Náš rodák

Tvorba

Vytvoril veľmi veľa sochárskych diel, ktoré sa nachádzajú najmä na Slovensku. Okrem toho je autorom mnohých pamätných tabúľ a množstva pamätníkov (Prešov, Košice, Trenčín, Bratislava, Svidník ...), búst a súsoší. Známe je jeho súsošie Cyrila a Metoda v obci Branč okres Nitra. Pri príležitosti 100. výročia zrušenia poddanstva 30.10.1949 slávnostne odhalili sochu Ľudovíta Štúra v Levoči.Vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci je známe jeho súsošie pred hotelom Grand s témou oslobodenia. V Zlatej Bani pri Prešove pred budovou školy je súsošie Útek z horiacej dediny.