P.č .                Dodávateľ                    Hodnota FA                Obsah                        Úhrada

ROK   2020

November

148.SARO Slovakia s.r.o. BA             157,36    zmesový KO+ zákon.poplatok                   10.12.2020
147.Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49    internet, pevná linka                                   10.12.2020
146.Školská jedáleň Kr.Poľana            39,68    réžia MŠ- strava                                         30.11.2020
145.PP PROTECT s.r.o. MI                 33,00    zodpovedná osoba -ochr.osob.údajov        30.11.2020
144.Party Time Agenci spol.s.r.o.        83,19    kostým MIKULÁŠ                                       27.11.2020
143.ZMOS, Betručova 9, BA                38,54    členský poplatok 2021                                26.11.2020
142.TS mesta Svidník                          153,96  vývoz KUKA nádob                                     26.11.2020
141.KOVMAK, a.s. Svidník               2 381,72  oprava odkvapov na Ocú                            18.11.2020
140.VSE, Mlynská 31, KE                   234,25   elektrina KD                                                20.11.2020
139.VSE, Mlynská 31, KE                   167,95   elektrina  Ocú                                              20.11.2020       
138.KOVMAK s.r.o. Svidník                818,40   usadenie parapiet na KD                             05.11.2020
137.VSE,Mlynská 31, KE                    349,00   elektrina VO, PZ,DS                                    16.11.2020

Október

 
136. SARO Slovakia s.r.o.                     820,27  Zmes.KO, Objem.KO ZP                               10.11.
135. Slovak TELEKOM s.r.o.                   48,74   internet                                                          05.11.
134. TS masta Svidník                           144,85  vývoz kontajnera                                            05.11.
133.TS mesta Svidník                            153,96  vývoz KUKA nádob                                        05.11
132. PP PROTECT s.r.o. MI                   33,00    zodp.osoba ochrana OÚ                               04.11.
131.S.Vanát, Kapišová 58                     233,60   oprava kosačky a materiál                             03.11.
130. Školská jedáleň Kr.Poľana              53,76   réžia MŠ                                                         03.11.
129.TS mesta Svidník                           141,29   vývoz kontajnéra                                            30.10.
128. Prokopovič S, ZP, Staškovce        580,00    usadenie priepustu                                        27.10.
127. EX úrad JUDr. Brožina , SK         168,00     zastavenie starej exekúcie                            27.10.
126. Šarišské združ.matrikárok              8,00      členský poplatok                                            22.10.
125. TS mesta Svidník                         101,95     vývoz kontajnera                                            22.10
124. TS mesta Svidník                           31,42     oprava VO                                                      22.10.
123. CBS spol. s.r.o. Kyncelová 54,BB 792,00    knižné publikácie Svidník -okolie (záloh.FA    22.10.
122. VSE, Mlynská 31, KE                      88,40     elektrina KD                                                    22.10.
121. VSE, Mlynská 31, KE                      76,61     elektrina  Ocú                                                  22.10.
120. M.Groško, Miňovce                         40,00      vyznačovanie  hrob.miest                               09.10.
119. FEBA  PROJEKT BJ                     112,87       čistiace prostriedky                                        09.10.
118 .FEBA PROJEKT  BJ                       96,00       kancelárske potreby                                      09.10.                 
117. FEBA PROJEKT  BJ                       83,00        školské potreby MŠ  HN                                09.10.           
116. Bajex s.r.o.                                 3 540,00        záloha na stoly a stoličky KD                         02.10.
 

September

115.SARO Slovakia s.r.o.,BA            161,60            zmesový kom . odpad        07.10.
114.Slovak TELEKOM a.s.                 48,49            internet                                07.10.
113.PP PROTECT s. r. o.                   33,00            ZP -ochrana osob.údajov    05.10
112.TS mesta Svidník                       153,96            vývoz KUKA nádob             05.10.
111.Spol.úradovňa Nižný Orlík          186,96            služby pre MŠ                     30.09.
110.Školská jedáleň, Kr.Poľana          48,64             réžia - strava MŠ                30.09.
109.S.Vanát, Kapišová 58                317,88             oprava kosačky+materiál    28.09.
108.SOZA, Rastislavova 3 ,BA           20,40             ochrana autor.práv              28.09.
107.ELKO, s.r.o. Kojatice 18          9 862,80            elektrické vykur. v KD          23.09.
106.M.Medlen-JURIS Dat. 
Ondavská 8, Bratislava                        22,90            predp. vzdel.-publikácia       30.09.
105.M.Hajduk, Kružľová 13                194,00            ozvučenie v DS                   16.09.
104.Maliarské práce -Gula, SK       1 591,08            maľba KD                            16.09.
103.VSE, Mlynská 31, KE                    75,28            elektrina Ocú                       22.09.
102.VSE, Mlynská 31, KE                    61,76            elektrina KD                         22.09.
101.DATATRADE s.r.o. 
Mozyesová 12, Zl.Moravce                  49,92             poltár obce INFO                10.09.

August

100.Slovak TELEKOM s.r.o.                  48,49            internet                                  10.09.
99.SARO s.r.o.                                     152,39            zmesový KO                          10.09.
98.S.Prokopič,Staškovce 39                315,00            zemné práce KŠ-zozuv         07.09.
97.GEO Slovakia s.r.o. Popr.90,KE     699,60            geol.práce na záchr.prácach 07.09.   
96.PP PROTECT s.r.o. MI                     33,00            zodpovedná osoba                03.09.
95.TS mesta Svidník                            153,96            vývoz KUKA nádob               10.09.
94.William&Perun s,r,o,                        960,00            KŠ- zosuv                              07.09.
93.Spol.úradovňa N.Orlík                       20,80            dotácia na ŽP                        25.08.
92.ALLIANZ SP, KE                              100,00            poistenie kontajnera             25.08.
91.VSE,Mlynská 31, KE                         52,52            elektrina KD                          21.08.
90.VSE,Mlynská 31, KE                         81,43            elektrina Ocú                        21.08.
89.Up Slovensko s.r.o.                      1 040,74            stravné lístky                        12.08.
88.ZMOD -Giraltovce                             20,00            členský poplatok                   12.08.
87.VSE,Mlynská 31,KE                        349,00            elektrina (VO,PZ,DS)            17.08.

Júl

86.SARO Slovakia s.r.o.                         805,26            objemový a zmesový KO   10.08.
85.TS mesta Svidník                               242,24            vývoz kontajnerov              10.08.
84.PP PROTECT s.r.o. MI                        33,00            zodpovedná osoba             10.08
83.TS mesta Svidník                              230,94           vývoz KUKA nádob              10.08.
82.Slovak TELEKOM a.s.BA                    48,76           internet                                 10.08.
81.VSE, Mlynská 31,KE                         108,71           elektrina Ocú                        21.07        
80.VSE, Mlynská 31,KE                           52,36           elektrina KD                          21.07.
79.ŠEVT B.Bystrica                                 18,89            tlačivá MŠ                            13.07.

Jún

78.Slovak TELEKOM s.r.o.                  49,01           internet                                  03.07.
77.SARO Slovakia s.r.o.                    196,34           zmesový KO                          03.07.
76.PP PROTECT s,.r.o. MI                  33,00           zodpovedná osoba                03.07.
75.S.Vanát, Kapišová 58                    280,90          oprava a materiál  kosačka    03.07.
74.Školská jedáleň Kr.Poľana             53,76            réžia strava MŠ                     30.06.
73.TS mesta Svidník                         153,96            vývoz KUKA nádob               25.06.
72.VVS a.s. Komenského 50, KE       20,77            voda KD, Ocú                        25.06.
71.ALLIANZ SP , KE                         100,02           poistenie elektroniky MŠ        25.06.
70.VVS a.s Komenského 50 KE         14,44            voda DS                                 25.06.
69.VSE, Mlynská 31,KE                      54,28            elektrina KD                          19.06.    
68.VSE, Mlynská 31,KE                    146,63            elektrina OCú                        19.06.                

Máj

67.Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49                internet                                   08.06
66.ZMOS , Bezručová 9, BA            219,00                čl.poplatok -užívanie Dcom    08.06.
65.SARO Slovakia s.r.o.                  625,76                zmes.komun.odpad            08.06.
64.PP PROTECT,s.r.o. MI                 33,00                zodpovedná osoba             03.06.
63.TS mesta Svidník                        153,96                vývoz KUKA nádob            28.05.
62.PETINA ,Čeláre 60                      70,00                dekontaminácia chlad.zariadenia    28.05.
61.TS mesta Svidník                       238,44                vývoz kontajnerov                20.05
60.VSE, Mlynská 31,KE                  244,09                elektrina Ocú                        25.05.
59.VSE, Mlynská 31,KE                    61,42                elektrina KD                         25.05.
58.VSE, Mlynská 31,KE                  349,00                elektrina  VO,PZ,DS            15.05.
57.ALLIANZ SP, KE                        534,85                 budovy KD -fasáda             15.05.
56.ALLIANZ SP, KE                         100,00                poistenie stojiska                15.05.           
55.ALLIANZ SP, KE                         112,80                poistenie FABIA                   15.05.    
54.Obec Nižný Orlík                        186,96                služby MŠ                            15.05.

Apríl

53.SARO Slovakia s.r.o.                   197,04                zmes KO                                05.04.
52.Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49                internet                                    05.05.
51.PP PROTECT s.r.o.MI                   33,00                zodpovedná osoba                  05.05.
50.TS mesta Svidník                         153,96                vývoz KUKA nádob                 30.04.
49.FEREX s.r.o. Nitra                        864,00                kontajnery                               24.04.
48.SARO Slovakia s.r.o.                    147,43                 zmes KO                                24.04.
47. VSE, Mlynská 31, KE                     68,70                elektrina KD                            21.04.
46. VSE, Mlynská 31, KE                   238,46                elektrina Ocú                           21.04.
45. ALNA SK s.r.o. Svidník                143,60                prac.odev §54                          09.04
44.UEZ s r.o. HN                                220,56                rúška (COVID 19)                    07.04.

43.SLOVGRAM, BA                             38,40                odmena umelcom                    07.04

Marec

42. T.Žigray, Michal nad Žitav 51   2 520,38                služby -rekonš.KD                06.04.

41. Slovak TELEKOM s.r.o.                48,49                internet                                 06.04.
40. PP PROTECT s.r.o.                      33,00                zodpovedná osoba               06.04.
39. ŠJ Krajná Poľana                          10,24                réžia MŠ                               06.04.
38. TS mesta Svidník                        153,96                vývoz KUKA nádob              31.03.
37.CNZ, Einstainova 21, BA              169,00                portál -samospráva              31.03.
36.JAMATO s.r.o. Hunkovce 53        279,00                odhrňanie snehu                   26.03.
35. MJm Group s.r.o. Kurov 85         105,00                 info-tabuľa KD projekt          26.03.
34. M.Milý MILTEX,Rovné 137         525,00                 ochranné rúška                    17.03.  
33.Topset Solution s.r.Stupava           78,00                 licencia                                 17.03.
32. VSE, Mlynská 31, KE                   93,08                 elektrina KD                          20.03.
31.VSE, Mlynská 31, KE                   330,00                elektrina Ocú                        20.03.
30. Spol.úradovňa N. Orlík             1 314,00                réžijne náklady -obyvateľ     09.03.
29.RTVS, Mlynská dolina , BA           224,46                zákld.popl.                           09.03.

Február

28.SARO Slovakia s.r.o.                     65,59               KO+ZP                            11.03.
27.Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49               internet                            09.03        
26.PP PROTECT s.r.o. MI                  33,00               zodpovedná osoba         17.03.
25.CPS ,Sklabinská  1, BA                  34,12              tlačivá REGOB                02.03.
24.TS mesta Svidník                         153,96               vývoz KUKA nádob         02.03.
23.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ              60,06               čistiace potreby               28.02.
22. FEBA PROJEKT s.r.o BJ              83,75               kanc.potreby                    28.02.
21.FEBA PROJEKT s.r.o. BJ              66,40               školské pomôcky             28.02.
20.ŠJ Kr.Poľana                                  46,08                   réžia MŠ                                    28.02.   
19.KORONA, DUKLA                          20,00               inzerát na HK                   21.02
18.VSE, Mlynská 31, KE                   176,99               elektrina KD                     21.02.
17.VSE, Mlynská 31, KE                   297,92               elektrina OCú                   21.02.
16.ALLIANZ SP a.s.                            73,14               poistenie fasáda KD         12.02.
15.SARO Slovakia s.r.o.                    306,20               kom. odpad, +ZP             12.02
14.VSE, Mlynská 31, KE                    349,00               elektrina VO,PZ,DS        17.02.

Január

13. Slovak TELEKOM s.r.o.                 48,49                   internet                          12.02.

12.ŠJ Kr.Poľana                                   46,08                   réžia obedy MŠ             05.02.

11.PP PROTECT s.r.o.                        30,00                    zodpovedná osoba       05.02.

10.TS mesta Svidník                          153,96                    vývoz KUKA nádob      05.02.

9.  Up Slov.s.r.o. BA                            487,76                    socialny fond               31.01.

8. Up Slov. s.r.o. BA                        1 247,46                     stravné lístky zam.       31.01.

7. TS mesta Svidník                              91,45                    vývoz kontajnera         31.01.   

6. VVS, Komenského 50, KE               -11,16                    dobropis PPD005        30.01.  

5. VVS, Komenského 50,KE                  -1,61                    dobropis PPD004        30.01.

4. ALLIANZ SP, a.s.                             109,68                    pripoist.KD                  22.01.

3. OZ DUKLA Kružlová                        109,50                    členský poplatok         16.01.

2. Spoločná úradocňa N.Orlík              186,96                    služby MŠ                   16.01.

1. Spoločná úradovňa N.Orlík              400,00                    réžijné náklady            16.01.