Z histórie

Krajná Poľana (maď. Ladomérmező, do roku 1927 Poľana) je obec na Slovensku v okrese Svidník.

Pôvodnými osídlencami boli najmä pastieri oviec, kôz a dobytka, drevorubači a neskôr aj výrobcovia poľnohospodárskeho náradia a tkáči. Pôvodný názov – Hunkovská Poľana – svedčí o tom, že ju pôvodne vybudovali na poľane v susedstve Hunkoviec, neskôr bola premenovaná prívlastkom „krajná“, z čoho môžeme usudzovať, že ju spravovali krajníci. Názov obce sa vyvíjal od Polianka Krainai (1618), Krajná Polyana, Krajna Polana (1773), 1786 Polyana, Krajna-Polyana, 1808 Krajna-Polyána, Krajná Polana, 1863 Krajnapolyana, 1873–1882 Krajnapolyánka, 1888–1902 Krajnópolyana, 1907–1913 Ladomérmező, 1920 Poľana, až po súčasný od roku 1927– Krajná Poľana.

Do 1. svetovej vojny bolo v obci iba 10 drevených domov, v každom z nich žili 2-3 rodiny. V roku 1907 bratia Tonetovci postavili v dedine pílu, ktorú v roku 1936 odkúpil Ladislav Vančura a nazval ju Párna píla veľkostatku L. Vančuru a spol. Obec bola akýmsi vzdelávacím centrom v regióne, v roku 1929 sem prišiel prvý učiteľ Anton Komanický.

Pamätihodnosti

  • Murovaný gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie (1924), pred ním tu stál drevený chrám, z ktorého sa zachoval malý barokový oltárik z 2. polovice 18. storočia s obrazom Piety v ľudovom poňatí.
  • Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny tvorí súčasť obecného cintorína a je na ňom 23 hrobov. Je tu pochovaný 1 ruský a 37 neznámych rakúsko-uhorských vojakov, ktorí padli na území obce v roku 1914. Vojenské hroby sú označené a udržiavané.