom)              28.04.2021
47.Allianz poisťovňa                                  113,88    poistenie auta FABIA                      21.04.2021
46.Slovenský Červený kríž                    1 715,00     testovanie COVID 19                     21.04.2021
45.VSE, mlynská 31, KE                           248,95    elektrina Ocú                                  23.04.2021
44.VSE, Mlynská 31, KE                              91,25    elektrina KD                                   23.04.2021
43.SARO s.r.o. BA                                      112,15    uloženie odpadu                            21.04.2021
42. CBS spol.s,r,o. B. Bystrica                   528,00    doplatok knižná publikácia            14.04.2021
41.Baran Matej-Mcomp.SK                        350,00    desk počítač MŠ                            01.04.2021
 
MAREC
 
40.Slovak Telekom s.r.o. BA                      51,89   internet                                                 06.04.2021
39.Cent.nezis.spol. OZ, BA                     169,00    portál-isamospráva                              01.04.2021
38.PP PROTECT s.r.o. Michalovce          33,00    ochrana osob.údajov                            06.04.2021
37.Školská jedáleň-Kr.Poľana                  58,88    réžia MŠ                                                01.04.2021
36.TS mesta Svidník                              153,96    vývoz KUKA nádob                                01.04.2021
35.JAMATO s. r. o-Hunkovce                 524,50    odhrňanie snehu                                    18.03.2021
34.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                 142,76     kancelárske potreby                              11.03.2021
33.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                  72,43      čistiace prostriedky                               11.03.2021
32.VSE, Mlynská 31  KE                        262,04    elektrina Ocú                                         19.03.2021
31.VSE, Mlynská 31 KE                         119,80    elektrina KD                                           19.03.2021
30.FEBA PROJEKT.s.r.o. BJ                    83,00    školské pomôcky MŠ -111                    11.03. 2021

Február

 
29.TS mesta Svidník                               153,96 vývoz KUKA nádob                                 08.03.2021
28.PP PROTECT s.r.o. MI                        33,00  ochrana osobných údajov  zodp.osoba  08.03.2021
27.Slovak Telekom a.s.BA                        49,27  internet                                                   10.03.2021
26.SARO Slovakia  Ventúrska 7 BA       447,50  zákonný popl.za vývoz a skládku           08.03.2021
25. Spločná úradovňa N. Orlík            1 296,02   réžijné náklady na obyvateľa obce        03.03.2021
24.R. Jurčišin J.R. Consulting. PO           25,00  priebežná správa -vodné toky rigol        19.02.2021
23.Slovenský červený kríž SK                570,00  testovanie obyvateľov                            18.02.2021
22.Školská jedáleň pri ZŠ                         17,92 réžia strava MŠ                                       18.02.2021
21.JAMATO, Hunkovce                           625,00 odhrňanie snehu                                     15.02.2021
20.VÚM,  a.s. Svidník                               67,00  vedenie účtu cenných papierov              21,.01.2021
19.VSE, Mlynská 31, KE                        283,54  elektrina Ocú                                           19.02.2021
18.VSE  Mlynská 31 , KE                       219,11  elektrina  KD                                            19.02.2021
17.TS mesta Svidník                              181,57  vývoz kontajnérov                                    15.01.2021
16.THS, Kežmarok , Garbiarska 19         55,79  ohrievač (2ks)                                          08.02.2021
15.VSE, Mlynská 31, KE                        302,00 elektrina VO, PZ, DS                                08.02.2021
14.SLOVGRAM, Jak.nám. BA                  38,40 verejný prenos zvukových zázn.              08.02.2021

Január

 
13.SARO Slovakia s.r.o. BA                  134,67 uloženie odpadu                                   08.02.2021
12.Slovak Telekom a.s.                           48,49 internet                                                  08.02.2021
11.TOPSET Solution a.s.                        78,00 licencia                                                  08.02.2021
10.WEBNODE AG                                343,20 doména -prémium 2 roky                      21.01.2021
9.TS mesta Svidník                              153,96  vývoz KUKA nádob                               08.02.2021
8.PP Protect, MI                                     33,00   ochrana osobných údajov                    02.02.2021
7.Up.Slovensko , BA                             606,63  sociálny fond - zamestnanci                 28.01.2021                  
6.TOPSET Solition a.s.                            4,20    registratúra - aktual.systému                21.01.2021
5.RTVS, Mlynská dolina                         55,68    úhrady RTVS                                       13.01.2021
4.Up Slovensko s.r.o. BA                   1 247,46   strávne lístky (1-6/2021)                       08.01.2021
3.Obč.združenie DUKLA, Kružľová      108,00   členský príspevok                                 13.01.2021  

2.Spoločná úradovňa N.Orlík                186,96   služby za MŠ                                        13.01.2021

1.Spoločná úradovňa N.Orlík                400,00 réžijné náklady                                        13.01.2021

ROK   2020

december

165.VSE, Mlynská 31, KE              -212,83  vrátka elektrina (VO, DS, PZ)                   21.07.2021

164.VSE, Mlynská 31, KE              345,80   elektrina OcÚ                                            22.01.2021

163.VSE, Mlynská 32, KE                98,32    elektrina KD                                              22.01.2021

162.SARO Slovakia s.r.o. BA          225,40 poplatok za uloženie odpadu                      13.01.2021      

161.Slovak Telekom a.s.                    48,49 internet                                                        08.01.2021

160.TS mesta Svidník                       230,94 vývoz KUKA nádob                                    08.01.2021

159.Školská jedáleň Kr.Poľana            35,84 réžia MŠ                                                    30.12.2020

158.Ml.-audit s.r.o.                         1 320,00  audit 2019                                                  23.12.2020

157.VVS. a.s. Komenského 50KE      13,17   voda                                                          23.12.2020

156.UP Slovensko s.r.o.                 1 815,04   vianočný príspevok                                   11.12.2020                         

155.VSE, Mlynská 31, KE                 187,94    elektrina  KD                                            21.12.2020

154.VSE, Mlynská 31, KE                  223,85  elektrina OcÚ                                            21.12.2020

153.BAJEX s.r.o. BJ                        3 540,00    nákup stolov                                            30.12.2020

152.VVS a.s.- Komenského 50, KE   14,44    DS vodné                                                   16.12.2020                

151.PP PROTECT s.r.o.                    33,00    zodpovedná osoba                                    16.12.2020

150.Ján Marusin-PETRAMA              47,80    materiál                                                      10.12.2020

149.T.Drabova,Niž.Jadlova 104        247,20    hračka pre MŠ 111                                    10.12.2020

November

148.SARO Slovakia s.r.o. BA             157,36    zmesový KO+ zákon.poplatok                   10.12.2020
147.Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49    internet, pevná linka                                   10.12.2020
146.Školská jedáleň Kr.Poľana            39,68    réžia MŠ- strava                                         30.11.2020
145.PP PROTECT s.r.o. MI                 33,00    zodpovedná osoba -ochr.osob.údajov        30.11.2020
144.Party Time Agenci spol.s.r.o.        83,19    kostým MIKULÁŠ                                       27.11.2020
143.ZMOS, Betručova 9, BA                38,54    členský poplatok 2021                                26.11.2020
142.TS mesta Svidník                          153,96  vývoz KUKA nádob                                     26.11.2020
141.KOVMAK, a.s. Svidník               2 381,72  oprava odkvapov na Ocú                            18.11.2020
140.VSE, Mlynská 31, KE                   234,25   elektrina KD                                                20.11.2020
139.VSE, Mlynská 31, KE                   167,95   elektrina  Ocú                                              20.11.2020       
138.KOVMAK s.r.o. Svidník                818,40   usadenie parapiet na KD                             05.11.2020
137.VSE,Mlynská 31, KE                    349,00   elektrina VO, PZ,DS                                    16.11.2020

Október

 
136. SARO Slovakia s.r.o.                     820,27  Zmes.KO, Objem.KO ZP                               10.11.
135. Slovak TELEKOM s.r.o.                   48,74   internet                                                          05.11.
134. TS masta Svidník                           144,85  vývoz kontajnera                                            05.11.
133.TS mesta Svidník                            153,96  vývoz KUKA nádob                                        05.11
132. PP PROTECT s.r.o. MI                   33,00    zodp.osoba ochrana OÚ                               04.11.
131.S.Vanát, Kapišová 58                     233,60   oprava kosačky a materiál                             03.11.
130. Školská jedáleň Kr.Poľana              53,76   réžia MŠ                                                         03.11.
129.TS mesta Svidník                           141,29   vývoz kontajnéra                                            30.10.
128. Prokopovič S, ZP, Staškovce        580,00    usadenie priepustu                                        27.10.
127. EX úrad JUDr. Brožina , SK         168,00     zastavenie starej exekúcie                            27.10.
126. Šarišské združ.matrikárok              8,00      členský poplatok                                            22.10.
125. TS mesta Svidník                         101,95     vývoz kontajnera                                            22.10
124. TS mesta Svidník                           31,42     oprava VO                                                      22.10.
123. CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54,BB 792,00    knižné publikácie Svidník -okolie (záloh.FA    22.10.
122. VSE, Mlynská 31, KE                      88,40     elektrina KD                                                    22.10.
121. VSE, Mlynská 31, KE                      76,61     elektrina  Ocú                                                  22.10.
120. M.Groško, Miňovce                         40,00      vyznačovanie  hrob.miest                               09.10.
119. FEBA  PROJEKT BJ                     112,87       čistiace prostriedky                                        09.10.
118 .FEBA PROJEKT  BJ                       96,00       kancelárske potreby                                      09.10.                 
117. FEBA PROJEKT  BJ                       83,00        školské potreby MŠ  HN                                09.10.           
116. Bajex s.r.o.                                 3 540,00        záloha na stoly a stoličky KD                         02.10.
 

September

115.SARO Slovakia s.r.o.,BA            161,60            zmesový kom . odpad        07.10.
114.Slovak TELEKOM a.s.                 48,49            internet                                07.10.
113.PP PROTECT s. r. o.                   33,00            ZP -ochrana osob.údajov    05.10
112.TS mesta Svidník                       153,96            vývoz KUKA nádob             05.10.
111.Spol.úradovňa Nižný Orlík          186,96            služby pre MŠ                     30.09.
110.Školská jedáleň, Kr.Poľana          48,64             réžia - strava MŠ                30.09.
109.S.Vanát, Kapišová 58                317,88             oprava kosačky+materiál    28.09.
108.SOZA, Rastislavova 3 ,BA           20,40             ochrana autor.práv              28.09.
107.ELKO, s.r.o. Kojatice 18          9 862,80            elektrické vykur. v KD          23.09.
106.M.Medlen-JURIS Dat. 
Ondavská 8, Bratislava                        22,90            predp. vzdel.-publikácia       30.09.
105.M.Hajduk, Kružľová 13                194,00            ozvučenie v DS                   16.09.
104.Maliarské práce -Gula, SK       1 591,08            maľba KD                            16.09.
103.VSE, Mlynská 31, KE                    75,28            elektrina Ocú                       22.09.
102.VSE, Mlynská 31, KE                    61,76            elektrina KD                         22.09.
101.DATATRADE s.r.o. 
Mozyesová 12, Zl.Moravce                  49,92             poltár obce INFO                10.09.

August

100.Slovak TELEKOM s.r.o.                  48,49            internet                                  10.09.
99.SARO s.r.o.                                     152,39            zmesový KO                          10.09.
98.S.Prokopič,Staškovce 39                315,00            zemné práce KŠ-zozuv         07.09.
97.GEO Slovakia s.r.o. Popr.90,KE     699,60            geol.práce na záchr.prácach 07.09.   
96.PP PROTECT s.r.o. MI                     33,00            zodpovedná osoba                03.09.
95.TS mesta Svidník                            153,96            vývoz KUKA nádob               10.09.
94.William&Perun s,r,o,                        960,00            KŠ- zosuv                              07.09.
93.Spol.úradovňa N.Orlík                       20,80            dotácia na ŽP                        25.08.
92.ALLIANZ SP, KE                              100,00            poistenie kontajnera             25.08.
91.VSE,Mlynská 31, KE                         52,52            elektrina KD                          21.08.
90.VSE,Mlynská 31, KE                         81,43            elektrina Ocú                        21.08.
89.Up Slovensko s.r.o.                      1 040,74            stravné lístky                        12.08.
88.ZMOD -Giraltovce                             20,00            členský poplatok                   12.08.
87.VSE,Mlynská 31,KE                        349,00            elektrina (VO,PZ,DS)            17.08.

Júl

86.SARO Slovakia s.r.o.                         805,26            objemový a zmesový KO   10.08.
85.TS mesta Svidník                               242,24            vývoz kontajnerov              10.08.
84.PP PROTECT s.r.o. MI                        33,00            zodpovedná osoba             10.08
83.TS mesta Svidník                              230,94           vývoz KUKA nádob              10.08.
82.Slovak TELEKOM a.s.BA                    48,76           internet                                 10.08.
81.VSE, Mlynská 31,KE                         108,71           elektrina Ocú                        21.07        
80.VSE, Mlynská 31,KE                           52,36           elektrina KD                          21.07.
79.ŠEVT B.Bystrica                                 18,89            tlačivá MŠ                            13.07.

Jún

78.Slovak TELEKOM s.r.o.                  49,01           internet                                  03.07.
77.SARO Slovakia s.r.o.                    196,34           zmesový KO                          03.07.
76.PP PROTECT s,.r.o. MI                  33,00           zodpovedná osoba                03.07.
75.S.Vanát, Kapišová 58                    280,90          oprava a materiál  kosačka    03.07.
74.Školská jedáleň Kr.Poľana             53,76            réžia strava MŠ                     30.06.
73.TS mesta Svidník                         153,96            vývoz KUKA nádob               25.06.
72.VVS a.s. Komenského 50, KE       20,77            voda KD, Ocú                        25.06.
71.ALLIANZ SP , KE                         100,02           poistenie elektroniky MŠ        25.06.
70.VVS a.s Komenského 50 KE         14,44            voda DS                                 25.06.
69.VSE, Mlynská 31,KE                      54,28            elektrina KD                          19.06.    
68.VSE, Mlynská 31,KE                    146,63            elektrina OCú                        19.06.                

Máj

67.Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49                internet                                   08.06
66.ZMOS , Bezručová 9, BA            219,00                čl.poplatok -užívanie Dcom    08.06.
65.SARO Slovakia s.r.o.                  625,76                zmes.komun.odpad            08.06.
64.PP PROTECT,s.r.o. MI                 33,00                zodpovedná osoba             03.06.
63.TS mesta Svidník                        153,96                vývoz KUKA nádob            28.05.
62.PETINA ,Čeláre 60                      70,00                dekontaminácia chlad.zariadenia    28.05.
61.TS mesta Svidník                       238,44                vývoz kontajnerov                20.05
60.VSE, Mlynská 31,KE                  244,09                elektrina Ocú                        25.05.
59.VSE, Mlynská 31,KE                    61,42                elektrina KD                         25.05.
58.VSE, Mlynská 31,KE                  349,00                elektrina  VO,PZ,DS            15.05.
57.ALLIANZ SP, KE                        534,85                 budovy KD -fasáda             15.05.
56.ALLIANZ SP, KE                         100,00                poistenie stojiska                15.05.           
55.ALLIANZ SP, KE                         112,80                poistenie FABIA                   15.05.    
54.Obec Nižný Orlík                        186,96                služby MŠ                            15.05.

Apríl

53.SARO Slovakia s.r.o.                   197,04                zmes KO                                05.04.
52.Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49                internet                                    05.05.
51.PP PROTECT s.r.o.MI                   33,00                zodpovedná osoba                  05.05.
50.TS mesta Svidník                         153,96                vývoz KUKA nádob                 30.04.
49.FEREX s.r.o. Nitra                        864,00                kontajnery                               24.04.
48.SARO Slovakia s.r.o.                    147,43                 zmes KO                                24.04.
47. VSE, Mlynská 31, KE                     68,70                elektrina KD                            21.04.
46. VSE, Mlynská 31, KE                   238,46                elektrina Ocú                           21.04.
45. ALNA SK s.r.o. Svidník                143,60                prac.odev §54                          09.04
44.UEZ s r.o. HN                                220,56                rúška (COVID 19)                    07.04.

43.SLOVGRAM, BA                             38,40                odmena umelcom                    07.04

Marec

42. T.Žigray, Michal nad Žitav 51   2 520,38                služby -rekonš.KD                06.04.

41. Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49                internet                                 06.04.
40. PP PROTECT s.r.o.                      33,00                zodpovedná osoba               06.04.
39. ŠJ Krajná Poľana                          10,24                réžia MŠ                               06.04.
38. TS mesta Svidník                        153,96                vývoz KUKA nádob              31.03.
37.CNZ, Einstainova 21, BA              169,00                portál -samospráva              31.03.
36.JAMATO s.r.o. Hunkovce 53        279,00                odhrňanie snehu                   26.03.
35. MJm Group s.r.o. Kurov 85         105,00                 info-tabuľa KD projekt          26.03.
34. M.Milý MILTEX,Rovné 137         525,00                 ochranné rúška                    17.03.  
33.Topset Solution s.r.Stupava           78,00                 licencia                                 17.03.
32. VSE, Mlynská 31, KE                   93,08                 elektrina KD                          20.03.
31.VSE, Mlynská 31, KE                   330,00                elektrina Ocú                        20.03.
30. Spol.úradovňa N. Orlík             1 314,00                réžijne náklady -obyvateľ     09.03.
29.RTVS, Mlynská dolina , BA           224,46                zákld.popl.                           09.03.

Február

28.SARO Slovakia s.r.o.                     65,59               KO+ZP                            11.03.
27.Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49               internet                            09.03        
26.PP PROTECT s.r.o. MI                  33,00               zodpovedná osoba         17.03.
25.CPS ,Sklabinská  1, BA                  34,12              tlačivá REGOB                02.03.
24.TS mesta Svidník                         153,96               vývoz KUKA nádob         02.03.
23.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ              60,06               čistiace potreby               28.02.
22. FEBA PROJEKT s.r.o BJ              83,75               kanc.potreby                    28.02.
21.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ              66,40               školské pomôcky             28.02.
20.ŠJ Kr.Poľana                                  46,08                   réžia MŠ                                    28.02.   
19.KORONA, DUKLA                          20,00               inzerát na HK                   21.02
18.VSE, Mlynská 31, KE                   176,99               elektrina KD                     21.02.
17.VSE, Mlynská 31, KE                   297,92               elektrina OCú                   21.02.
16.ALLIANZ SP a.s.                            73,14               poistenie fasáda KD         12.02.
15.SARO Slovakia s.r.o.                    306,20               kom. odpad, +ZP             12.02
14.VSE, Mlynská 31, KE                    349,00               elektrina VO,PZ,DS        17.02.

Január

13. Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49                   internet                          12.02.

12.ŠJ Kr.Poľana                                   46,08                   réžia obedy MŠ             05.02.

11.PP PROTECT s.r.o.                        30,00                    zodpovedná osoba       05.02.

10.TS mesta Svidník                          153,96                    vývoz KUKA nádob      05.02.

9.  Up Slov.s.r.o. BA                            487,76                    socialny fond               31.01.

8. Up Slov. s.r.o. BA                        1 247,46                     stravné lístky zam.       31.01.

7. TS mesta Svidník                              91,45                    vývoz kontajnera         31.01.   

6. VVS, Komenského 50, KE               -11,16                    dobropis PPD005        30.01.  

5. VVS, Komenského 50,KE                  -1,61                    dobropis PPD004        30.01.

4. ALLIANZ SP, a.s.                             109,68                    pripoist.KD                  22.01.

3. OZ DUKLA Kružlová                        109,50                    členský poplatok         16.01.

2. Spoločná úradocňa N.Orlík              186,96                    služby MŠ                   16.01.

1. Spoločná úradovňa N.Orlík              400,00                    réžijné náklady            16.01.