Faktúry  v roku 2017

por.č.    dodávateľ                    hodnota  FA    obsah FA            dátum úhrady

1    MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A                  27,50                podpora URBIS                09.01.2017
2    Spoločná úradovňa N .Orlík                          266,00                réžijné náklady                 09.01.2017
3    Spoločná úradonňa N.Orlík                           196,80                služby MŠ-mzdy              10.02.2017
4    RVC    Prešov                                                  25,00                členský pollatok               09.01.2017   
5    VSE,Mlynská 31, Košice                                220,00                preddavok elekt.Ocú       09.01.2017
6    Slovak Telekom s.r.o. Bratislava                      37,57                mobilný telefón                16.01.2017
7    VSE,Mlynská 31, Košice                                310,00                preddavok  elekt. Ocú     15.02.2017
8    VSE, Mlynská 31, Košice                               170,00                preddavok elektrina KD  15.02.2017
9    LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. BA                999,40               stravné lístky 1-6. mes.   16.01.2017
10    Občianské združenie DUKLA                       104,00               členský poplatok              18.01.2017
11    Technické služby Budovateľská 446/1,SK    157,50               vývoz KUKA nádob          31.01.2017
12    Školská jedáleň- Kr.POľana                           24,32                réžia MŠ                          06.02.2017
13    Slovak Telekom s.r.o. Bratislava                    37,68                pevná linka                      06.02.2017
 
14    VSE,Mlynská 31,Košice                               625,00                elektrina VO,PZ,DS         15.02.2017
15    Spoločná úradovňa N.Orlík                       1 080,00                réžijné náklady                 09.02.2017
16    Slovak Telekom s.r.o. Bratislava                    28,48                 mobilný telefón                15.02.2017
17    Rozhlas a televízia SR                                   56,68                admin.poplatok                15.02.2017
18    VSE,Mlynská 31, Košice                              282 31                 úhrada FA KD                 24.02.2017
19    VSE,Mlynská 31,Košice                               280,00                 preddavok KD                 15.03.2017                       
20    VSE, Mlynská 31,Košice                               89,00                  úhrada FA Ocú                24.02.2017
21    VSE,Mlynská 31, Košice                             310,00                  preddavok Ocú                15.03.2017  
22    LE CHEQUE  DEJENUER s.r.oBA             452,62                  stravne lístky SF              20.02.2017
23    Technické služby mesta Svidník                 157,50                  vývoz KUKA nádob          28.02.2017
24    Školská jedáleň Kr.Poľana                            33,28                  réžia MŠ                          03.03.2017
25    Slovak Telekom s.r.o.Bratislava                    74,86                  pevná linka                      07.03.2017
 
26    Komunálna poisťovňa a.s. BJ                        3,25                   úrazové poistenie §52                03.03.2017
27    Komunálna poisťovňa  a.s.BJ                      19,92                   úrazové poistenie §52a              03.03.2017
28    omylom vynechané        
29    OK Soft s.r.o. za cintorínom Púchov          130,00                   licencicia popl.a dane                    07.03.2017
30    Reg.združenie MaO pod Duklou                  20,20                   čl.poplatok                                     14.03.2017  
31    Slovak Telekom sr.o   BA                             40,68                    mobilný telefón                             14.03.2017   
32    Maiana Consulting, s r.o. Dukl.650/24 Sk 500,00                     sprac.žiadosti na zateplenie KD   14.03.2017
33    VVS ,a.s. Komenského Košice                      6,97                    vodné ,stočné DS                         14.03.2017
34    JAMATO s.r.o. Hunkovce 53                      998,50                    odhrňanie snehu                           14.03.2017
35    SOZA-Rastislavova 3 BA                             20,40                    licencia -hud.diela                         14.03.2017
36    FEBA Proj. s.r.o. Svian. 2548/15               132,80                     školské potreby                            16.03.2017
37    FEBA Proj. s.r.o. Svian. 2548/15               143,73                     §52a   111                                    16.03.2017
38    ŠEVT a.s. CEment. 16, B.Bystrica              12,30                     tlačivá MŠ        111                       20.03.2017
39    VSE , Mlynská 31 Košice                            21,38                     elektrina opr.FA Ocú                     28.03.2017
40    VSE, Mlynská  31, Košice                             4,91                     elektrina por.FA KD                      28.03.2017
41    S.Hvozda D.Millyho 483/10 Svidník            47,90                     ochr.pomôcky §52 111                 20.03.2017
42    VSE,Mlynská 31, Košice                           - 62,15                     vrátka el. Ocú                              24.03.2017
43    VSE,Mlynská 31, Košice                            -99,55                     vrátka el. KD                               24.03.2017
44    VSE, Mlynská 31,Košice                           270,00                     preddavoík Ocú                          18.04.2017
45    VVS,a.s. Komenského 50, Košice                6,88                     vodné ,stočné KD,Ocú                27.03.2017
46    Východosl.reg.Zápotoc.4025/21PO          360,00                     relev.štúdia-stojiská (skládky)     27.03.2017
47    SLOVGRAM,Jak.nám 14 , Bratislava         38,50                     odmena   pre umelcov  (MR)      31.03.2017
48    Školská jedáleň Kr.Poľana                          40,96                     réžia MŠ                                     31.03.2017 
49    Centr.nez.spol.o.z.Einsteinova 21 BA       149,00                     portál-isamospráva                     31.03.2017
50    Technické služby mesta Svidník               236,25                     za služby-vývoz KUKA nádob    10.04.2017
51    Slovak Telekom, s r.o.Bratislava                 44,06                     poplatok pevná linka                  10.04.2017
 
52    MADE spol. s. r.o.   B.Bystrica                         27,50                 podpora URBIS-Dcom               10.04.2017
53    Slovak telekom BA                                           28.57                 mobilný telefón                           20.04.2017             
54    EKOTEc spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 BA   204,00                 kontrola detských ihrísk -MŠ      20.04.2017
55    VSE, Mlynská 31 KE                                     -234,11                 vrátka  za elektrinu KD               21.04.2017
56    VSE,Mlynská 31 KE                                       - 96,68                 vrátka za elektrinu Ocú              21.04.2017
57    VSE, Mlynská 31 KE                                      210,00                 zálohová platba Ocú                  15.05.2017
58    Topset Solution s r. o.  Hollého 2366/25B
        Stupava                                                           78,00                 aktual. programu registratúra     20.04.2017
59    DETECH s.r.o. Jilemnického 680/18
         Nové zámky                                                 950,00                 pora. a konzult. služby skládky    
60    S.Hvozda,D.Millyho 483/10 SK                    143,60                 ocranné prostriedky §52a   111        28.04.2017
61    S.Hvozda, D.Millyho 483/10  SK                    47,90                 ochranné prostriedky    §52    111    28.04.2017
62    ZMOS , Bezručova 9 BA                              216,00                 členský príspevok ZMOS-DCOM     28.04.2017
63    Školská jedáleň-Krajná Poľana                      40,96                 réžia MŠ                                           28.04.2017
64    Technické služby mesta Svidník                  157,50                  za služby - vývoz KUKA nádob       28.04.2017
65    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                           43,28                  telefón-  pevná linka                        04.05.2017
 
66    WEBNODE AG                                         95,05                prevádzka webovej stránky obce     04.05.2017    
67    ALNA SK s.r.o. Svidník                           998,56                sad tanierov,príborov a mís              12.05.2017
68    Slovak TELEKOM s. r. o. BA                    28,48                mobilný telefón                                 12.05.2017
69    VSE, Mlynská 31 KE                               -28,04                vrátka za elektrinu VO                      15.05.2017
70    VSE, Mlynská 31 KE                                 -1,10                vrátka za elektrinu VO                      15.05.2017
71    VSE,Mlynská 31 KE                               195,00                záloh.platba VO,PZ,DS                    15.05.2017
72    Obec Nižný Orlík                                    196,80                za služby úradovňa MŠ 111              22.05.2017
73    ALLIANZ poisťovňa                               308, 01                poistenie majetku Ocú                      22.05.2017
74    VSE, Mlynská 31 KE                             -113,52                vrátka el. za Ocú                              22.05.2017
75    VSE, Mlynská 31 KE                                45,46                elektrina za KD                                24.05.2017
76    VSE, Mlynská 31 KE                              160,00                zal.platba elektrina Ocú                   15.06.2017
77    S.Hvozda D.Millyho 483/101 Svidník     119,60                ochranný odev §54                          22.05.2017
78    S.Hvozda ,D.Millyho 483/101 Svidník      94,00                ochranné odevy     §52a                  22.05.2017
79    Národný ústav celož.vzdel. BA                40,00                 školenie el.chránky                         22.05.2017
80    RVC Prešov                                             60,00                 školenie  el.chránky  v praxi           02.06.2017
81    školská jedáleň -Krajná Poľana               51,20                 réžia MŠ                                         02.06.2017
82    Technické služby mesta Svidník            157,50                 za služby -vývoz KUKA nádob       05.06.2017
83    Slovak TELEKOM a.s. BA                       42,88                 pevná linka                                     05.06.2017
 
84    ARES soil s.r.o.B.Bystrica                       21,80                uč.noviny ,časopis MŠ                     02.06.2017
85    KOOPERATÍVA poisťovňa BA                95,81                zákonné poistenie FABIA                 09.06.2017
86    ALNA s r. o. Svidník                                24,80                doplnenie riaduädžbán)                    09.06.2017 
87    VVS, a.s. Komenského   50, KE               7,13                vodné, stočné DS                             09.06.2017
88    VSE,Mlynská 31 KE                                58,10                elektrina KD                                     22.06.2017
89    VSE , Mlynská 31, KE                          -133,97                vrátka el. OCú                                 20.06.2017
90    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                     31,78                mobil                                               22.06.2017
91    Technické služby mesta Svidník            157,50                za služby -vývoz KUKA nádob       30.06.2017
92    VVS, a .s. Komenského 50, KE               24,36               voidné ,stočné KD,Ocú                   30.06.2017  
93    Školská jedáleň Kr.Poľana                       52,48               réžia MŠ                                          30.06.2017
94    Slavomír Vanát, Kapišová 58                 141,60               materiál na kosačky                        30.06.2017
95    Slovak TELEKOM a.s. BA                       42,88               pevná linka                                      06.07.2017
 
96    Allianz SP,Štúrová 7 KE                            100,02             poistenie  elektroniky MŠ                  11.07.2017
97    VSE, Mlynská 31 KE                                   45,01            elektrina KD                                       25.07.2017
98    VSE, Mlynská 31 KE                                 -98,04             vrátka za elektrinu Ocú                     21.07.2017
99    Slovak TELEKOM s.r.o.- BA                       32,47             mobil                                                 24.07.2017
100  P.Pilip BYTSERVIS Stropkovská SK     1 386,86             materiál na chodník pri ZŠ                24.07.2017
101    SIPASPOL s. r. o. Ladomírová 222     1 500,00             záloha na kríž                                   25.07.2017    
102    LE CHEGUE DEJENUER s.r.o. BA        834,02            strávne lístky                                     26.07.2017
103    S.Vanát, Kapišová 58                              809,00           (799-kosačka +10 olej )                     26.07.2017
104    JUMI STAV spol.s.r.o.
          Sov.hrdinov 370 SK                             3 835,39            spevn. plôch chodníka   pri ZŠ            28.07.2017
105    TS mesta Svidník                                    157,50           vývoz KUKA nádob                              31.07.2017
106    JOMI SPAK s.r.o.                                    342,00           preprava osôb- MAĎARSKO                02.08.2017
107    Slovak TELEKOM s.r.o. BA                      43,25           pevná linka                                           10.08.2017
 
108     VSE, Mlynská 31 KE                               360,00    elektrina VO,PZ,DS                             15.08.2017
109    ALNA SK s.r.o. Svidník                            249,00    chladnička                                            10.08.2017
110    Ocú Nižný Orlík                                          14,69    pren.výkon šp-ŽP                                 10.08.2017
111    Spol.obecný úrad N.Orlík                           20,00    opatrovateľská činnosť                         10.08.2017
112    Slovak, TELEKOM s.r.o.                            32,47    mobilný telefón                                     15.08.2017
113    Tech.služby mesta Svidník                       291,08    vývoz kontajnerov                                15.08.2017
114    VSE, Mlynská 31 KE                                  59,60    elektrina Ocú                                        22.08.2017
115    VSE, Mlynská 31 KE                                  45,17    elekteina KD                                        22.08.2017
116    S.Vanát , Kapišová 58                              221,08    materiál-kosačky                                  05.09.2017
117    Slovak TELEKOM s r.o. BA                        42,73    pevná linka                                          05.09.2017
118    Technické služby mesta Svidník               236,25    vývoz KUKA nádob                             08.09.2017
 
119    P.Gurbaľ ,Továrne 167                              400,00    posudok UP                                        05.09.2017
120    DATATRADE s.r.o.
          Moyzesova 12 Zl.Moravce                          46,56     portál-  info obce                                 08.09.2017
121    ALNA SK s.r.o. Sov.hrdinov 467 /1 Svid.   181,50    materiál DS                                         08.09.2017
122    VVS, a.s. Komenského 50, Košice                7,13    vodné, storčné DS                              18.09.2017
123    Slovak TELEKOM s. r. o. BA                       32,47     mobil                                                  18.09.2017
124    VSE, Mlynská 31 KE                                   62,08     elektrina OCú                                      25,09.2017
125    VSE, Mlynská 31 KE                                   45,01     elektrina KD                                        25.09.2017
126    S.Hvozda D.Millyho 483/101   Svidník      144,00     pracovný odev                                    22.09.2017
127    Komunálna poisťovňa a.s.                          30,42     poistenie žiakov MŠ                            22.09.2017 
128    VVS, a.s. Komenského    50,KE                   6,88     vodné, stočné ( KD-1,57,Ocu 5,31)    29.09.2017
129    školská jedáleň,Krajná Poľana                   44,80     réžia MŠ                                              29.09.2017
130    GAS-MG,spol. s.r.o.                                 168,17      materíál -DS                                       29.09.2017
131    Ocú Nižný Orlík                                        177,12      spracovanie miezd  111    MŠ            29.09.2017
132    Technické služby mesta Svidník              157,50      vývoz KUKA nádob                            11.10.2017
133    Slovak TELEKOM s.r.o.BA                        45,84      pevná linka                                         11.10.2017    
 
 
134    Slovak Telekom s.r.o. BA                                         27,58    mobilný  telefón                                12.10.2017
135    FEBA  proj. s.r.o.Sviaščenka 2548/15 BJ                49,80     šk.pomôcky MŠ                                12.10.2017
136    FEBA proj. s.r.o. Sviaščenka 2548/15 BJ                76,46     kancel potreby -matrika 111             12.10.2017
137    FEBA proj. s.r.o. Sviaščenka 2548/15 BJ              104,07    voľby VUC   111                                12.10.2017
138    VSE, Mlynská 31 KE                                                63,25    elektrina Ocú                                    23.10,2017
139    VSE, Mlynská 31 KE                                                45,01    elektrina KD                                     23.10.2017
140    J.Mičo, KOVMAK, SK                                            498,00     zámočnícke práce  (príst.MŠ)         18.10.2017   
141    M.Groško  MGP, Miňovce SK                                   35,00    prevádzkovánie cintorínov              18.10.2017   
142    M.Medle-JurisS Dat, Ondavská 8 BA                       16,70    predprim.vzdelávanie MŠ                18.10.2017
143    SunriseGroup s.r.o. ar.gen. Svobodu 6460/32 PO   60,00    aktuálizácia žiadosti -rigol                24.10.2017
144    H.K.K. mont, s.r.o. Festivalova 709/5   SK             210,00    oprava schodov pri MŠ                    31.10.2017
145    Technické služby mesta Sk                                    157,50    vývoz KUKA nádob                         31.10.2017
146    Šariš.združ.matrikárok Hlavná 73 PO                       8,00    členské -matrika 111                        31.10.2017
147    školská jedáleň     Kr.Poľana                                   51,20    réžia MŠ                                          31.10.2017
148    Slovak TELEKOM a.s. BA                                       47,40    pevná linka                                      06.11.2017
 
 
149    Priemstav s.r.o. Šarišský Štiavnik 75                    5 757,84    spevnéná plocha pri Ocú            07.11.2017 (kapitál)     
150    VSE, Mlynská 31KE                                                360,00    elektrina (VO, DS, PZ)                15.11.2017
151    Slovak TELEKOM a.s.BA                                          26,04    mobilný telefón                            15.11.2017     
152    VSE, Mlynská 31 KE                                                45,46    elektrina KD                                  23.11.2017
153    VSE, Mlynská 31, KE                                              133,46    elektrina Ocú                               23.11.2017
154    VSE, Mlynská 31, KE                                              130,00    zálohová platba  elektrina Ocú    
155    Technické služby  mesta SK                                    159,92    vývoz kontajnera                        23.11.2017
156    Maiama Colsulting, s.r.o,Hrabovčík 120, SK            500,00   opak. žiadosť na rekon.KD         30.11.2017  
157    ZMOS, Bezručova 9, BA                                            34,82     členský poplatok                       30.11.2017
158    MP Profit PB, Hliníky 712/25, Považská Bytrica     360,00     VO pre rekon.KD                       30.11.2017   
159    školská jedáleň Kr.Poľana                                        51,20       réžia MŠ                                   04.12.2017
160    S.Vanát, Kapišová 58                                             157,14     oprava STHIL-benz.píla             04.12.2017
161    Technické služby mesta Svidník                             157,50    vývoz KUKA nádob                    06.12.2017
162    Slovak TELEKOM a.s. BA                                       47,40    pevná linka intenet                      06.12.2017
163    Technické služby mesta Svidník                              26,00    plošina  VO                                 06.12.2017
164    cent.polyg.služieb ,Sklabinská 1 , BA                      55,53    tlačivá (matrika)                          06.12.2017
 
165    LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomašikova 23/D 1 278,47  vianočný príspevok  (star.dôch.) 04.12.2017
166    VVS a.s. Svidník                                                         7,06     vodné , stočné DS                   12.12.2017
167    Slovak TELEKOM s .r.o. BA                                       0,86    mobol.telefón                            18.12.2017
168    VSE, Mlynská 31, KE                                               45,89    elektina KD                                22.12.2017
169    VSE, Mlynská 31, KE                                             243,88    elektrina OCú                            22.12.2017
170    VSE, Mlynská 31, KE                                             250,00    zálohová platba Ocú                 15.01.2018
171    VVS a.s. Svidník                                                      46,86    vodné stočné OCú, KD              22.12.2017 
172    C.Dudáš Sov.hrdinov 373/11 SK                           130,40     upevnenie  drôtov na VO          22.12.2017
173    školská jedáleň- Kr.Poľana                                      40,96     réžia MŠ                                   22.12.2017
174    ML-audit, s.r. o. Nebiljaka 658/7, SK                   1 080,00    overenie účt. závierky 2016     29.12.2017
175    Technické služby mesta Svidník                            157,50    vývoz KUKA nádob                  29.12.2017
176    Slovak TELEKOM  s.r.o. BA                                    47,40     internet                                    05.01.2018
177    VSE, Mlynská 31, KE                                            139,33     elektrina OCú                          22.01.2018
178    VSE, Mlynská 31, KE                                            250,00     zálohová FA elektrina Ocú
179    VSE, Mlynská 31, KE                                            108,54     elektrina KD                               22.01.2018
180    VSE, Mlynská 31, KE                                           -138,53     vrátka  za elektrinu(VO,DS,PZ)  18.01.2018
181    TOPSET Solution s.r.o.Hollého 2366/25B Stupava 12,60    aktuál. prog-licencia                   23.01.2018
                        

rok 2013    

1.    INSPORT s.r.o.              52,00        obecné noviny       

2.    RVC-Prešov                  25,00        členský popl.  

3.    Spol.úradovňa            266,00        rež.náklady Oc.ú.

4.    Spol.úradovňa            167,00        rež.náklady MŠ

5.    Komunálna poisť.          32,50        poistenie prac.obec.služieb 1

6.    Crant Print s.r.o.              8,16        daňové tlačivá

7.    TELEKOM s.r.o              47,28        telefónny poplatok

8.    TS -Svbidník                162,50        vývoz KUKA nádob

9.    Východosl.ener.            478,00        zálohaová platba Oc.ú

10.  Východosl.ener.            763,00        zál.plat.KD,DS,VO,PZ

11.  Východosl. ener.             17,57        dopl. Oc.ú

12.   RVC-Prešov                   36,00        školenie

13.  Le CHEQ. DEJ. s.r.o      502,73        strávne lístky 1-4.mesiac

14.  Spol.úradovňa               813,70        rež.náklady

15.  F.A.HAYEKA-nadácia       27,00        uživ.prísp."samospráva"

16.  Východosl.ener.               42,80        dopl.energia

17.  Východosl.ener.               42,80        dopl. energie 

18.  VCýchodosl.ener.         -144,19        vrátka elekt.Oc.ú

19.   RTVS                              55,68        admin.popl.

20.   TELEKOM                       42,73        tel.popl.

21.   TS -Svidník                    162,50        vývoz KUKA nádob

22.    FEBA PROJEKT s.r.o.   207,66        kanc.a čist.potreby   MŠ

23.    FEBA PROJEKT s.r.o.     83,00        učebné pomôcky MŠ   111 dotácia

24.    VVS                                  7,69         vodné -stočné DS

25.    Ing.Kováč                       130,00        softver agenda obce

26.    DEJENUER s.r.o.            206,00        stravné lístky   SF

27.    VVS                                  28,92        voda Oc.ú KD,

28.    IVES                                 25,09        údržba matr.prog.    111  z dotácie

29.    SOZA                                20,40        admin.popl.

30.    Predaj,servis výp.tech.      29,00        toner

31.    Spoločná úradovňa           60,00        služby prac.opatr.

32.    TS -Svidník                      162,50        vývoz KUKA nádob

33.    Centr.nez.spol.                 149,00        int.prístup portál samospráva

34.    TELEKOM                         43,03        tel.popl.Oc.ú

35.    SUčko-Hunkovce             947,00        odhrňanie snehu 12.2012-3.2013

36.    ALIANZ -poisťovňa           308,01        poistenie majetku OC.ú,MŠ

37.    SLOVGRAM                      33,50        admin.poplatok

38.    WEBNODE                         71,85        portál web.stránky

39.    J.Mikita Stropkov              312,00        údržba KD

40.    ZMOD združenie                20,00        členský popl.

41.    Východosl.ener.               721,00        záoh.l.platba KD,DS,VO,PZ

42.    Východosl.ener.                478,00       záloh.platba OC.ú

43.    TS-Svidník                        162,50        vývoz KUKA nádob

44.    TELEKOM                          42,04        telef.popl.Oc.ú

45.     Spol. úradovňa                 167,28       služby MŠ 111-z dotácie

46.    T.Matkobiš                         131,50        materiál spot.KD

47.    ALNA s.r.o.                        117,00        mater.obec.služby 2

48.    VANAT-Kapišová                 27,00        oprava kosačky mal.obecné služby  3

49.    CVC Svidník                     195,00         výchovno-vzdel.činnosť

50.    TS-Svidník                        243,75        vývoz KUKA nádob

51.    TELEKOM                           45,73        telef.popl.Oc.ú

52.    Spoločná úradovňa             60,00        správny popl. stav.kon.

53.    MONFILD s.r.o                      23,65        teleskopická tyč 

54.    VVS                                        7,92        vodné -stočné DS

55.    FEBA PROJEKT s.r.o.           77,45        kanc.a čist.potreby

56.    CVC- Giraltovce                  390,00        výchovno-vzdel.činnost

57.    Vydavateľstvo                          7,60        časopis pre MŠ

58.    VVS                                        16,40       vodné -stočné OC.ú,KD

59.    TS-Svidník                           162,50        vývoz KUKA nádob

60.    TS-Svidník                           153,10        vývoz kontajner     

61.    TELEKOM                              40,98        telef.popl.Oc.ú

62.    VANAT.Kapišová                     72,88        materiál malé obec.služby 4

63.    VANAT -Kapišová                    71,10       oprava kosačky   5

64.    Komunálna poisťovňa               6,50       poistenie prac UPSVaR   111

65.    ALNA  s.o.r.                             53,00       prac.pomôcky  UPSVaR  1 /111

66.    ALNA s.r.o.                            189,00        odpadové nádoby

67.    TS-Svidník                             254,88        vývoz kontajner

68.    VSE-KE                                    478,00    záloh.platba elektrina

69.    VSE-KE                                    721,00    záloh.platba elektr.KD,DS,VO,PZ

70.    Telekom                                     51,47    telef.poplatok

71.    TS-Svidník                                157,50    vývoz KUKA nádob

72.    T.Matkobiš T&M                        122,30    spotrebný mat. obec

73.    LE CHEQUE DEJENUER           627,30     stravné lístky 5-9/2013

74.    ALNA SK s.r.o.                            53,00    prac.pomôcky- aktivačné

75.    ŠEVT BB                                    16,99    tlačivá MŠ

76.    TELEKOM                                  41,60    telef.poplatok Ocú

77.    TS-Svidník                                157,50    vývoz KUKA nádob

78.    VVS -Sk                                        7,92    voda DS

79.    RVC-PO                                       11,55    brožúra

80.    T.Drabová -hračky                     141,14    hračky MŠ

81.    DATA TRADE s.r.o.                      38,40    INFO OBCE

82.    Školská jedáleň                         116,48    režia zamestnanci MŠ

83.     TS- Svidník                                71,60    oprava VO

84.    MGP-Groško                                35,00    pohrebiská

85.    RVC-PO                                        18,00    školenie

86.    ALNA SK s.r.o.                                47,40    mater.oprava sanity MŠ

87.    ALNA SK s.r.o.                                52,90    spotr.mat.

88.    školská jedáleň                                25,60     režia MŠ

89.    VVS-Svidník                                     32,81    voda KD,Ocú

90.    TELEKOM                                        40,98    telefonný popl.Ocú

91.    TS-Svidník                                      157,50    vývoz KUKA

92.    N.Orlík úradovňa                             186,96    réžia MŠ 111

93.    Centrum polygraf.služieb BA              32,31    tlačivá- matrika 111

94.    NOMILAND s.r.o.                               283,50    inventár MŠ      111

95.    FEBA PROJEKT s.r.o.                       103,45    čist.a.kanc.potreby Ocú

96.    FEBA PROJEKT s.r.o.                          99,60    školské potreby    111

97,    MATKOBIŠ T&M                                   56,70    stav.mater.zrkadlo

98.    ALNA SK s.r.o                                       53,00    prac.náradie- aktivačné  

99.    ALNA SK s.r.o.                                     260,00    rebrík-inventár Ocú

100.    Školská jedeleň                                    23,04    réžia stravné MŠ

101.    VIAPRO                                             318,00    zrkadlo -inventár Ocú

102.    VSE-KE                                              478,00    zálohová platba OCú

103.    VSE-KE                                               721,00    zál.platba DS,KD,VO.PZ

104.    TELEKOM                                             46,57    telef.popl.  Ocú

105.    TS-Svidník                                          236,25    vývoz kontajnera

106.    S. Hvozda                                            674,00    prac.odev a obuv

107.    ALNA SK s.r.o.                                       53,00    prac.náradie- aktivačné111

108.    PARAPETROL                                     277,20    asfaltová drť 111

109.    Školská jedáleň                                     24,32    réžia MŠ

110.    TS-Svidník                                            157,50    vývoz KUKA nádob

111.    TELEKOM                                               47,58    telef.poplat.

112.    S.Hvozda                                                 45,00    reflex.vesta MŠ    111

113.    ALNA SK s.r.o.                                         55,10    spot.mater.

114.    ALNA SK s.r.o.                                         26,50    prac.nár. aktivačné  111

115.    INPROST s.r.o                                          52,00    tlač-noviny

116.    Stanislav Hvozda                                       80,00  reflexné prvky -Mikul.darček

117.    OZ DUKLA                                                20,00   čl.popl.

118.    VVS a.s.                                                      7,84    vodné-stočné DS

119.    VVS a.s                                                    17,39     vodné -stočné

120.    Slov.pošta a.s.                                            14,20   časopis MŠ

121.    ZMOS                                                           33,90  čl.poplatok

122.    Geodézia-SK                                              180,00  admin popl.-chdník pri ZŠ

123.    Školská jedáleň                                            19,20   réžia MŠ

124.    M.Vachna                                                     297,00  oprava a dodt.k počítaču -matrika 111

125.    M.Vachna                                                       42,70  ochrana počítača

126.    Ing.Paluščák                                                500,00  projekt-chodník pri ZŠ 

127.    TS SK                                                           157,50 vývoz KUKA

128.    Motorest, J.Laca                                            80,00   podanie stravy -Silvester 2013

129.    TELEKOM a.s.                                                37,82  telef.poplatok

 

ROK         2014

 

1 .    IRBIS CORPORATION  s.r.o.                         14 340,00    rekonštrukcia MŠ -kapitál 111

2.    Spolok obec.starostov                                        300,00    členský poplatok

3.    SÚ- N.Orlík                                                          266,00    základný popl.

4.    SÚ - N.Orlík                                                         186,96    režijné náklady MŠ

5.    VSE-KE                                                                  61,66    doplatok za el.energiu Oc.ú.

6.    VSE-KE                                                           - 1 098,08    vrátka za el.energiu DS,KD, VO, PZ

7.    SÚ- N.Orlík                                                             20,00    za službu soc.prac.

8.    VSE-KE                                                                472,00    zálohová platba Oc.ú.

9.    VSE-KE                                                                434,00    zálohová platba DS,KD,VO,PZ  

10.    DEJENUER s.r.o.                                                834,02    strav.lístky 1-5/2014

11.    ZŠ- jedáleň                                                            3,04    režijné náklady na stravu  MŠ

12.    TS-Svidník                                                         157,50    vývoz KUKA

13.    RVC-PO                                                               25,00    členský poplatok

14.    TELEKOM                                                             38,45    telef.poplatok

15.    Národný ústav celoživot..vzdelávania                    20,00    školenie  oblasť školstva

16.    Soft-Techt. s.r.o.                                                    19,90    toner pre tlačiareň

17.    Liber-tech s.r.o.                                                      18,00   toner pre kopírku

18.    RTV-BA                                                                  56,78    poplatok za RaTv

19.    OZ DUKLA-Maska                                                104,00    čl.poplatok na obyvateľa

20.    Svidnícka tlačiareň                                               225,60    propagačný materiál /2013/

21.    SÚ-N.Orlík                                                            821,60    režijne náklady /1 obyv.3,95/

22.    OK-SOFT s.r.o.                                                    130,00    soft.evid.obyvateľov

23.    ŠJ-Kr.Poľana                                                          20,48    režijné náklady MŚ

24.    TS- Svidník                                                           157,50    vývoz KUKA

25.    TELEKOM                                                               37,48    telef.poplatok

26.    FEBA PROJRKT s.r.o                                              99,60    učebné pomôcky MŠ 111

27.    IRBIS CORPORATION s.r.o.                                3 560,00  rekonšt.MŠ-kapitál.výd.  /dot. 111/

28.    CVC  - Svidník                                                         65,00  vzdelávanie detí

29.    VVS-Svidník                                                             21,20    vodné stočné Ocú

30.    CEnt.nezis.spol. OZ                                               149,00    portál

31.    IVES -KE                                                                  25,09    program matriky 111

32.    SOZA                                                                       20,40    ochr.zv.autorov

33.    Slovgram                                                                  33,50    autor.zákon

34.    ŠJ-Kraj.Poľana                                                         19,20    režijné náklady MŠ

35.    TS-Svidník                                                              157,50   vývoz KUKA

36.    TELEKOM s.r.o.                                                        37,55    telef.poplatok

37.    VVS-Svidník                                                                7,24    vodné ,stočné DS

38.    CVC - Arcibiskupstvo PO                                          65,00    vzdelávanie detí

39.    TIMI -nezis.org. Košice                                           200,00    transfer jednotlivcovi

40.    JAMATO-Hunkovce                                                159,00    údržba MK

41.    DEJENUER s.r.o                                                     187,94   stravenky - čerpanie SF

42.    ŠJ-Kraj.Poľana                                                         18,28    režijné náklady MŠ

43.    TELEKOM  s.r.o.                                                        37,56   telefonny poplatok

44.    TS-Svidník                                                               236,25   vývoz KUKA

45.    Východosl.energ. KE                                               472,00    záloh.platba VO,KD,DS,PZ

46.    Východosl.energ. KE                                                434,00    zálohová platba ocú

47.    ALNA SK s.r.o.                                                          101,10    materiál na kosačku 

48.    S.Vanat-Kapišová                                                      557,99  /kosačka+material/

49.    ŠJ-Kraj.Poľana                                                            23,04    režijné náklady MŠ     

50.    TS-Svidník                                                                157,50     vývoz KUKA   

51.    Telekom s.r.o.                                                              37,21    telef.poplatok

52.    S.Vanát Kapišová                                                      678,00    /údržba kosačky+mater. /

53.    Slov.pošta                                                                     7,60    časopis MŠ

54.    ISPORT s.r.o.                                                              15,60    doplatok  obecné noviny

55.    VVS -SK                                                                        7,13    vodné ,stočné DS

56.    S.Vanát-Kapišová                                                        85,12    materiál kosačka

57.    Ľ.Vanda-ELCARTECH                                               560,00    /rozhl.ústredňa /

58.    S.Hvozda -Sk                                                             141,80    prac.odev -aktivačné práce 111

59.    ALNA  SK s.r.o.                                                            48,60    pracovné náradie -aktivačné 111

60.    VVS -Svidník                                                                28,58    voda KD,cintorín ,Ocú.

61.    Škol.jedáleň -Kr.Poľana                                                23,04    režijne náklady MŠ

62.    TS- Svidník                                                                 157,50    vývoz KUKA

63.    Telekom  s.r.o.                                                               38,11   telef.poplatok

64.    Ing.M.Benka -Goč                                                          50,00   projekt -KD

65.    Ing.M.Benka-Goč                                                           50,00   projekt -DS

66.    Laca Ján- Motel                                                           142,34   podanie stravy  šport.hry

67.    ALNA SK s.r.o.                                                             190,40   prac.pomôcky-aktivač. 111

68.    ALIANZ- Slovenská poisť.                                             100,02  poist.digit.techn. MŠ   

69.    T.MATKOBIŠ-T&M                                                        217,40  spotr.materiál /farba .../

70.    DEJENUER s.r.o.                                                          834,02  stravné lístky  /6-10/2014/

71.    FEBA  PROJEKT s.r.o.                                                   39,35   čist.prostr.-matrika  111

72.    Východosl. energet.-KE                                                472,00   záloh. plat. elektrina Oc.ú

73.    Východosl.energet.-KE                                                 434,00   záloh plat.elektrina VO,DS,KD,PZ

74.    TS - Svidník                                                                  157,50    vývoz KUKA

75.    TELEKOM   s.r.o.                                                            39,41    telef.poplatok

76.    WEBNODE                                                                     92,90    vebová stránka obce -pop.      

77.    IRBIS CORPORATION s.r.o                                      400,00    porad.služby                  

78.    ALNA SK s.r.o. Svidník                                                190,40    prac. obu.  -aktivač.111

79.    TS Svidník                                                                      157,50   vývoz KUKA

80.    TELEKOM                                                                         39,41   telef.popl.

81.    Vanat Slavomír-Kapišová                                            123,89   materiál kosačky

82.    VVS-Svidík                                                                           7,13   vodné-stočné DS

83.    TS Svidník                                                                       137,84   vývoz kontajnera

84.    ALNA SK s.r.o.                                                                190,40  prac.náradie - aktivač.111

85.    DATATRADE s.r.o.                                                           38,40    portál

86.    GAS-MG,spol.s.r.o.                                                        5274,99  fasáda -záloha DS

87.    VVS-SK                                                                                    6,88 vodné,stočné KD.Ocú

88.    T&M  Matkobiš                                                                     88,70 materiál MŠ 111

89.    ŠJ Kr.Poľana                                                                        23,04 režia  za zamestnancov

90.    Ocú N.Orlík spol.úradovňa                                             206,64 sprac.miezd,účtovníctva

91.    TS Svidník                                                                         157,50 vývoz KUKA nádob

92.    TELEKOM                                                                            48,34 telef.poplatok

93.    RVC - PO                                                                              18,00 popl.za školenie

94.    FEBA PROJEKT s.r.o.                                                        69,62 materiál spotr.

95.    FEBA PROJEKT s.r.o.                                                        23,55  kanc. potr. MŠ 111

96.    FEBA PROJEKT s.r.o.                                                        33,42 kanc.potr.matrika 111

97.    FEBA PROJEKT s.r.o.                                                    132,80 učeb.pomôcky   111

98.    S.Hvozda SK                                                                     590,00 prac.odevy

99.    ALNA SK s.r.o.                                                                  198,00 KUKA nádoby

100.    ALNA  SK s.r.o.                                                               190,40 prac.pomôcky 111

101    M.Groško MGP.                                                                    35,00 pohrebiská

102    ŠJ-Kr.Poľana                                                                        28,88 réžia MŠ

103    TELEKOM                                                                              42,98 tel.popl.

104    TS- Svidník                                                                           236,25 vývoz KUKA

105    RVC PO                                                                                   18,00 školenie

106    GAS-MG spol. s.r.o.                                                          4 549,99 výmená  okkenných výplní a dverí DS

107     VSE KE                                                                                  472,00 zálohová platba elektr.Ocú

108    VSE KE                                                                                   434,00 záál.plat.VO,DS,KD.PZ

109    GAS-MG spol.s.r.o.                                                           3 671,12  fasada DS- doplatok 

110    ALNA & SK s.r.o.                                                                  190,40 materiál akt  .práce 111

111    ŠJ    Kr.Poľana                                                                        24,32 réžia MŠ

112    Telekom                                                                                    43,50 tel.popl.

113    TS -Svidník                                                                             157,50 vývoz KUKA

114    ZMOS                                                                                        33,99   členské 

115    centr.polyg.služieb BA                                                            28,36    matričné tlačivá 111 

116    Slov.pošta                                                                             14,20    časopis MŠ

117    VSVS                                                                                     7,06    vodné stočné DS

118    VSVS                                                                                    47,84   vodné , stočné KD,Oc.Ú

119    Školská jedáleň      Kr.Poľana                                                   19,20   režijné náklady MŠ

120    Vanát Kapičová                                                                      102,40   oprava píly

121    M.Rodák stolárstvo SK                                                            950,00   zhotovenie skriniek MŠ    111

122    M+R elektronika SK                                                              8 800,00   kamerový systín    111

123    telekom                                                                                    55,82   telefonny poplatok

124    TS Svidník                                                                              157,50   vývoz KUKA     

 

       ROK 2015                                          

por.číslo FA    Názov dodávateľa           suma v €  na úhradu         popis fin .operácie        dátum  úhrady

1.                Spoločná úradovňa Svidník                      266,00         réžijné náklady                         15.01

2.                Spoločná úradovňa Svidník                      206,64         sprac.účtovníctva                      

                                                                                                 a miezd MŠ 111                        15.01

3.                Reg.vzdelávacie centrum Prešov                 25,00       členský poplatok                         15.01

4.                SOS spoloč.starostov  SK                         350,00      členský poplatok                         20.01

5.                KASPA SLOVAKIA s.r.o. KE                    100,00        sprac.VO sklen.výplne ZŠ            26.01      

6.                KASPA SLOVAKIA s.r.o. KE                    100,00        sprac.VO podlahy ZŠ                  26.01

7.                ŠJ Kr.Poľana                                             21,76        réžijné  náklady na stravu MŠ      05.02

8.                TS mesta Svidník                                     157,50         vývoz KUKA nádob                     05.02

9.                TELEKOM  -BA                                          52,99        telef.poplatok                              10.02

10.              A.V.Z.,s.r.o. Mudr.Slepecká                         16,00         poplatok  za lekársky  posudok   

                                                                                                     pre občianku obce                        10.02

11.               Spoločná úradovňa -Svidník                        20,00         poplatok za opatr.službu pre prac.

                                                                                                    spol.úradovne                             10.02                

***                omylom vynechané číslo                           

13.                KASPA Slovakia s.r.o.                             100,00        VO- územný lpán obce                  10.02

14.                VSE - KE                                                400,00       záloha energia Oc.ú                     16.02

15.                VSE - KE                                                709,00        záloha VO,KD,DS,PZ                   16.02

16.                RTVS-Bratislava                                        56,83        poplatok za rozhlas                      18.02

17.                RVC-Prešov                                              18,00        školenie elktron.trhovisko             19.02

18.                Spoločná úradovňa -Svidník                      813,70        popl.za činnosť úradovne 

                                                                                                    na  1obyvateľa                             23.02

19.                MADE spol.,s.r.o.  B.Bystrica                       1,00          informačný systém DEUS               23.02

20.                ŠJ- Krajná Poľana                                     14,08         režijné náklady za MŠ                    27.02

21.                TS - Svidník                                            157,50         vývoz KUKA nádob                         10.03

22.                TELEKOM -BA                                          39,74         telef.poplatok                                 10.03

23.                DAMAJO-Hunkovce                                   435,50        odhrňanie snehu                             10.03

24.                VIP -CARD s.r.o. Michalovce                        84,00         soc.fond-poukazy                            10.03

25.                IVES - Košice                                             25,00         udržba programu -matrika 111           16.03

26.                VVS- Svidník                                               6,97          vodné stočné Oc.ú                           16.03

27.                FEBA projekt s.r.o. BJ                                80,51          čistiace prostr.   Oc.ú                       16.03

28.                FEBA projekt s.r.o. BJ                                44,30           kancelárske potreby- matrika    111     16.03

29.                FEBA projekt s.r.o. BJ                                182,60        školské potreby MŠ -hmot. nud. 111      16.03

30.                OK soft s.r.o.  Púchov                                 130,00         evidencia obyvateľov ,

                                                                                                       daní,poplatkov                                    20.03

31.                 VVS - Svidník                                             63,47         vodné -stočné KD                               20.03

32.                SLOVGRAM-BA                                          33,50         poplatok - autorský zákon                   27.03

33                IRBIS Slovakia s.r.o.Svidník                       1 799,70        spol. výmena okien KD                      31.03

34                DEJENUER s.r.o. BA                                    195,54       stravné lístky SF                                31.03

35                ŠJ Kr.Poľana                                                  28,16       režijne náklady  na stravu MŠ              01.04

36               Východosl.reg.n.o. PO                                    300,00        statický posúdok -telocvičňa ZŠ            01.04

37                TELEKOM  -BA                                              40,79        telef popl.                                          08.04

38                TS - SK                                                         236,25      vývoz KUKA nádob                            14.04 

39                IRBIS Slovakia s.r.o. Svidník                        6 046,57        výmena výplní otvorov KD                 23.04.    111

40                MADE spol. s.r.o. B.Bystrica                             27,50    syst.podp.URBIS                                08.04

41                TS mesta Svidník                                             40,40    udržba VO                                        14.04

42                Ing.Parada Svidník                                           80,00    revízna správa DS  /zníž.ističov/          10.04      

43                SOZA ochr.aut.práv BA                                    20,40    poplatok                                           14.04

44                Centr.nezisk.organ.BA                                        149,00    int.prístup k portalu iSamospráva        14.04

45                ALLIANZ poisť. Svidník                                        308,01    poistenie majetku  obce                      28.04

46                 Združenie na pomoc  ľuďom      NO                      100,00    prísp.na výťah NÁŠ DOM               28.04

47                Ing.Parada Svidník                                                80,00      ravízna správa KD /zníž.ističa/        30.04

48                WEBNode  SK                                                    55,85       balík služieb  web stránka obce        29.04

49                ŠJ Kr.Poľana                                                       20,40        režijne náklady MŠ                        30,04

50                TS mesta SK                                                    157,50        vývoz KUKA nádob                        06.05.

51                Telakom BA                                                        40,79        tel.poplatok                                    15.05

52                Irbis Slovakia s.r.o. Svidnik                             28 104,72        výmena výplní otvorov KD            05.06.

53                LE DEJENUER s.r.o. Bratislava                           296,88        stravne lístky /Deň matiek/           12.05.

54                T&M Svidník                                                       105,30    spotr.materiál KD                           19,05.

55                Gužo, A Kružlová                                                150,00    zmluva o dielo                                19.05.

56                VSE -Košice                                                        709,00    zálohová platba  DS,KD,VO.PZ      15.05

57                VSE -Košice                                                        400,00    zálohová platba  Ocú                      15.05.

58                M&J Slovakia s.r.o. Krajná Poľana                         158,00   podanie stravy /Deň matiek/            17.05.

59                M.A.Slovakia s.r.o. Ladomerská vieska                   129,01   spotrebný tovar -kosačky                 31.05.

60                Spoločná úradovňa N.Orlík                                    206,64    sprac.účtovníctva MŠ                     04.06

61                NOMIland s.r.o. Košice                                         449,00    inv.MŠ                                         11.06.

62                URBAN studio Košice                                           500,00   sprac . územného plánu obce           24.06.

63                Školská jedáleň Kr.Poľana                                    24,32    réžia MŠ            

64                TS -Svidník                                                        193,27    vývoz kont.                                    08.06.

65                VSE-KE                                                                8,10    popl.za výmenu ističa KD                11.06.

66                VSE-KE                                                                8,10    popl. za výmenu ističa DS               11.06.

67                TS - Svidník                                                        157,50    vývoz KUKA nádob                        12.06.

68                Slovaktelekom a.s..BA                                           39,41    telef.poplatok                                17.06. 

69                Komunálna poisťovňa                                            19,50    poistenie pracovníkov  akt.prác        08.06

70                DE JENUER s.r.o.BA                                            999,40    stravné lístky                                12.06

71                VVS    KE                                                              7,13      vodné stočné                               12.06.

72                ALLIANZ s.r.o.                                                    100,02       poistenie digit.techniky MŠ           19.06.

73                Slavomír Vanát, Kapišová                                    247,00        oprava  kosačky                          19.06.

74                Kooperatíva poisťovňa                                            97,75    zákonná poistka FABIE                  19.06.

75                S.Hvozda, Svidník                                                306,30    nákup odevov akt.prac.    111          26.06

76                VVS KE                                                                26,42    vodné,stočné  Oc.ú                        30.06.

77                ŠJ Kr.Poľana                                                         25,60    režijne náklady MŠ                        30.06

78                CVC- Svidník                                                         65,00    popl.za centrum voľ.času 1 dieťa     09.07.

79                Telekom BA                                                           39,41    telef.poplatok                                09.07.

80                MADE spol. s.r.o.   B.Bystrica                                  27,50    program URBIS                            09.07.

81                TS mesta Svidník                                                157,50       vývoz KUKA nádob                      20.07.  

82                ALNA SK s.r.o. Svidník                                        306,40       pracovné náradie  Akt.prac. 111    28,07.

83                TELEKOM  BA                                                      43,84    telef.poplatok                                17.08.

84                TS mesta Svidník                                                   157,50  vývoz KUKA nádob                        17.08

85                VVS KE                                                                214,81    vodné,stočné OC.ú                        

86                VVS KE                                                            -   214,81      --- "   ---

87                VVS KE                                                            -     2,65      --- "   ---                                    24.08.

 

88                VSE -KE                                                                709,00    záloha energia KD.VO.DS        17.08.

89                VSE- KE                                                                400,00    záloha energia Oc.ú.                17.08.

90                ALNA SK s.r.o. Svidník                                            306,40    naradie aktivačné 111              20.08.

91                Geodézia s.r.o. Svidník                                            600,00    výškopis cesty                          20.08.

92                VSE - KE                                                                -1,31      vrátka mylných prepočtov          24.08.

93                VSE- KE                                                                 -0,49     vrátka mylných výpočtov            24.08.

94                VSE- KE                                                                - 0,20     vrátka mylných výpočtov            24.08.

95                TS mesta Svidník                                                  388,84     vývoz kontajnera                       28.08.

96                TS  mesta Svidník                                                 157,50     vývoz KUKA nádob                   03.09.

97                Slovak Telekom                                                       39.41    telef.poplatok                            14.09.

 

98                  VVS Svidník                                                            7,13    vodné, stočné DS                     14.09.

99                  M.Medlen-JURIS DAT BA                                       16.60     brožúra MŠ        111                21.09.

100                DATA TRADE s.r.o Zl.Moravce                                46,56    sprav.portál samospráva            21.09.

101                Slavomír Vanát Kapišová                                        138,49   oprava kosačky, nákup mat.       21.09.

102                Šarišské združ.matrikárok                                           8,00    členský príspevok   111             21.09.

103                ALNA SK s.r.o. Svidník                                           306.40    nákup náradia        111            30.09.

104                VVS    Svidník                                                         13,75    vodné, stočné  Oc.ú, KD          02.10.

105                RVC Prešov                                                             18,00    školenie-  register adries           02.10

106                ZŠ -ŠJ Krajná Poľana                                               43,52    režijné náklady MŠ                  02.10.

107                Obec N.Orlík - úeradovňa                                        186,96    sprac.miezd, účtov. MŠ 111      02.10.

108                Ing.Pluščák Ľutina 95                                              600,00    projekt ihrisko                          06.10. 

109                Slovak Telekom      BA                                             43,31    telef.poplatok                          12.10.

110                TS mesta Svidník                                                   236,25  vývoz KUKA nádob                    20.10

111                Slovak TELEKOM a.s. BA                                          3,10   poplatok mob.tel.                      12.10.

112                FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                                       101,08  čistiace prostr.matrika   111        12.10.

113                MADE spol.s.r.o BB                                                27,50   softvér                                       02.10.

114                FEBA PROJEKT s.r.o.BJ                                         66,40    učebné pomôcky MŠ 111          12.10.

115                CONFER s.r.o. Kremnická 3 LM                             999,60     stoličky pre DS                         22.10.

116                M.Groško Miňovce                                                   35,00    pohrebiská -aktualizácia             27.10.

117                M.Lažo AUDIT s.r.o.  SK                                     1 200.00    audit 2014 ,  VS 2013,2014       30.10.

118               TOP SET s.r.o. Stupava                                             4.80    migrácia dát -dane a poplatky     27.10.

119               ALNA SK s.r.o. SK                                                  165,30   flexi-brúska                               27.10.

120               Školská jedáleň Kr.Poľana                                          38,40    režia MŠ                                 30,10.

121                TS mesta Svidník                                                    157,50    vývoz KUKA nádob                  04.11.

122                SLOVAK TELEKOM BA                                            42,43    telef.poplatok                          10.11.

123                 VSE KE                                                                400,00    záloha elektrina    Ocú              16.11.

124                 VSE KE                                                                709,00    záloha elektrina DS,KD,VO, PZ 16.11.

125                ALNA SK s.r.o.  SK                                                158,20    aktivačné  prac.pomôcky   111     23.11.

126                S.Hvozda Karpatská ,SK                                           68,80     ochranné pomôcky         111      23.11.

127                Slovak TELEKOM a.s. BA                                          28,48    mobilný telefń                          25.11.

128                Gréckokatol.arcibiskupstvo PO                                   65,00     popl.CVČ  /1 dieťa/                  25.11.

129                Školská jedáleň  Kr.Poľana                                       39,68    réžijné náklady MŠ                    04.12.

130                TS mesta Svidník                                                   157,50    vývoz KUKA nádob                   04.12.

131                  SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                   30,14    telef.poplatok                          08.12.

 

132                TS mesta Svidník                                                     26,00    za VO plošina                        08.12.

133                ALNA SK s.r.o. Svidník                                           330,00     nákup smetných nádob          17.12.

134                DISIG ,a.s. Záhraddnícka 51 BA                               103,20   certifikát Dcom                       17.12.

135                Slovak TELEKOM a.s. BA                                         32,68    telef.popl.mobil                      17.12.

136                VVS KE                                                                    7,06    vodné stočné DS                    17.12.

137                ZMOS BA                                                               34,98     členský poplatok                    18.12.

138                VVS    KE                                                               12,18    vodné ,stočné KD.Ocú            18.12.

139                DEJENUER s.r.o.                                                    999,40   stravné lístky                          22.12.

140                školská jedáleň Kr.Poľana                                          33,28    režia MŠ                               22.12.   

141                S.Hvozda , Karpatská, Svidník                                  450,00    prac.odev                              28.12.

142                TS mesta Svidník                                                    157,50    vývoz KUKA nádob                31.12.

143                Slovak TELEKOM a.s. BA                                         32,80    tel.popl.pevná linka

144                Slovak TELEKOM a.s. BA                                         28,78    tel.popl.mobil                

             

ROK 2016  

č.f.              dodávateľ                               suma v €    druh dodávky                dátum úhrady

1.                    Kom.poisťovňa                                            19,50    poistenie §52   Zč.52                     07.01.

2.                    Kom.poisťovňa                                            13,28    poistenie §54   Zč.29                     07.01. 

3.                    Kom.poisťovňa                                            16,25    poistenie §52a  Zč.87                    02.02

4.                    MADE B.Bystrica                                         27.50    sys.podpora URBIS                       07.01.

5.                    Spol.úradovňa N.Orlík                                 266,00    režijne náklady na rok 2016            13.01.

6.                    Spol.úradovňa N.Orlík                                 186,96     spracovanie miezd  MŠ                 13.01.   

7.                    S.Hvozda, Svidník                                      374,40    pracovné odevy §52    111              25.01.     

8.                    S.Hvozda Svidník                                       395,00    pracovné odevy §52a   111             25.01.

9.                    RVC Prešov                                                25,00     členský poplatok                           25.01

10.                   ŠJ.Kr.Poľana                                              32,00    režijné náklady MŠ                        02.02.

11.                   TS mesta Svidník                                       157,50    vývoz KUKA                                 04.02.

12.                   Slovak TELEKOM  BA                                  36,05    telef.popl.  pevná linka                  12.02.

 

13.                   Slovak Telekom BA                                       36,58    telef.popl.  -mobil                           12.02.

14.                   VSE- KE                                                     476,00    zálohová FA elektrina Ocú             15.02.

15.                   VSE-KE                                                      617,00    záloh. FA elek. DS,KD,PZ,VO       15.02.

16.                   S.Hvozda Svidník                                          113,00    prac.odev    §54 Zč.29   111           17.02.

17.                   RTVS BA                                                       56,83    poplatok rozhlas                            22.02.

18.                    ALNA s. r. o. Svidník                                     373,90   ochran.pomôc.  § 52 Zč.52  111      26.02.

19.                   S.Hvozda Svidník                                           396,00    ochran. pomôc  §52a Zč.87 111      26.02.

20.                   TS mesta Svidník                                           157,50    vývoz KUKA                                 29.02.

21.                   ŠJ Kraj.Poľana                                                 26.88    režijné náklady MŠ                        29.02.

22.                   I.Picková ,Botanicka 65 , Brno                          231,07   učebné poôcky MŠ   111                 09.03

23.                  Slovak Telekom BA                                            43.31    telefonny popl.- pevná sieť              08.03.

24.                  OK FOST.Ing. Kováč. Púchov                            130,00    licencia DZN ,evidencia obyvat.       08.03.

 

25.                FEBA RROJEKT s.r.o. BJ                                    389,85    materiál         č.d.87 §52a                04.03

26.                FEBA PROJEKT s. r. o. BJ                                    78,93    čist.prostriedky     č.d.52 §52            04.03

27.                FEBA PROJEKT s.r.o. BJ                                     116,20    školské potreby  MŠ     111               04.03.

28.                Slovak TELEKOM s.r.o.BA                                     28,48    telef.popl.- mobilná sieť                   15.03.

29.                BENKA-GOČ, Zlaté 166 ,Rokytov                        2 700,00    sprac.projektu KD                           08.03.

30.                Východosl.vodár.spol. KE                                          7,04    vodné DS                                       15.03.

31.                VSE- KE                                                              170.83    zálohy energie Ocú                          24.03.

32.                R.Krajči,Trubin.č.97Lovcica-Trubin                             90,00    ochrana osobných údajov                31.03.

33.                VSE-KE                                                                159,00    záloha energie Ocú                        15.03

34.                LE CHE... DEJENUER s.r.o.BA                               834,02    stravné lístky     Ocú                       11.03.  

35.                ALNA SK s . r. o. Svidník                                        295,30    pracovný materiál  č.d.52 §52        15.03.

36.                Východosl.vodár.spoločnosť KE                                   5,30    vodné Ocú                                    21.03.

37.                Spoločná úradovňa N.Orlík                                    1 060,00    režijné náklady Ocú                        21.03.

38.                N.Skasková Lipová 688/16  SK                              1 470,00    oprava strechy PZ                           21.03.

39.                SOZA ,Rastislavova  3, BA                                        20,40    licencia SOZA                                31.03.

40.                ŠJ.Kr.Poľana                                                            38,40    réžia strava MŠ                              31.03.

41.                LE CHE...DEJENUER s.r.o.                                     227,54      tvorba SF-stravne lísttky                15.03.

42.                Slovak TELEKOM s.r. o BA                                       30,67      telef.popl.-pevná linka                    06.04.

43.                TS mesta Svidník                                                   236,25        vývoz KUKA nádob                      06.04.    

 

44.                RVC nám.Mieru 1 PO                                               18,00    školenie                                        05.04.

45.                MADE spol.s. r.o. Lazovna 69 B. Bystrica                   27,50    podpora programu URBIS              05.04.    

46.                C.Dudaš ELEKTROTRANSPORT CD

                    Sov.hrdinov 373/1 , Svidník                                       55,72    oprava VO                                    13 04.

47.                Slovak TELEKOM a s. BA                                        28,48    telef.popl.-mobil                            13.04.  

48.                Central.nezisk.spol. Einstainova 21 , BA                   149,00    potál iSAMOSPRŔVA                   13.04.

49.                VAPRIO, s. r. o. Strojarenská 848/4, Trnava              325,20   dopravné zrkadlo                           18.04.   

50.                VSE, Mlynská 31, KE                                              118,62   zálohová platba Ocú                        25.04.

51.                ALIANZ slov.poisť. Šturova 7 KE                              308,01   poistenie Ocú

52.                Technické služby Budovateľská 1, SK                        123,95    vývoz kontajnera  111                      25.04.

53.                Technické služby, Budovateľská 1, SK                       126,41    vývoz kontajnera                             25.04.    

54.                S.Hvozda, Karpatska 838/14 , SK                            114,00    ochr.odev a hyg.prostriedky 111        25.04.

55.                ALNA SK s.r.o. SK                                                250,40    pracovné nár.    111                         25.04.

56.                ŠJ  Krajná Poľana                                                    40,69   réžia strava MŠ                               29,04.

57.                Slovak TELEKOM a.s. BA                                        34,84    telef.popl.Ocú                                05.05.

58.                Techniské služby ,Budovateľska 1 , SK                     157,50    vývoz KUKA nádob                        05.05.

59.                Spoločná úradovňa N.Orlík                                      186,96    za sprac.účtovníctva MŠ                04.05.

60.                Reg.združ.pod DUKLOU  -Giraltovce                          63,60   členský poplatok                            05.05.

61.                VSEa.s.  -Košice, Mlynská 31                                  617,00   zálohová platba DS,KD,VO,PZ       16.05.

62.                SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                     28,48    telef.ppopl.-mobil                            18.05.

63.                VSE.a.s. -Košice Mlynská 31                                  + 16,30    vrátka za el.ocú                               20.05.

64.                 VSE a.s.- Košice Mlynská 31                                  280,00 zálohová platba ocú                          16.05.

65.                ALNA SK s r. o. Svidník                                           374,30    nákup materiálu   č.d.52 §52            23.05

66.                ŚJ Krajná Poľana                                                      53,76    réžia MŠ                                        31.05.

67.                TS mesta Svidník                                                    157,50    vývoz KUKA nádob                         02.06.

68.                T.MATKOBIŠ  T&M  Svidník                                     294,51   materiál                                          02.06.

69.                SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                      35,71       telef.poplatov -pevná linka              08.06.

 

70.                KOPERATÍVA  a.s.    poisťovňa                                 96,77        zákonná poistka                            08.06.

71.                VVaK pobočka Svidník                                                7,12       vodné, stočné DS                           20.06.

72.                 VSE-Košice                                                         +182,88    vrátka za elektrinu Ocú                      20.06

73.                ALLIANZ a.s. pobočka Svidník                                  100,02    poistenie majetku MŠ                        27.06.

74.                VSE-Košice                                                            140,00    zálohová platba elektrinaOcú              15.06.

75.                Slovak  Telekom a.s. BA                                           28,98    poplatok mobilný telef.                      27.06.

76.                ALNA SK a.s. Svidník                                             374,40    pracovné pomôcky                            30.06.

77.                Viera Šotová, Svidnička 58                                      330,00    príkazná zmluva PHSR                      20.06.

78.                 ŠEVT a.s. Cementárska 16.BB                                20,16    tlačivá MŠ                                        27.06.

79.                Slavomir Vanát    Kapišová    58                               94.69    nákup materiálu AČ                          27.06.      

80.                VVS a.s. pobočka Svidník                                        11,10    vodné stočné Ocú, KD;                     30.06.  

81.                 ŠJ-Krajná Poľana                                                   52,48    réžia MŠ                                        30.06.

82.                SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                    37,32    poplatok -pevná linka                       11.07.      

83.                TS mesta Svidník                                                   157,50    vývoz KUKA nádob                        11.07 .  

 

84.                TOPSET Solutions s.r.o. Stupava                             79,20    program WinCITY-registratúra        22.07.

85.                DEJENUAR s. r. o. BA                                           834,02    stravne lístky                                04.07.  

86.                MADE spol. s. r.o .    B.B.                                       27,50    techn.podpora URBIS                    04.07.

87.                ARES spol. s. r. o. Športová 5 BA                            21,80    časopis MŠ                                   18.07.          

88.                SLOVAK TELEKOM a.s.                                        28,48    tel.poplatok-mobil                        18.07.

89.                S.Vanát , Kapišová 58                                           134,67     material pre AČ                          22.07.    

90.                VSE KE                                                            +   78,93    vrátka el. za Ocú                         21.07.

91.                TS mesta Svidník                                                  157,50    vývoz KUKA nádob                     03.08. 

92.                SLOVAK TELEKOM s.r. o. BA                                 34,39   telef.popl. pevná linka                  08.08.

 

93.                  Spoločná úradovňa N.Orlík                                     20,00    za služby pre opatrov.činnosť    12.08.

94.                 VSE a.s. Košice                                                    617,00    zálohová platba KD,DS,VO PZ 15.08.

95.                M.Benka-Goč,Zlatné 186 Rokytov                             120,00    projekt nezákonné skládky        03.08.

96.                MAIANA COLSUNTING s. r. o. Svidník                     250,00    spracovanie žiadosti- nezákonné skládky 08.08.

97.                KOSINA SP s.r.o. Čabalovce                                 1 240,00    náter striech DS a Ocú            05.08.

98.                Hudec-ARCHIGRAPH studio Košice                          360,00    obstarávanie územ.plánov.dokum. 08.08.

99.                SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                      28,48    poplatok mobilný telefón              12.08.

100.               TS mesta Svidník                                                    294,70    vývoz kontajnéra                         19.08.

101.                VSE-KE                                                                  61,58     zálohová platba OCú                 23.08.

102.                SLOVGRAM BA                                                       38,50    autorske práva -rozhlas               19.08.

103.                TS mesta Svidnik                                                    236,25    Vývoz KUKA nádob                    02.09.

104.                In kom, spol.s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 KE          1 474,21    dod. tovaru k vým. sviet.  VO      06.09.

105.                SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                      40,39    telef.poplatok pevná linka            06.09.

106.            Spol.úradovňa SK                                                         10,00    admin.poplatok                           13.09.

107.            Technické služby mesta SK                                           711.17    vykonané práce na VO-montáž     13.09.

108.            VVS, KE odš.závod SK                                                   7,12    vodné, stočné  DS                      13.09.

109.            Slovak TELEKOM a.s. BA                                             28,57    mobil.telef.-poplatok                    13.09.

110.             VSE  a.s. KE                                                                62,86    polatok za elektrinu Ocú              27.09.

111.             DATATRADE s r. o. Moyzesova 12 Zl.Moravce                 46,56    služby obce -  info                       27.09.

112.             S.Vanát Kapišová 58                                                     84,09    materiál -kosačky                         27.09.

113.             In kom.spol.s r. o. Cesta pod Hradovou 40 KE                 99,80    2ks.reproduktorov MR                   27.09.

114.             VVS kE odš.závod SK                                                    7,96    vodné , stočné Ocú                      30.09.

115.             FI WOLF Podzáhradná 49, BA                                       28,00    školenie DZN                              30.09.

116.             Školská jedáleň Kr.Poľana                                              46,08    réžia strava MŠ                           07.10.

117.             TS mesta SK                                                              157,50    vývoz KUKA nádob                      07.10.

118.             Slovak TELEKOM a.s.                                                  38,06    tel.polatok -pevná linka                 07.10.

119.            MADE spol.s. r . o. Hurbanova 14A BB                            27,50    podpora programu URBIS            07.10.

120.            Spol.úradovňa N.Orlík                                                   196,80    služby (sprac.účt.a mzdy) MŠ        17.10.

121.            TS mesta Svidník                                                            20,04    výmena reproduktorov MR            07.10.

122.            Matkobiš T&M Svidník                                                    156,60    farba a riedidlá                             07.10.

123.            VSE, Mlynská 31, KE                                                        2,52     výučtovanie  za elektrinu KD        19.10.

124.            SLOVAK TELEKOM a.s. BA                                            28,48    mobil.telef.                                  17.10.

125.            Asoc.správ.regist.M.R.Štefanika 310,Nováky                       39,00   školenie registratúra                    17.10,

126.             VSE, Mlynská 31 KE                                                      63,18    elektrina  OCU                           24.10.  

127.            URBAN studio s.r.o. Bedetiktínska 24                            8 450,00    dielo UPN -návrh                        24.10.

128.            FEBA PROJEKT s. r. o. BJ                                            108,86    kanc.a čistiace potreby                28.10.

129.            FEBA PROJEKT s. r. o. BJ                                            132,80    školské potreby MŠ 111                26.10.

130.            M.Groško -MGP Miňovce 40                                            35,00   doplnenie  hrobov.miest                28.10.   

131.            školská jedáleň ZŠ                                                           43,52  réžia MŠ-                                28.10.

132.            Sunrise Group s. r. o. A.gen Svobodu 6460/32 SK            250,00 spracovanie žiadosti rigol            28.10.

133.            Spol.úradovňa N.Orlík                                                      14,43    starost.o ZˇP 111                08.11.

134.            TS mesta Svidník                                                            157,50    vývoz KUKA nádob            08.11.

135.            Slovak TELEKOM  a.s.    BA                                             37,46    telef.popl.pevná linka        08.11.

 

136.            VSE , Mlynská 31 Košice                                                 425,00    záloha VO, DS,PZ            15.11.

137.            Ing.Pľuščák Ľutina 95                                                      900,00    proj.dokumentáia ( rigol)     08.11.

138.            JOMI-J.Šak s. r. o. Chotča 137                                         828,00    preprava osôb zájazd         14.11.

139.            Slovak TELEKOM a.s. BA                                                 28,48  tel.popl. -  mobilný              14.11.

140.            VSE, Mlynská 31 KE                                                      150,46    vyúčtovanie elektriny Ocú    25.11.

141.            VSE,Mlynská 31 KE                                                         45,01    vyúčtovanie elektriny KD     25.11.

142.             TOMIRA s. r. o. Muškátová 495/38 KE                              39,80    školenie oprávnených osôb-ochr.osob.údajov 18.11.

143.            FEDEST , s. r. o. Zlatá Baňa 110                                12 780,00    rekonštrukcia MK                18.11.

144.            SportObchod .cz.s .r.o.                                                    36,98        lopta                               pokladňa

145.             ŠJ Krajná Poľana                                                            46,08    réžia MŠ                        30.11.

146            Šarišské združenie matrikárok                                               8,00    členský poplatok   (111)         30.11.

147.            TS mesta Svidník                                                            157,50    výkoz KUKA                        07.12.

148.            Slovak TELEKOM  a.s.                                                     39,68    tefef.poplatok pevná linka      07.12

149.            Gajdoš GREPREZENT ,Sekčovská 19, Raslavice                20,80    vlajka smútočná                    07.12.

150.            ZMOS                                                                            35.64    členský poplatok                    07.12.

151.            LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. BA                                 792,68   vianoč. prísp.-starob.dôchod.    13.12.

152.            VVS, a.s. KE , Komenského 50, KE                                   7,03    vodné ,stočné Ocú                   12.12.

153.            TOPSET Solutions s.r.o. Holého 2366/25B Stupava            24,00    registratúra inštalacia            12.12.

154.            Slovak TELEKOM a.s. BA                                                34,57       tel.popl.mobil                    12.12.

155.            VSEa.s., Mlynská 31, KE                                                    216,25        poplatok elekt.Ocú            14.12.

156.            VSE,a.s.Mlynská 31,KE                                                        54,14        popolatok elekt.KD              14.12.

157.            VSE,a.s. Mlynská 31, KE                                                    150,00   preddavok elekt.KD                15.12.

158.            VVS, a.s.Komenského 50, KE                                        20,14    vodné ,stočné KD,DS              16.12.

159.            A.V.Z. s r.o.Šlepecká, Dobroslava                                    32,00    zdravotný posudok                   22.12.

160.            Školská jedáleň, kr.Poľana                                              40,96     réžia strava MŠ                      22.12.

161.            Nationál(PEN) Po.Box 1651 BA                                     112,99    reklamné perá                        29.12.

162.            ML-audit s.r.o.SK                                                       1 200,00    spracovanie auditu                 29.12.

163.            Alena Galbavá Obrancov mieru  68, PO                         400,00    VO podlaha telocvičňa             29.12.

164.            Slovak TELEKOM a.s. BA                                              37,39    tef.popl.pevná linka                16.01.2017

165.            VSE,a.s. Mlynská 31 KE                                                    207,46    elektrina Ocú                         24.01.2017

166.            VSE a.s. Mlynská 31 KE                                              195,74    elektrina KD                            24.01.2017

167.            Technické služby mesta Svidník                                    157,50    vývoz KUKA nádob                  19.01.2017

168.            VSE,a.s, Mlynská 31, KE                                                -34,31 vrátka elektiny                         23.01.2017